ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενημερωμένη και στοχευμένη πληροφόρηση για την επιχειρηματικότητα.

ΦΕΚ Α' 71/07-04-2022

Νόμος 4919/2022

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Δείτε περισσότερα
ΦΕΚ Β' 4629/1-9-2022

Υ.Α. 80016/2022

Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ιδίως σε προσφορές/εκπτώσεις)

Δείτε περισσότερα
Προώθηση της επιχείρησης στο διαδίκτυο

Ψηφιοποίηση Επιχείρησης

Ιστότοπος / ηλεκτρονικό κατάστημα

Δείτε περισσότερα
Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Ελληνικό Οικοσύστημα Νεοφυών Επιχειρήσεων

Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Δείτε περισσότερα
Συμβουλευτική, Εκπαίδευση, Mentoring

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Ανάπτυξη του Γυναικείου Επιχειρείν και στήριξη της βιωσιμότητας της Ελληνικής Γυναικείας Επιχείρησης

Δείτε περισσότερα
Σήματα

Εμπορικά Σήματα

Ονομασίες, λογότυπους, χρώματα, εικόνες, σχέδια, μεγέθη, συσκευασίες προϊόντων ή ήχους

Δείτε περισσότερα
Πατέντες

Κατοχύρωση Πατέντας

Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Δείτε περισσότερα
Καταναλωτές

Καταναλωτικές συμβάσεις και εγγυήσεις

Υποχρεώσεις δίκαιης μεταχείρισης και διαφάνειας

Δείτε περισσότερα
GDPR

Προστασία Δεδομένων

Ποια δεδομένα θεωρούνται «προσωπικά δεδομένα» και ποιες είναι οι ευθύνες

Δείτε περισσότερα
e-commerce

ΦΕΚ 969/22-3-2017

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Δείτε περισσότερα
Καταναλωτές

Νομοθεσία

Αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή

Δείτε περισσότερα
Ποια είναι τα όρια στη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Σεξουαλική Παρενόχληση

Νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Διατάξεις για την προστασία του θύματος

Δείτε περισσότερα
Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.)

Ισότητα

Πληροφόρηση για τις πολιτικές και τα προγράμματα που υλοποιούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται και τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών

Δείτε περισσότερα
Ενημέρωση

Νόμοι, Άρθρα, Αποφάσεις

Φορολογικές Εξελίξεις

Δείτε περισσότερα