Τα μέλλον των τραπεζών είναι συνυφασμένο με το μέλλον των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας

business concept

Στην συνάντηση της προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της ΕΤΕ κας Λούκας Κατσέλη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ κυριάρχησαν τα θέματα σχετικά με τη ρευστότητα στην αγορά και το κεντρικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην επιβίωση των επιχειρήσεων σε συνθήκες capital controls, την αντιμετώπιση των “κόκκινων” δανείων αλλά και την επιτυχή διαχείριση της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης για την αναστροφή του οικονομικού κλίματος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της ΕΣΕΕ, με σκοπό να συζητηθούν τα προβλήματα που δημιουργούν οι τράπεζες στην επιχειρηματικότητα και γενικά, την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος αλλά και τα σοβαρά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι της αγοράς. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης έθεσε μία σειρά από πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με το τραπεζικό σύστημα. Ιδιαίτερα έμφαση έδωσε στο υψηλό κόστος των υπηρεσιών του e-banking, όπως και στο αδικαιολόγητα υψηλό ποσοστό προμήθειας χρεωστικών και πιστωτικών καρτών τόσο στους καταναλωτές όσο και σε εμπόρους τη στιγμή μάλιστα που η χρήση τους προκρίνεται στο πλαίσιο μιας νέας φορολογικής νοοτροπίας. Συζητήθηκαν επίσης και άλλα προβλήματα με κυριότερα:

-τα προβλήματα στο εμπόριο από τα capital controls

-την ενημέρωση και εξοπλισμό όλης της αγοράς με μηχανήματα POS

-τις τραπεζικές χρεώσεις για εμβάσματα και χρήση πλαστικού χρήματος

-το έλλειμμα στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

-την εξέλιξη στο πτωχευτικό δίκαιο και τη θεσμοθέτηση της “δεύτερης ευκαιρίας”

-την αντιμετώπιση των “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων

-την διόγκωση των ακάλυπτων επιταγών και το ρόλο του “Τειρεσία”

-την ταύτιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με το ΕΣΠΑ 2014-20

-την συμμετοχή των τραπεζών στη πρωτοβουλία “FEELSAFE” της ΕΣΕΕ και ΕΛ.ΑΣ

-την εναρμόνιση της ελληνικής οικονομίας στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM)

Η κα Λ. Κατσέλη ανέλυσε στο προεδρείο της ΕΣΕΕ, την σημερινή θέση του τραπεζικού συστήματος, την νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ιδίως με τα capital controls και το τρίτο μνημόνιο, την δυνατότητα μιας αναστροφής της αρνητικής οικονομικής κατάστασης, ενώ  μεταξύ άλλων τάχθηκε υπέρ της «δεύτερης ευκαιρίας» και υπέρ της ρύθμισης των “κόκκινων” δανείων. Οι επισημάνσεις της κας Λ. Κατσέλη είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνοψίζονται στα παρακάτω 10 σημεία:

1. Οι τράπεζες, οι εποπτικοί οργανισμοί, η κυβέρνηση και οι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλουν να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν σχέδιο επανάκτησης της εμπιστοσύνης του τραπεζικού συστήματος.

2. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι όρος ομαλοποίησης της λειτουργίας της οικονομίας. Θα απαιτηθούν λιγότερα από τα 25 δις ευρώ και από το νέο χρόνο ελπίζουμε να είναι σε πλήρη αποκατάσταση λειτουργίας το τραπεζικό σύστημα.

3. Από τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης δεν είναι βέβαιο αν και πόσα θα περάσουν στην πραγματική οικονομία. Είναι όμως μια πρόκληση για τις τράπεζες και για τους φορείς, να επεξεργαστούν ένα σχέδιο για το πως θα διοχετευθούν κεφάλαια στην αγορά και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

4. Όρος χρηματοδότησης της αγοράς είναι, παράλληλα με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να επιστρέψουν οι καταθέσεις που αποσύρθηκαν μετά την κατάσταση ανασφάλειας που δημιουργήθηκε. Η εκροή  καταθέσεων από την αρχή τη ς κρίσης ανήλθε στα 118 δισεκ. ευρώ ενώ από τον Νοέμβριο του 2014 ως τον Ιούλιο του 2015 αποσύρθηκαν περίπου 40 δισεκ. ευρώ.

5. Με τη νέα συμφωνία με τους θεσμούς δίνεται η ευκαιρία στη χώρα να επιτευχθεί σταθερότητα και ανάπτυξη. Χρειάζεται να θεσπιστούν νέα κίνητρα ανάπτυξης και ειδικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

6. Τα «κόκκινα δάνεια» έχουν φτάσει περίπου στο 50% και έχουν ξεπεράσει τα 100 δις ευρώ. Για τα επιχειρηματικά δάνεια πρέπει να υπάρξει νέο πλαίσιο ρύθμισης και αναδιάρθρωσης. Η ΕΣΕΕ πρέπει να παρέμβει στη διαδικασία αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών δανείων, αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων μέσα από το πλαίσιο  θέσπισης νέων αναπτυξιακών κινήτρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

7. Η ελληνική οικονομία είναι ανάγκη να περάσει σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα στηρίζεται στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Σήμερα οι επενδύσεις ανέρχονται στο 12% του ΑΕΠ. Πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό τουλάχιστον κατά 10 μονάδες. Βασικό πρόβλημα πρόβλημα στη προσέλκυση  επενδύσεων είναι η εμπέδωση ενός σταθερού και αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος.

8. Σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο κυριαρχούν τα «δίκτυα αξίας» δηλαδή αλυσίδες από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Καμία μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να βγει στη διεθνή αγορά χωρίς να μπει σε δίκτυο αξίας. Θα αποτελέσει καινοτομία να δημιουργηθούν κι εδώ δίκτυα αξίας, δηλαδή συνεργασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις ανάπτυξης και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης που τώρα δεν υπάρχουν.

9. Οι περιορισμοί των capital controls θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τέλους του χρόνου. Η επανεκκίνηση τη οικονομίας προβλέπεται στο 2016 αφού γίνουν και μεγάλες διαθρωτικές αλλαγές που αφορούν το πλαίσιο πολιτικής επενδύσεων και της λειτουργίας του κράτους παράλληλα με την εμπέδωση της πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας.

10. Το πτωχευτικό δίκαιο χρειάζεται αναθεώρηση σε αναπτυξιακή κατεύθυνση για να δοθεί η δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να προετοιμαστεί από κοινού ένα σχέδιο νόμου με τη συνεργασία των παραγωγικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, της ίδρυσης, λειτουργίας και πτώχευσης επιχειρήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας έχει στραμμένο το βλέμμα του στον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες, που θα προκύψει από τα stress tests, ώστε να ολοκληρωθεί η τρίτη και καθοριστική ανακεφαλαιοποίηση εντός του 2015 χωρίς την ενεργοποίηση της κοινοτικής οδηγίας BPRD ώστε να απομακρυνθεί οριστικά η απειλή του “κουρέματος” μετοχών, ομολόγων και καταθέσεων. Η άρση των capital controls και η αποκατάσταση παροχής ρευστότητας στην αγορά, που θα σταματήσει την οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων, φαίνεται να μετατίθεται για το α’ εξάμηνο του 2016. Η διαχείριση των «κόκκινων δανείων», που επίσης απασχολεί ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες, χρειάζεται να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η άδικη εξομοίωση των φερέγγυων επιχειρηματιών με τους κακοπληρωτές και παράλληλα να δοθεί επαρκής χρόνος αντίδρασης στις χρεωμένες επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρήσουν τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις. Η ΕΣΕΕ το επόμενο διάστημα θα εργαστεί πάνω στη δέσμη προτάσεων της προς τις ελληνικές τράπεζες με σκοπό να επιτύχει μια αμοιβαία και επωφελή συμφωνία των δύο μερών, για εμπορική και τραπεζική πίστη στη νέα ψηφιακή οικονομία. Γνωρίζουμε καλά ότι το μέλλον των τραπεζών είναι συνυφασμένο με το μέλλον των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Το ελληνικό εμπόριο και οι μικρομεσαίοι της αγοράς θέλουμε τις τράπεζες δίπλα μας και όχι απέναντι μας.»