icons enisxusi-01 Σταθερή φορολογία για σταθερή οικονομία

 • Θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας- ίδια φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές.
 • Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και για όλες τις επαγγελματικές ομάδες, μέσω της καθολικής συλλογής αποδείξεων.
 • Θέσπιση σταθερού φορολογικού συντελεστή 15% (flat tax) επί των καθαρών κερδών για τα νομικά πρόσωπα και επιπλέον 15% σε περίπτωση διανομής των κερδών (διανομή μερίσματος).
 • Επαναφορά του συντελεστή της προκαταβολής του Φόρου Εισοδήματος στα επίπεδα του 2014 (χρήση 2013).
 • Αναμόρφωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, με την πρόβλεψη αφορολόγητου ορίου.
 • Παροχή κινήτρων για την ευρύτερη χρήση πλαστικού χρήματος και την προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών για τον περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων.
icons enisxusi-02 Αλλαγή στο ασφαλιστικό καθεστώς των εμπόρων σε κρίση (ΟΑΕΕ)

 • Πάγωμα και κεφαλαιοποίηση και για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ μέσω αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου.
 • Διασύνδεση εισφορών με το πραγματικό μετά φόρων εισόδημα- Εφαρμογή κλιμακούμενου πολλαπλασιαστή και κατάργηση του αυθαίρετου δεκαπλασιασμού του κατώτατου μισθού.
 • Επανενεργοποίηση διακοψάντων οφειλετών.
 • Επέκταση του εργόσημου και σε άλλες εργασίες πέραν των αγροτικών.
 • Εξορθολογισμός της εισφοράς του κλάδου υγείας. Προσδιορισμός εφάπαξ σταθερού ποσού έναντι του προτεινόμενου αναλογικού.
 • Διαρκής ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ασφαλισμένων.
icons enisxusi-03 Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Αξιοποίηση σύγχρονων και ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως οι Εγγυήσεις και τα Μικροδάνεια ύψους 5.000 – 10.000 ευρώ (microfinancing).
 • Συνεργασία με τις συνεταιριστικές τράπεζες για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Τράπεζας ΜμΕ.
 • Μη επικάλυψη του ρόλου των συστημικών τραπεζών και μη υποχρέωση καταβολής υπέρογκων εξασφαλίσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων.
icons enisxusi-04 Προστασία της «εντός της κρίσης» μικρομεσαίας επιχείρησης

 • Θεσμοθέτηση της «εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης», με βάση κριτήρια όπως η μείωση του τζίρου, ο τραπεζικός δανεισμός και το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Καθιέρωση μίας μόνιμης και διαρκούς ρύθμισης, που θα διασφαλίζει την αυτόματη ένταξη των εν λόγω επιχειρήσεων σε όλες τις υπάρχουσες φορολογικές, ασφαλιστικές και κατά περίπτωση δανειακές ρυθμίσεις με την ταυτόχρονη χορήγηση ενημερότητας.
icons enisxusi-05 Εφαρμογή Τειρεσία 2 ταχυτήτων

 • Εφαρμογή Τειρεσία «δύο ταχυτήτων» και εννέα κατηγοριών με βαθμολόγιο («credit score») και μοριοδότηση («point system»), σύμφωνα το αμερικανικό πρότυπο.
 • Κατάργηση «Λευκού» Τειρεσία.
 • Ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των οικονομικών φορέων θα πρέπει να διενεργείται εντός των επιτρεπτών ορίων, χωρίς να απαιτείται η διακίνηση, αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές και διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές.
icons enisxusi-06 Λειτουργία αυτοτελών καταστημάτων Stock-Outlet

 • Νομοθετικός προσδιορισμός του αντικειμένου δραστηριότητας, των όρων και των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού των εν λόγω καταστημάτων.
 • Δυνατότητα διάθεσης εμπορευμάτων Stock σε ειδικό χώρο εντός καταστήματος, για τις επιχειρήσεις.
icons enisxusi-07 Αυστηρότερη αντιμετώπιση παρεμπορίου

 • Απαγόρευση κάθε υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας, εκτός από την πώληση προϊόντων γης και θάλασσας στις λαϊκές αγορές, μόνο από παραγωγούς καθώς και από την πώληση παραδοσιακών προϊόντων.
 • Άσκηση δραστηριότητας σε καθορισμένες περιοχές με υποχρεωτική χρήση ταμειακής μηχανής.
icons enisxusi-08 Δημιουργία «Ανοικτών Εμπορικών Κέντρων»

 • Ενεργοποίηση και εφαρμογή της δράσης «Δημιουργία ανοικτών εμπορικών κέντρων στα κέντρα πόλεων» (Open Malls).
icons enisxusi-09 Αυτορρύθμιση ωραρίου σε τουριστικές περιοχές

 • Να αποφασίζουν σχετικά οι τοπικοί Εμπορικοί Σύλλογοι που γνωρίζουν τις ανάγκες κάθε περιοχής.
icons enisxusi-10 Ένταξη του Εμπορίου στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

 • Πολλαπλάσια οφέλη για την ελληνική οικονομία από την τόνωση του εμπορικού κλάδου.
 • Άμεσες αποδόσεις και αύξηση απορροφητικότητας.
Κατεβάστε το infographic
icons protaseis asfalistiko-01 Επαναφορά της κοινής πρότασης για την μόνιμη και ουσιαστική τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, ώστε να επαναδιατυπωθεί στο νόμο το πάγωμα, η κεφαλαιοποίηση και αφαίρεση των οφειλών από τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης ως ασφαλιστικός χρόνος.
icons protaseis asfalistiko-02 Η αναλογικότητα των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα να υπολογίζεται στο «μετά φόρον εισόδημα».
icons protaseis asfalistiko-03 Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από τις λογιστικές διαφορές που μπορεί να προκύπτουν μετά από φορολογικούς ελέγχους.
icons protaseis asfalistiko-04 Αναθεώρηση του αυθαίρετου δεκαπλασιασμού για τον καθορισμό ανώτατου πλαφόν και εξέταση → νέου προοδευτικού πολλαπλασιαστή (1 έως 9) επί του κατώτατου μισθού.
icons protaseis asfalistiko-05 Επανεκτίμηση του ποσοστού 6,95% για την περίθαλψη, του 7,5% για επικουρικές και του 4% για προνοιακές ασφαλιστικές εισφορές.
icons protaseis asfalistiko-06 Κατάργηση όλων των έκτακτων εισφορών και των €20 ως βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, που δεν χρησιμοποιείται για τον συγκεκριμένο σκοπό.
icons protaseis asfalistiko-07 Επέκταση του εργόσημου και σε άλλες εργασίες πέρα των αγροτικών δραστηριοτήτων.
icons protaseis asfalistiko-08 Υπολογισμός της δυσανάλογης επιβάρυνσης των νέων συνταξιούχων και αποσαφήνιση των νέων ποσοστών αναπλήρωσης.
icons protaseis asfalistiko-09 Ποσοτικοποίηση και άρση εξαιρέσεων επαγγελματικών κλάδων και ομάδων στο νέο ασφαλιστικό.
icons protaseis asfalistiko-10 Απλή και κατανοητή κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Κατεβάστε το infographic
infographic-forologiko-02 Επαναφορά της ισχύος του αφορολόγητου ορίου και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της καθολικής εφαρμογής του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλες ανεξαιρέτως τις επαγγελματικές ομάδες.
infographic-forologiko-03 Θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας για μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες, αγρότες και εισοδηματίες – κοινή φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές.
infographic-forologiko-04 Διεύρυνση φορολογικής βάσης και κατάργηση φορολογικών διατάξεων μειωμένης αποδοτικότητας.
infographic-forologiko-05 Εξορθολογισμός της φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων, μέσω της θέσπισης κοινού φορολογικού συντελεστή 15% επί των καθαρών κερδών, ενώ σε περίπτωση διανομής αυτών (κερδών) θα επιβάλλεται περαιτέρω επιβάρυνση της τάξεως του 15%.
infographic-forologiko-06 Επαναφορά του συντελεστή της προκαταβολής του Φόρου Εισοδήματος στα επίπεδα του 2014 (χρήση 2013).
infographic-forologiko-07 Αναμόρφωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, με την πρόβλεψη θέσπισης αφορολόγητου ορίου.
infographic-forologiko-08 Επαναφορά της ισχύος του διοικητικού συμβιβασμού  και της διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών.
infographic-forologiko-09 Κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και αντικατάστασή τους από σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικής διασταύρωσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων (περιουσιολόγιο).
infographic-forologiko-10 Εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης, με απώτερο στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόδοση του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο.
infographic-forologiko-11 Θέσπιση «ειδικού επιχειρηματικού τραπεζικού» λογαριασμού, ο οποίος θα αποτελεί τον κύριο τροφοδότη της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο/Ασφαλιστικά ταμεία & προμηθευτές) και θα τυγχάνει του ίδιου προστατευτικού πλαισίου με τον αντίστοιχο των φυσικών προσώπων.
infographic-forologiko-12 Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω ευρείας χρήσης χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών.
infographic-forologiko-13 Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για επαναπενδυόμενα κεφάλαια.
Κατεβάστε το infographic
infographic-elliniko-ergasiaka_new-02 «Ξεπάγωμα» της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ώστε να επιτελέσει την κοινωνική της αποστολή.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-03 Άμεση επεκτασιμότητα της ισχύος της και επιστροφή στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-04 Επαναφορά του δικαιώματος του Υπουργού Εργασίας για την επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων στο σύνολο των εργασιακών σχέσεων που αυτές αφορούν.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-05 Ενίσχυση της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης πριν την προσφυγή στον ΟΜΕΔ.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-06 Μεσολαβητικές προτάσεις οι οποίες θα στηρίζονται σε τεκμηριωμένα ευρήματα και συμπεράσματα και θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε ειδική αιτιολόγηση.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-07 Μονομερής προσφυγή στη διαιτησία μόνο υπό τον όρο της πλήρους επέκτασης των διαιτητικών αποφάσεων που θα εκδοθούν.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-08 Προτίμηση των  επιχειρησιακών έναντι των ατομικών συμβάσεων εργασίας.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-09 Αναπροσαρμογή (αύξηση) του κατώτατου μισθού σε δύο χρονικά και ποσοτικά στάδια, τα οποία θα απέχουν τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ τους, κατά το πρότυπο των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων του 2008 και του 2010.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-10 Ύπαρξη υπεύθυνου και αντιπροσωπευτικού συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-11 Διασφάλιση σταθερού συστήματος εκταμίευσης των εισφορών των εργαζομένων για τη λειτουργία των συνδικάτων.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-12 Εκσυγχρονισμός των διατάξεων του ν. 1264/1982, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ιδιαίτερες συνθήκες.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-13 Μετατροπή του επιδόματος ανεργίας των 360 € σε επίδομα εργασίας, βάση του οποίου εργοδότης και εργαζόμενος θα καθίστανται συνδικαιούχοι για κάθε νέα θέση εργασίας.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-14 Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την επιβράβευση των συνεπών επιχειρηματιών, οι οποίοι προσβλέπουν στη διατήρηση των υφιστάμενων και στη δημιουργία καινούργιων θέσεων εργασίας.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-15 Μείωση του μη μισθολογικού κόστους (εργοδοτικές εισφορές), προκειμένου να αντισταθμιστεί μέρος των επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-16 Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων «Δεύτερης Ευκαιρίας» για την απασχόληση εμπόρων που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους κατά την περίοδο της κρίσης.
infographic-elliniko-ergasiaka_new-17 Έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας, μέσω της συνεχούς συνεργασίας με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων.
Κατεβάστε το infographic

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣinfographic-emporio-03

 • Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 που απελευθερώνει τις προσφορές με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Αγοράς, στον οποίο συναινετικά και με ελάχιστες διαφωνίες κατέληξαν οι φορείς της αγοράς μετά από μακρά και εκτεταμένη διαβούλευση.
 • Να καταργηθούν οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και να διατηρηθούν οι τακτικές εκπτώσεις ως έχουν (Ιανουάριος – Φεβρουάριος και Ιούλιος – Αύγουστος). Να δοθεί το δικαίωμα στις τοπικές κοινωνίες και στους Εμπορικούς Συλλόγους να καθορίζουν περιορισμένες εκπτωτικές περιόδους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
 • Η διπλή διαγραμμένη τιμή να επιφυλάσσεται μόνο για τις εκπτώσεις.
 • Οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες να εννοούνται ως ενιαία ενότητα.  Να δίνεται το δικαίωμα δύο 10ημέρων προσφορών και προωθητικών ενεργειών – ένα ανά σαιζόν, που θα τα χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση κατά το δοκούν.  Οι προσφορές και προωθητικές ενέργειες θα αφορούν το πολύ στο 1/3 του συνόλου των διατιθέμενων ειδών.
 • Οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες ολοκληρώνονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τις εκπτώσεις.
 • Να εισαχθεί το δικαίωμα κάθε επιχείρησης να έχει «γωνία stock».  Αφορά μέχρι και στο 10% του συνολικού αριθμού των προϊόντων και διαρκεί το πολύ ένα μήνα για το κάθε προϊόν.
 • Στα καταστήματα stock και outlet να καταργηθούν οι αναφορές που οδηγούν σε διάθεση προϊόντων «ειδικής παραγωγής».  Παράλληλα, να εξεταστεί η δυνατότητα περιορισμού των καταστημάτων outlet σε κλειστό αριθμό ανά περιοχή.
 • Να καθιερωθεί ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο προσφορών – προωθητικών ενεργειών στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο.  Όλες οι προσφορές και προωθητικές ενέργειες να πρέπει να δηλώνονται εκεί.
 • Να δημιουργηθεί ειδική Επιτροπή παρακολούθησης αθέμιτων πρακτικών, με την συμμετοχή των φορέων της αγοράς.  Η Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Κώδικα, να καταγράφει τα προβλήματα και να υποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑinfographic-emporio-05

 • Να τροποποιηθεί το πλαίσιο του ν. 4177/2013 (8 Κυριακές καθολική λειτουργία) ώστε να περιλαμβάνει τις 2 τελευταίες Κυριακές του χρόνου και την πρώτη Κυριακή των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων) με ενδεχόμενη πρόσθεση ακόμη μίας το πολύ Κυριακής, αυτής των Βαΐων.

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 • Το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο (είτε σε δημοτικούς, είτε σε λιμενικούς χώρους), οι λαϊκές αγορές, οι εμποροπανηγύρεις, οι χριστουγεννιάτικες αγορές, οι πασχαλινές αγορές και οι κυριακάτικες αγορές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε ελεγχόμενους χώρους.
 • Να προχωρήσει άμεσα πανελλαδική απογραφή, καταγραφή και έλεγχος όλων των αδειών υπαιθρίου εμπορίου, τόσο παραγωγού όσο και πωλητή.
 • Η αρμοδιότητα αδειοδότησης να αποδοθεί προς την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας.
 • Να καθορίζονται αυστηρά και περιοριστικά τα διατιθέμενα είδη, ανά μορφή υπαιθρίου εμπορίου.
 • Οι δικαιούχοι και οι αναπληρωτές τους να τηρούνται, πέραν του ΓΕΜΗ, σε ειδικό μητρώο υπαιθρίων εμπόρων, που τηρείται από την Περιφέρεια.
 • Οι μικροπωλητές να υποχρεούνται να αποδεικνύουν τον τρόπο κτήσης των προς πώληση ειδών με επίσημα φορολογικά στοιχεία.
 • Να ελέγχεται η φορολογική και ασφαλιστικών ενημερότητα των μικροπωλητών από τα οικεία όργανα των Δήμων πριν την χορήγηση των αδειών.
 • Να τηρείται πάντοτε ταμειακή μηχανή από κάθε μικροπωλητή.
 • Το εμπόριο πλαστών και παραποιημένων προϊόντων να τεθεί εκτός νόμου, ακόμη και εάν η κτήση τους είναι νόμιμη.
 • Να απαγορεύεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου εγγύς των οργανωμένων καταστημάτων που διαθέτουν είδη γης και θάλασσας.
 • Να καταργηθεί η δυνατότητα άσκησης στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
 • Να απαγορεύεται η άσκηση στάσιμου εμπορίου κοντά στα οργανωμένα καταστήματα που διαθέτουν τα αντίστοιχα είδη.
 • Να καταργηθούν όλες οι εμποροπανηγύρεις, εκτός εκείνων που έχουν παραδοσιακά (εορταστικά) χαρακτηριστικά και να μην επιτρέπεται η δημιουργία νέων. Εναλλακτικά, να επιτρέπεται μόνο μία εμποροπανήγυρη ανά Δήμο/Δημοτική Κοινότητα/Τοπική Κοινότητα  το χρόνο.
 • Οι εμποροπανηγύρεις να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων και να διαρκούν το πολύ μέχρι τρεις (3) ημέρες.
 • Οι χριστουγεννιάτικες όσο και πασχαλινές αγορές να διαρκούν το πολύ έως 5 ημέρες.
 • Να καθορίζονται ρητά και δια νόμου τα προσφερόμενα προϊόντα στις χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, τα οποία θα πρέπει να δικαιολογούν τον χαρακτήρα των ημερών.
 • Στις λαϊκές αγορές να διατίθενται μόνο προϊόντα γης και θάλασσας ή παραδοσιακά προϊόντα και μόνο από τους παραγωγούς.
 • Να μετακινηθούν οι λαϊκές αγορές εκτός των κεντρικών οδικών αξόνων, αρτηριών και οδών.
 • Να περιοριστεί χρονικά η κάθε λαϊκή αγορά το πολύ σε μία ημέρα την εβδομάδα ανά περιοχή.
 • Να ελεγχθούν οι ασύδοτες δήθεν αγορές «χωρίς μεσάζοντες» ή αλλιώς «κίνημα της πατάτας».
 • Έλεγχος των παράνομων προϊόντων κατά την είσοδό τους στην χώρα, μέσω X-Ray scanners στα τελωνεία και μεγάλα λιμάνια.
 • Εντατικοποίηση των ελέγχων στις αποθήκες χονδρικής διανομής και πώλησης προιόντων παρεμπορίου.

infographic-emporio-04

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ | ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Γενίκευση της εφαρμογής του νόμου για την εμπορική χωροταξία, καθώς πλέον έχει εναρμονιστεί με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 10 ν. 2323/1995).
 • Άμεση αντιμετώπιση του απαράδεκτου φαινομένου να αφήνουν οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες να περνούν άπρακτες, ώστε –παρακάμπτοντας το νόμο- να δίνουν το δικαίωμα στα υπερκαταστήματα να εγκαθίστανται στις διάφορες περιοχές, αγνοώντας τα επιχειρήματα των τοπικών κοινωνιών. Ο νόμος προβλέπει ότι μετά την παρέλευση 60 ημερών από την κατάθεση της έφεσης ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και εφόσον η έφεση δεν έχει απαντηθεί, τότε αυτόματα ισχύει η αποδοχή της άδειας λειτουργίας του υπερκαταστήματος. Ζητάμε την αντικατάσταση της αυτόματης αποδοχής με αυτόματη απόρριψη.
 • Εισαγωγή διάταξης για την ρύθμιση των περιπτώσεων δημιουργίας μεγάλων καταστημάτων σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 15.000 κατοίκων (τώρα είναι ελεύθερη).
 • Απομάκρυνση των μεγάλων και πολύ μεγάλων χώρων λιανικής (υπεραγορών λιανικού εμπορίου και μεγάλων εμπορικών κέντρων) από τα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων.
 • Υπαγωγή των Εμπορικών Κέντρων στην ισχύουσα για τα μεγάλα καταστήματα διαδικασία αδειοδότησης. Επέκταση της ισχύος του νόμου, ώστε, να καταλαμβάνει όλους τους χώρους λιανικής άνω των 250 τμ.
 • Εφαρμογή στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη (που σήμερα εξαιρούνται) των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και εγκατάστασης νέων μεγάλων καταστημάτων.

Κατεβάστε το infographic