Έρευνα, Μελέτη & Τεκμηρίωση

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) αποτελεί το επίσημο επιστημονικό Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ.

Στελεχωμένο με καταξιωμένους επιστήμονες, το ΙΝΕΜΥ μελετά και αναλύει σε βάθος τα θέματα του κλάδου του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας καίρια στη διαμόρφωση και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της ΕΣΕΕ.

Δείτε περισσότερα

Ανάμεσα στους βασικούς σκοπούς που εκπληρώνει, το ΙΝΕΜΥ:

  • Αποτυπώνει διαρκώς την κατάσταση που επικρατεί στο εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τριτογενή τομέα γενικότερα.

  • Προτείνει νέες ιδέες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του χώρου, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

  • Τεκμηριώνει επιστημονικά τις θέσεις και τις προτάσεις της ΕΣΕΕ.

  • Εξοπλίζει τα μέλη και τις οργανώσεις της ΕΣΕΕ με στοιχεία και επιχειρήματα.

  • Αναλύει τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και διατυπώνει εκτιμήσεις για το πως μπορεί να επηρεάσουν το ελληνικό εμπόριο.

  • Συμβάλει δημιουργικά στο διάλογο σχετικά με τα θέματα του εμπορίου, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης.

Βασικές Δομές του ΙΝΕΜΥ:

Επιμέλεια και έκδοση της ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Από το 2000 η Ετήσια Έκθεση Εμπορίου, έχει καθιερωθεί πλέον, ως η ετήσια επιστημονική αποτύπωση του κλάδου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

ΓΕΩΒΑΣΗ – Το «ζωντανό» αποτύπωμα του εμπορίου.

Το ΙΝΕΜΥ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει τη «ΓΕΩΒΑΣΗ», ένα σύστημα άμεσης αποτύπωσης και ηλεκτρονικής απεικόνισης του εμπορίου. Η «ΓΕΩΒΑΣΗ» επιτρέπει το συσχετισμό χωρικών μεταβλητών και υποδομών με την κλαδική και λειτουργική φυσιογνωμία του εμπορίου.

ΑΡΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – η ιστορία του ελληνικού εμπορίου.

Το ΙΝΕΜΥ συλλέγει, καταγράφει και μελετά αρχειακές συλλογές εμπόρων και εμπορικών συλλόγων με σκοπό την διάσωση της εμπορικής & επιχειρηματικής ιστορίας της χώρας.

Κατάρτιση, Εκπαίδευση & Επιμόρφωση

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) είναι ο εκπαιδευτικός και αναπτυξιακός βραχίονας της ΕΣΕΕ.

Δραστηριοποιείται στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής συμβουλευτικής φυσικών προσώπων, της συμβουλευτικής επιχειρήσεων κ.α.

Δείτε περισσότερα
  • Το ΚΑΕΛΕ έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, με έδρα την Αθήνα και πιστοποιημένες δομές (Παραρτήματα) σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα και Πάτρα και γραφεία σε Λιβαδειά και Ρόδο, ενώ είναι παράλληλα αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ.

  • Έχει υλοποιήσει από την ίδρυσή του το 1995, πλήθος δράσεων και έχει συνδέσει έμπρακτα τη δραστηριότητά του με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με ειδική εστίαση, στην εμπορική επιχείρηση.

  • Παράλληλα το ΚΑΕΛΕ, συμμετέχει εκ μέρους της ΕΣΕΕ στον κοινωνικό διάλογο που αφορά στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση, καθώς και σε συναφή θέματα, όπως η διαμόρφωση αναγκών της αγοράς εργασίας.

  • Τέλος, αναδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή του για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, το ΚΑΕΛΕ έχει λάβει πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 και πιστοποιητικό Διαχείρισης Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 79/ΔΕ/2012.