Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 296251) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η πράξη αφορά στην οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης με θέματα σχετικά με την άσκηση του συνδικαλισμού σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο), με ειδική στόχευση στον τομέα του εμπορικού συνδικαλισμού, τα οποία θα συμβάλλουν στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητάς της και στην ενίσχυση της επιστημονικής της τεκμηρίωσης στα πεδία του κοινωνικού διαλόγου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) στέλεχος – βοηθός υπευθύνου έργου (σύμβαση έργου) και δύο (2) στελέχη για την υποστήριξη γραφείου Help Desk (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας).

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Τετάρτη 07/09/2011 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)

ή ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Πληροφορίες: κα Δήμητρα Γούναρη,(e-mail: dgounari@esee.gr).

 

Αρχεία προς λήψη