INEMY_logo_TELIKO-02

 

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) είναι το επίσημο επιστημονικό όργανο της ΕΣΕΕ.

Το ΙΝΕΜΥ αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος μελετά και αναλύει σε βάθος τα θέματα του εμπορίου και των υπηρεσιών με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεων της ΕΣΕΕ.

 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΝΕΜΥ;

 • Αποτυπώνει διαρκώς την κατάσταση που επικρατεί στο εμπόριο, τις υπηρεσίες και γενικότερα στον τριτογενή τομέα.
 • Αναλύει τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και διατυπώνει εκτιμήσεις για το πως αυτές μπορεί να επηρεάσουν το ελληνικό εμπόριο.
 • Τεκμηριώνει επιστημονικά τις θέσεις και τις προτάσεις της ΕΣΕΕ.
 • Εξοπλίζει τα μέλη και τις οργανώσεις της ΕΣΕΕ με στοιχεία και επιχειρήματα.
 • Προτείνει νέες ιδέες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του χώρου, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και λαμβάνοντας πάντα υπ’όψιν την πραγματικότητα.
 • Συμβάλει δημιουργικά στον διάλογο σχετικά με τα θέματα του εμπορίου, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ετήσια Έκθεση Εμπορίου – Το ετήσιο σημείο αναφοράς για το εμπόριο

Από το 2000 η Ετήσια Έκθεση Εμπορίου αποτελεί θεσμό για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το ΙΝΕΜΥ συντάσσει και επιμελείται την ετήσια έκδοση η οποία αποτελεί την επιστημονική αποτύπωση του κλάδου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Η Ετήσια Έκθεση Εμπορίου παρέχει κάθε χρόνο την πιο ενημερωμένη και έγκυρη τεκμηρίωση των εξελίξεων στον χώρο του εμπορίου.

ΓΕΩΒΑΣΗ – Το «ζωντανό» αποτύπωμα του εμπορίου

Το ΙΝΕΜΥ  σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει τη «ΓΕΩΒΑΣΗ», ένα σύστημα άμεσης αποτύπωσης και ηλεκτρονικής απεικόνισης του εμπορίου. Η «ΓΕΩΒΑΣΗ» επιτρέπει το συσχετισμό χωρικών μεταβλητών και υποδομών με την κλαδική και λειτουργική φυσιογνωμία του εμπορίου.

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα

KAELE-LOGO-NEO

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ)είναι το εκπαιδευτικό κέντρο της ΕΣΕΕ. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως επίσης και στους τομείς της επαγγελματικής συμβουλευτικής φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων κ.ά.

Το ΚΑΕΛΕ έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου 2), έχει έδρα την Αθήνα, αλλά διαθέτει πιστοποιημένες δομές (παραρτήματα) σε Θεσσαλονίκη,  Αλεξάνδρεια,  Τρίκαλα και Πάτρα, καθώς και γραφεία σε Λιβαδειά, Ρόδο και Ηράκλειο Κρήτης.

Το ΚΑΕΛΕ,από την ίδρυσή του το 1995, έχει υλοποιήσει πλήθος δράσεων και έχει συνδέσει έμπρακτα τη δραστηριότητά του με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την εμπορική επιχείρηση.

 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΑΕΛΕ;

 • Συμμετέχει, εκ μέρους της ΕΣΕΕ, στον κοινωνικό διάλογο που αφορά στη Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση, καθώς και σε συναφή θέματα, όπως η διαμόρφωση πλαισίου ποιότητας για την κατάρτιση, η πιστοποίηση εισροών και εκροών της, η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας κ.ά.
 • Υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους.
 • Λειτουργεί ακόμη ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ.
 • Βοηθά τις επιχειρήσεις να εξοπλιστούν με γνώσεις και εφόδια που τις κάνουν πιο ισχυρές και ικανές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και προγράμματα που απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (άνεργες γυναίκες, άτομα που κινδυνεύουν να βρεθούν σε καθεστώς κοινωνικού αποκλεισμού).

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα