Νομικές Πληροφορίες

Ο δικτυακός τόπος www.esee.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»), ανήκει στο σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΕΕ»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μητροπόλεως και αριθμό 42 (εφεξής: η «ΕΣΕΕ»), η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του και νομίμως διαχειρίζεται και αποτελεί το διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΕΣΕΕ με το κοινό μέσω της διάδοσης των δράσεων και των πρωτοβουλιών της ΕΣΕΕ σε όλους τους παράγοντες του επιχειρείν στην Ελλάδα και για αυτό το λόγο σε αυτήν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τη δράση, τη δομή, τη διοίκηση της ΕΣΕΕ, τα μέλη της, τις θέσεις της, ενημερωμένη και στοχευμένη πληροφόρηση για την επιχειρηματικότητα και το εμπόριο, ενημερώσεις σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα έργα και διαγωνισμούς και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχετικά έργα καθώς εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΣΕΕ, νέα, εκθέσεις, έρευνες και δελτία τύπου, και σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες.

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης ή και χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, και δηλώνει ρητά ότι έχει τη νόμιμη ηλικία ώστε να μπορεί να δεσμευτεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ή και χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Το παρόν περιέχει τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») οι οποίοι καθορίζουν τη σχέση της ΕΣΕΕ με τους επισκέπτες ή και χρήστες της ιστοσελίδας (εφεξής οι «Χρήστες») και ειδικότερα του συνόλου του περιεχομένου (εφεξής το «Περιεχόμενο») και οι οποίοι τυγχάνουν εφαρμογής κάθε φορά που ο Χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα ή/και κάνει χρήση του Περιεχομένου

Πολιτική Ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την σελίδα Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην οποία είναι αναρτημένες όλες οι πληροφορίες σχετικά με το είδος και τις μεθόδους συλλογής των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, τους σκοπούς αλλά και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας αυτών, καθώς πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών και υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα.

Cookies

Με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136 ΣΕ (η οποία θα αντικατασταθεί με τον Κανονισμό ePrivacy) και τις από 25.2.2020 Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”. Τα «cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφορίων που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας.

Τα αρχεία τύπου «Cookie» που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών .Σας παρακαλούμε να διαβάσετε την πολιτική και όρους Χρήσης των cookies

Γενικοί Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του πρωτότυπου Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, που-ενδεικτικά -περιλαμβάνει τα λογότυπα, σήματα , κατοχυρωμένα ή μη, διακριτικούς τίτλους της ΕΣΕΕ, κείμενα, άρθρα, γραφικά, φωτογραφίες, video, αρχεία ήχου κλπ. εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων) καθώς και την αισθητική διαμόρφωση της Ιστοσελίδας–, αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΣΕΕ με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Επίσης τα newsletters που λαμβάνουν οι Χρήστες της Ιστοσελίδας μετά την εγγραφή τους στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΣΕΕ και ως τέτοια προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την αναφορά στην πηγή που είναι η ΕΣΕΕ. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του Περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης των αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΣΕΕ στην Ιστοσελίδα η ΕΣΕΕ θα δύναται να διεκδικήσει την ικανοποίηση παντός νόμιμου δικαιώματός της

  1. Περιορισμός ευθύνης της ΕΣΕΕ

Η ΕΣΕΕ χωρίς να παρέχει εγγυήσεις και συνεπώς να χωρίς ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι ακριβής και επικαιροποιημένο και να παρέχεται με εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.

Η ΕΣΕΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το Περιεχόμενο  και εν γένει οι σελίδες της Ιστοσελίδας θα λειτουργούν αδιαλείπτως και χωρίς διακοπές ή και καθυστερήσεις ή σφάλματα, ούτε ότι οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα παρέχεται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ΕΣΕΕ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της Ιστοσελίδας.

  1. Μη ενήμερο υλικό

Η ΕΣΕΕ φροντίζει το ευρισκόμενο στην Ιστοσελίδα της Περιεχόμενο να είναι ενημερωμένο καθημερινά , ενδέχεται όμως στην Ιστοσελίδα να είναι δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν, όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή άμεσες ενημερώσεις ή νομοθετικά κείμενα. Η ΕΣΕΕ παροτρύνει τον Επισκέπτη/Χρήστη να βεβαιώνεται ότι αναγιγνώσκει το πιο πρόσφατο και επικαιροποιημένο έγκυρο υλικό καθώς και να διασταυρώνει και με άλλες πηγές το περιεχόμενο που δεν ανήκει στην αποκλειστική σφαίρα επιρροής της ΕΣΕΕ.

  1. Υποχρεώσεις των Χρηστών

Ο κάθε Χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας  και εν γένει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο θ μπορούσε να βλάψει την ΕΣΕ  ή και τρίτους και να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού , Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Η ΕΣΕΕ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της

  1. Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

Το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα έχουν αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να εκληφθούν ως νομικές ή εν γένει επαγγελματικές συμβουλές.

  1. Υπερσυνδέσεις

Από την παρούσα Ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης του Χρήστη στις οικείες ιστοσελίδες και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης.

Η ΕΣΕΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί και σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων τρίτων, ούτε για την ακρίβεια και νομιμότητα του περιεχομένου τους, τους όρους χρήσης ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν ή  την πιθανή τήρηση τυχόν άλλων νομικών υποχρεώσεων ούτε μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητά τους. Η περιήγηση στις ως άνω αναφερόμενες ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

Τυχόν προβλήματα δε που ενδεχομένως ανακύψουν κατά την επίσκεψη ή και χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η Ιστοσελίδα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων Χρήσης υπό τους οποίους η ΕΣΕΕ καθιστά διαθέσιμη την παρούσα Ιστοσελίδα στους Χρήστες της. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων τροποποιήσεων τους, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Πρόθεση της ΕΣΕΕ είναι οι τυχόν διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Σε κάθε περίπτωση Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

  1. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αλλά και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και οι Πολιτικές μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή από την ΕΣΕΕ όταν το κρίνει αναγκαίο. Οι δε Χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις, για αυτό παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Η ΕΣΕΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία της οποτεδήποτε κατά την κρίση της και χωρίς προειδοποίηση των Χρηστών Σε καμία περίπτωση η ΕΣΕΕ δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προκληθεί από τέτοια ενδεχόμενη μερική ή πλήρη μεταβολή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Ισχύοντες θεωρούνται πάντοτε οι Όροι Χρήσης, όπως τούτοι διαμορφώθηκαν από την πιο πρόσφατη τροποποίηση Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 2024.

  1. Ακυρότητα Όρων

Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κριθεί αντίθετο προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρο ή ακυρώσιμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση της παρούσας Ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΣΕΕ στη διεύθυνση itsupport@esee.gr.