Άλλες Μορφές Εμπορίου

Εκπτώσεις – Προσφορές – Outlet

Επαγγελματική Στέγη

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 – Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Γενική Επισκόπηση Δομικής Οργάνωσης
Διευκρινήσεις σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν 4067 12
Επιτροπές Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων

Ωράριο

Απόφαση Αρ. 1011.22.28 δ’
Θεσμικό Πλαίσιο Ωραρίου Εμπορικών Καταστημάτων
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές