Τα μέλλον των τραπεζών είναι συνυφασμένο με το μέλλον των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας

Στην συνάντηση της προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της ΕΤΕ κας Λούκας Κατσέλη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ κυριάρχησαν τα θέματα σχετικά με τη ρευστότητα στην αγορά και το κεντρικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην επιβίωση των επιχειρήσεων σε συνθήκες capital controls, την αντιμετώπιση των "κόκκινων" δανείων αλλά και την επιτυχή [...]