Νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

TEL-logo-esee-01

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 (ΦΕΚ 4829Β – επισυνάπτεται στην παρούσα), με την οποία καθορίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η χώρα χωρίζεται πλέον σε δύο μόνο επιδημιολογικά επίπεδα προληπτικών μέτρων (επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου), ως εξής:

  1. Στο κίτρινο επίπεδο (επιτήρησης), το ωράριο των καταστημάτων λιανικής είναι αυτό που ορίζεται από τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο και η λειτουργία πραγματοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  • 4 άτομα έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.
  • Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.
  • Απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες 23.30 έως 05.00.

Για τα καταστήματα τροφίμων στο επίπεδο επιτήρησης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνους, κρεοωπωλεία, ιχθυοπωλεία, μανάβικα κλπ.), ισχύουν αντίστοιχα τα παραπάνω με την λειτουργία τους να απαγορεύεται από ώρας 23.30 μέχρι 05.00.  Επίσης, στο επίπεδο αυτό, όπου υπάρχουν ανελκυστήρες, η επιτρεπόμενη πληρότητα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40% της χωρητικότητας αυτών.

  1. Στο κόκκινο επίπεδο (αυξημένου κινδύνου), το ωράριο των καταστημάτων λιανικής καθορίζεται με υποχρεωτική ώρα έναρξης την 10η πρωινή. Εξαιρούνται και μπορούν να ανοίξουν νωρίτερα οι υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών ή αιθουσών (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις), τα εξειδικευμένα καταστήματα  σιδηρικών, χρωμάτων, τζαμιών και τα καταστήματα πώλησης βιομηχανικών ειδών (χρωμάτων, σιδερικών, ξυλουργικών, ηλεκτρολογικών, κήπου, εργαλείων κλπ.).  Και εδώ, η επιτρεπόμενη χωρητικότητα είναι 4 άτομα έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον, με υποχρεωτική τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.  Επίσης απαγορεύεται αντίστοιχα η πώληση αλκοόλ κατά τις ώρες 23.30 έως 05.00.  Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις τήρησης χωρητικότητας και αποστάσεων, με την λειτουργία τους να απαγορεύεται από ώρας 23.30 μέχρι 05.00, ενώ όπου υπάρχουν ανελκυστήρες, η επιτρεπόμενη πληρότητα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της χωρητικότητας αυτών.

Και στα δύο επίπεδα, όπου τίθεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκόμενων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης (άρθρο 1 παρ. 3 ΥΑ).

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων γιατί τα διοικητικά πρόστιμα είναι μεγάλα (2.000 € – 30.000 € για τις αποστάσεις, σημείο 9 άρθρου 4 ΥΑ) και 5.000 € για το ωράριο (σημείο 10, άρθρου 4 ΥΑ αναλογικά εφαρμοζόμενο) σε συνδυασμό με υποχρεωτικό κλείσιμο 15 ημερών.  Δεν επιτρέπεται λόγω λαθών και αβλεψιών να επιβάλλονται τέτοια πρόστιμα και ποινές στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτήν την δύσκολη εποχή.

Το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η περιοχή σας μπορείτε να αναζητήσετε στον συνεχώς επικαιροποιούμενο σχετικό χάρτη στην διαδικτυακή διεύθυνση https://covid19.gov.gr/covid-map/. Υπενθυμίζεται ότι, οι περιοχές που κάθε φορά σηματοδοτούνται με γκρι χρώμα λειτουργούν υπό ειδικά μέτρα, τα οποία δεν είναι ενιαία αλλά αξιολογούνται για τον συγκεκριμένο τόπο με βάση τις ισχύουσες τοπικές συνθήκες και με βάση την διάδοση της πανδημίας στην κάθε περιοχή χωριστά.

Αρχείο προς λήψη