Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω προκηρύξεις διαγωνισμών έργων και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της ΕΣΕΕ τα οποία είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική […]

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προθεσμία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών παρατάθηκε μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουλίου και ώρα 14:00. Οι […]

Δείτε περισσότερα

Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την «Υλοποίηση της κατάρτισης και της […]

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την υλοποίηση του […]

Δείτε περισσότερα

Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική […]

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του έργου […]

Δείτε περισσότερα

Ενίσχυση & υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπ. […]

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την […]

Δείτε περισσότερα

Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική […]

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη δημοσίευση προσκλήσεων […]

Δείτε περισσότερα

Δομή Ισότητας της ΕΣΕΕ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 […]

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα […]

Δείτε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτες – εμπειρογνώμονες

Προσοχή!!! Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για την συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται έως την Δευτέρα 1 […]

Δείτε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτες

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα […]

Δείτε περισσότερα