Η ΕΣΕΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας αποτελεί την υπεύθυνη «φωνή» του ελληνικού εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τον ισχυρό εκπρόσωπο της «ραχοκοκαλιάς» της ελληνικής οικονομίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

 

  • Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια οργάνωση του ελληνικού εμπορίου.

  • Εκπροσωπεί τον εμπορικό κόσμο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

  • Συμμετέχει ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος στην υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και της κλαδικής σύμβασης εμπορίου, ενώ μετέχει στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και σε πλήθος θεσμικών οργάνων.

  • Αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων και επιδιώκει την εμπέδωση μιας κουλτούρας κοινωνικής προσφοράς σε εθελοντική βάση.

  • Εργάζεται για να αναδειχθεί το εμπόριο ως η ατμομηχανή που θα οδηγήσει στη βιώσιμη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη.

  • Προωθεί την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου.

  • Αριθμεί 17 Ομοσπονδίες, 340 Εμπορικούς Συλλόγους και 5 Συνδέσμους Εμπορικών Αντιπροσώπων.

“ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΖΙ.”

1

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια οργάνωση του ελληνικού εμπορίου, η οποία δημιουργήθηκε από την ανάγκη των μεγάλων τοπικών εμπορικών συλλόγων για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων του εμπορικού κλάδου.

Από το 1994, όταν και απέκτησε τη σημερινή της μορφή, η ΕΣΕΕ, πέρα και έξω από συντεχνιακές λογικές, δίχως κομματικές εξαρτήσεις, εκπροσωπεί θεσμικά και υπεύθυνα τον εμπορικό κλάδο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Έχοντας στη δύναμή της 17 Ομοσπονδίες, 325 Εμπορικούς Συλλόγους και Συνδέσμους Εμπορικών Αντιπροσώπων από όλη τη χώρα, σήμερα αποτελεί την υπεύθυνη «φωνή» του ελληνικού εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τον ισχυρό εκπρόσωπο της «ραχοκοκαλιάς» της ελληνικής οικονομίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ΕΣΕΕ δεν περιορίζεται όμως μόνο στον ρόλο του εκπροσώπου. Με τις δράσεις της στηρίζει -στην πράξη- τις επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν μέσα από την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Η κοινωνία αποτελεί πυρήνα και βάση κάθε θέσης, κάθε πρότασης και δράσης της ΕΣΕΕ. Λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τους εργαζόμενους, η ΕΣΕΕ δεν αγνοεί ότι η ανάπτυξη της οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική συνοχή και πρόοδο.