ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

Αριθμούμε ως μέλη μας 17 Ομοσπονδίες,
340 Εμπορικούς
Συλλόγους και
5 Συνδέσμους Εμπορικών Αντιπροσώπων
σε όλη την Ελλάδα

      ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΩΡΑ

      Η ΕΣΕΕ αποτελεί τη θεσμική και υπεύθυνη φωνή περίπου
      225.000 επιχειρήσεων από ολόκληρη τη χώρα.