Όταν οι άνθρωποι επιχειρούν, οι κοινωνίες ευημερούν

ΟΡΑΜΑ

Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα φιλική προς την επιχειρηματικότητα, μία χώρα που θα αξιοποιεί τα τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει τη μόνη διέξοδο από την κρίση και να οδηγήσει τη χώρα μας σε μία νέα εποχή όπου η ανάπτυξη δεν θα αποτελεί αφηρημένη έννοια, αλλά απτή πραγματικότητα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Επιδιώκουμε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον που θα βοηθήσει το ελληνικό εμπόριο και τις ΜμΕ να αναδειχθούν σε κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης και της προόδου σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Θεωρούμε ότι το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα δεν έχουν μόνο οικονομική διάσταση. Το επιχειρείν συνιστά διαχρονική έκφραση της ελευθερίας του ατόμου και ουσιαστικό πυλώνα κοινωνικής προόδου.

Αντιλαμβανόμαστε με υπευθυνότητα τον ρόλο μας, ως ισχυρός θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και ως βασικός κοινωνικός εταίρος. Θέτουμε στο επίκεντρο κάθε μας δράσης τον έμπορο και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον καταναλωτή, τον εργαζόμενο, αλλά και τον άνεργο. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.