Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για μετακινήσεις εκτός Νομού

ESEE_LOGO_NEW-01

Προς
Ομοσπονδίες- μέλη ΕΣΕΕ
Εμπορικούς Συλλόγους
Αντιπρόσωποι
Έδρες τους

Θέμα: Μετακινήσεις εκτός νομού για τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους των εμπορικών επιχειρήσεων

Κυρίες και Κύριοι,
Μετά την κατάργηση της Δ1α/Γ.Π.οικ 20036/22-3-2020, η οποία με τις τροποποιήσεις της όριζε τις μετακινήσεις των πολιτών καθ’ όλο το διάστημα της ισχύος της καραντίνας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, δημιουργήθηκε ζήτημα με το καθεστώς απαγορεύσεων μετακινήσεων εκτός νομού που θα ισχύσει έως τις 18 Μαΐου και τις ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων ενόψει του γενικευμένου ανοίγματος της ερχόμενης Δευτέρας, 11-5-2020.

Για το λόγο αυτό, η ΕΣΕΕ απευθύνθηκε προς την Πολιτική Προστασία και τα συναρμόδια Υπουργεία και τελικά δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1648Β΄- επισυνάπτεται στην παρούσα) η Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818/3-5-2020, η οποία ρυθμίζει το θέμα ως εξής: Από τον περιορισμό της κυκλοφορίας πέραν των ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας (νομού) ή στην περίπτωση της Αττικής πέραν των ορίων της Περιφέρειας εξαιρούνται οι μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο.  Η εξαίρεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.

Κατά τον τρόπο αυτό λύνεται το πρόβλημα των εμπόρων που, ενόψει του γενικού ανοίγματος της 11ης Μαΐου και της προετοιμασίας του καταστήματός τους, πρέπει να μετακινηθούν εκτός των ορίων του νομού της κατοικίας τους.  Το αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους, που πρέπει αντίστοιχα να μετακινηθούν για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.  Με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών, η ΕΣΕΕ έχει ετοιμάσει το συνημμένο στην παρούσα σχέδιο βεβαίωσης, το οποίο μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν είτε για την μετακίνηση των επιχειρηματιών, είτε των εργαζομένων τους.

Δυστυχώς, οι παραπάνω δυνατότητες μετακινήσεων εξακολουθούν να μην ισχύουν για την νησιωτική χώρα, όπου η Πολιτεία ηθελημένα διατηρεί ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ακόμα και μετά την 4η Μαΐου, στις εξαιρέσεις του οποίου δεν περιλαμβάνονται οι επαγγελματικοί/εργασιακοί λόγοι (ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27820/3-5-2020, ΦΕΚ 1649Β΄).  Και στα νησιά, οι περιορισμοί καταρχήν θα ισχύσουν επίσης έως τις 18 Μαΐου 2020.

Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.  Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εντολή Προέδρου,
Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

 

Αρχεία προς λήψη