Κοινή επιστολή ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ ΑΔΕΔΥ για ΕΟΠΠΕΠ

Προς: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είναι ένας σημαντικός θεσμός της Ελληνικής Πολιτείας, δεδομένου ότι έχει την αρμοδιότητα για θέματα όπως η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων, η αδειοδότηση των φορέων που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση, η ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, η [...]