Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

//Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
1502, 2016

Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 2π, 3π

ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ: 496014 / 496015 / 496016 Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση των Πράξεων "Δράσεις [...]

411, 2011

Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης & κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296252 Η Πράξη «Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ε.Σ.Ε.Ε.»» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296252) και συγχρηματοδοτείται από [...]

411, 2011

Αναδιοργάνωση & ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296253 Η Πράξη «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296253) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [...]

411, 2011

Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296257 Η Πράξη «Προβολή του έργου και των δράσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296257) και συγχρηματοδοτείται από το [...]

1509, 2011

Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296256 Η Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296256) και συγχρηματοδοτείται από το [...]

707, 2011

Ενίσχυση της επιστημονικής & επιχειρησιακής ικανότητας & της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 296250 Η Πράξη «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της Ε.Σ.Ε.Ε.» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (κωδικός ΟΠΣ: 296250) και [...]