ΟΡΑΜΑ

Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα φιλική προς την επιχειρηματικότητα, μία χώρα που θα αξιοποιεί τα τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει τη μόνη διέξοδο από την κρίση και να οδηγήσει τη χώρα μας σε μία νέα εποχή όπου η ανάπτυξη δεν θα αποτελεί αφηρημένη έννοια, αλλά απτή πραγματικότητα.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της.

 • Η ανάδειξη της σημασίας και της συνεισφοράς του εμπορίου στην εθνική οικονομία.

 • Η ενίσχυση του ρόλου του εμπορίου, ως βασικός πυλώνας της παραγωγικής δοκιμασίας.

 • Η διάδοση κουλτούρας αντιπροσωπευτικών συλλογικών οργανώσεων και η ανάπτυξη ενιαίου ακομμάτιστου εμπορικού συνδικαλισμού.

 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα μέλη της.

 • Η συστηματική μελέτη των θεμάτων του εμπορίου για την κατάρτιση προτάσεων/θέσεων που στηρίζουν τις εμπορικές επιχειρήσεις, την απασχόληση και την εθνική οικονομία.

 • Η ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών κοινωνικού διαλόγου.

 • Η προσαρμογή των εμπορικών επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή.

 • Ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της εμπορικής δραστηριότητας.

 • Η διαρκής κατάρτιση των απασχολούμενων στο εμπόριο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Επιδιώκουμε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον που θα βοηθήσει το ελληνικό εμπόριο και τις ΜμΕ να αναδειχθούν σε κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης και της προόδου σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Θεωρούμε ότι το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα δεν έχουν μόνο οικονομική διάσταση. Το επιχειρείν συνιστά διαχρονική έκφραση της ελευθερίας του ατόμου και ουσιαστικό πυλώνα κοινωνικής προόδου.

Αντιλαμβανόμαστε με υπευθυνότητα τον ρόλο μας, ως ισχυρός θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και ως βασικός κοινωνικός εταίρος. Θέτουμε στο επίκεντρο κάθε μας δράσης τον έμπορο και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον καταναλωτή, τον εργαζόμενο, αλλά και τον άνεργο. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της

 • Η ανάδειξη της σημασίας και της συνεισφοράς του εμπορίου στην εθνική οικονομία

 • Η ενίσχυση του ρόλου του εμπορίου, ως βασικός πυλώνας της παραγωγικής δοκιμασίας

 • Η διάδοση κουλτούρας αντιπροσωπευτικών συλλογικών οργανώσεων και η ανάπτυξη ενιαίου ακομμάτιστου εμπορικού συνδικαλισμού

 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα μέλη της

 • Η συστηματική μελέτη των θεμάτων του εμπορίου για την κατάρτιση προτάσεων/θέσεων που στηρίζουν τις εμπορικές επιχειρήσεις, την απασχόληση και την εθνικη οικονομία

 • Η ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών κοινωνικού διαλόγου

 • Η προσαρμογή των εμπορικών επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή

 • Ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της εμπορικής δραστηριότητας

 • Η διαρκής κατάρτιση των απασχολούμενων στο εμπόριο

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ,

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ.