Εγκύκλιος ΕΣΕΕ για ένταξη των εταιρειών στις 120 δόσεις

120

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Κύριοι,

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 106Α – επισυνάπτεται στην παρούσα) η από 27 Ιουλίου 2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις εταιρικής μορφής (οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα), με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους προς το Δημόσιο σε έως 120 δόσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στην τρέχουσα ρύθμιση του ν. 4611/2019.

Η ΕΣΕΕ, από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκε το σχέδιο νόμου που οδήγησε στην ψήφιση του ν. 4611/2019 είχε τονίσει προς το Υπουργείο Οικονομικών και την Βουλή ότι, η εξασφάλιση ίσων όρων μεταχείρισης μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων είναι τελικά ζήτημα ισονομίας των πολιτών, που βασίζεται τόσο στις συνταγματικές επιταγές όσο και στις γενικές αρχές της Δημοκρατίας.

Έστω και την τελευταία στιγμή, το λάθος έγινε αντιληπτό και με την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τα επιχειρήματά μας γίνονται επιτέλους δεκτά και εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στον νόμο και των εκατοντάδων χιλιάδων εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο.  Από τη στιγμή που βάσει και των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εταιρείες έχουν τις περισσότερες οφειλές αλλά και εξαιτίας των ιδιαίτερα απαιτητικών κριτηρίων ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης και του αργού ρυθμού διεκπεραίωσης των αιτήσεων, η επέκταση των δόσεων από (έως και) 36 σε 120 αποκαθιστά – έστω και με καθυστέρηση – τις στρεβλώσεις και αδικίες των αρχικά προβλεπόμενων διατάξεων.

Κατά συνέπεια, οι εμπορικές επιχειρήσεις εταιρικής μορφής που είχαν ακαθάριστα έσοδα την χρήση του 2017 έως 2 εκατ. ευρώ θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τις φορολογικές του οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε έως 120 δόσεις, ό,τι δηλαδή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα.  Εννοείται ότι, για επιχειρήσεις με υψηλότερους τζίρους παραμένει το όριο δόσεων στις 24 για τακτικές οφειλές και στις 36 για έκτακτες οφειλές.

Υπενθυμίζεται ότι, οι γενικοί κανόνες της ρύθμισης, που ισχύουν μέχρι σήμερα, έχουν ως εξής:

  • Υπάγονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
  • Μπορούν να υπαχθούν και ήδη ρυθμισμένες οφειλές, οι οποίες ήταν ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο της ρύθμισής τους.
  • Ο αριθμός των δόσεων συναρτάται με το εισόδημα/προκύπτουσα ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
  • Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση.

Η αίτηση για τη ρύθμιση θα υποβάλλεται  κανονικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω taxis στο www.gsis.gr και η διαδικασία της υποβολής από τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα, λόγω της διαπιστωμένης ετοιμότητας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, αναμένεται να αρχίσει αμέσως.

Τέλος, ρητά αναφέρεται στην παράγραφο β΄ του άρθρου πέμπτου της ως άνω ΠΝΠ ότι εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους στην ισχύουσα ρύθμιση (δηλαδή σε έως 36 δόσεις), μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων και να υπαχθούν στις 120 δόσεις.  Η υπαγωγή αυτή θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την εγκύκλιο αυτή στα μέλη σας, λόγω και του επείγοντος του θέματος και παραμένουμε στην διάθεσή τους για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εντολή Προέδρου,
Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ