Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανταγωνιστικότητα & επιχειρηματικότητα

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών

Αρχεία προς λήψη Παράταση

Δείτε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης

Αρχεία προς λήψη Δείτε τις διευκρινίσεις

Δείτε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως […]

Δείτε περισσότερα

Συγνώμη, δε βρέθηκαν σχετικά άρθρα