ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΕΘ 2021

123609

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί να έχει ως σταθερά του την ένταση της πανδημίας, οι προοπτικές για το επόμενο έτος  εξακολουθούν να είναι αβέβαιες.

Τα μέτρα που μέχρι τώρα έχει λάβει η Πολιτεία για την προστασία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας μπορεί να κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο γίνεται ήδη φανερό ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται περαιτέρω στήριξη.

Κάτι που έδειξε η πανδημία είναι ότι  η υπερβολική εξάρτηση της οικονομίας, από τον τουρισμό, την κάνει πιο ευάλωτη σε εξωτερικές και μη προβλέψιμες επιρροές. Αναδεικνύεται έτσι αναγκαίος ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με την αξιοποίηση παλαιές και συνεχώς αναδυόμενες δυνατότητες που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η πανδημία επίσης ανάδειξε και ίσως ενίσχυσε τους δυισμούς της ελληνικής κοινωνικοοικονομικής δομής: αφενός ο δυισμός που σχετίζεται με το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ισχυροποίησαν την θέση τους και αφετέρου εκείνος που αναφέρεται στην «ψηφιακή ετοιμότητα» των επιχειρήσεων. Έτσι οι επιχειρήσεις που έχουν ενισχύσει το ψηφιακό τους portfolio μοιάζουν να διαθέτουν ένα σημαντικό «συγκριτικό πλεονέκτημα» συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν αναπτύξει τον βαθμό της ψηφιοποίησής τους.

Στην νέα αυτή συνθήκη έρχεται να προστεθεί η πρόκληση του πράσινου μετασχηματισμού που πρόκειται να αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση ακόμα και για την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Οι πόροι που εξασφάλισε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης για τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία για χώρα μας. H ελληνική οικονομία έχασε, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής, μια δεκαετία για να προωθήσει τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πολλαπλές «ψηφιακές ταχύτητες» μεταξύ των επιχειρήσεων ενώ και η πορεία προς την πράσινη οικονομία αναμένεται να οξύνει τις ανισότητες καθώς η μετάβαση ιδιαίτερα ακριβή. Στο επίπεδο αυτό, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορούν να συμβάλλουν στον ομαλό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας προωθώντας τη λογική μιας ισόρροπης και κυρίως διατηρήσιμης ανάπτυξης χωρίς τον αποκλεισμό των πολύ μικρών (micro) και μικρών επιχειρήσεων.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο στόχος αυτός η ΕΣΕΕ καταθέτει αναλυτικό υπόμνημα θέσεων, με συγκεκριμένους άξονες πολιτικής που θα συμβάλλουν στην επανεκκίνηση και στο σταδιακό μετασχηματισμό του λιανικού εμπορίου. Οι βασικές προτεραιότητες ωστόσο για το επόμενο χρονικό διάστημα συνοψίζονται στα εξής έξι σημεία.

 • Θεσμοθέτηση Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού
 • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος
 • Επέκταση του αφορολογήτου ορίου και στους επαγγελματίες/μη μισθωτούς, όπως επιτάσσουν οι αρχές της ισότητας και της φορολογικής ισονομίας
 • Υλοποίηση των Ανοιχτών Εμπορικών Κέντρων
 • Θεσμοθέτηση της «Εμπορικής Τουριστικής επιχείρησης»
 • Ψηφιακή και Ενεργειακή Δικαιοσύνη

 

Α. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η ψηφιοποίηση χαρακτηρίζεται πλέον ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Το φαινόμενο δεν είναι κάτι νεότευκτο για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, καθώς η ανάδυση και επέκταση του διαδικτύου συνετέλεσαν στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο μεταβάλει τη φυσιογνωμία του κλάδου. Την περίοδο 2000-2020, η ψηφιοποίηση αποτέλεσε μια συνθήκη μεγέθυνσης των εμπορικών επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες μετατράπηκαν σε κολοσσούς (βλ. Amazon, Alibaba, κλπ), ενώ μετά την εκδήλωση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και ιδίως μετά την πανδημία, η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί κρίσιμη παράμετρο της βιωσιμότητας των εμπορικών επιχειρήσεων.

Το λιανικό εμπόριο, πρωτοπόρος κλάδος στην υποδοχή κάθε αλλαγής, επλήγη από την πανδημία σε ιδιαίτερο βαθμό, καθώς τα περιοριστικά μέτρα συρρίκνωσαν σε εξαιρετικό βαθμό τον κύκλο εργασιών όσων επιχειρήσεων δεν ήταν τεχνολογικά ώριμες. Ως εκ τούτου, η νέα κουλτούρα της υιοθέτησης του ψηφιακού μετασχηματισμού χρειάζεται να διαχυθεί στον κλάδο και να δημιουργηθεί μια νέα σχέση με τους πελάτες.

Η εμβάθυνση της σχέσης με τους καταναλωτές αναμφίβολα οφείλει να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια την παν-καναλική προσέγγιση (omnichannel approach), εστιάζοντας:

α) Στη δημιουργία σύγχρονου και λειτουργικού ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και αποτελεσματικού συστήματος  τεχνικής υποστήριξης 24/7 (after sales service),

β) Στη συστηματική υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής εντός και εκτός φυσικού καταστήματος για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών,

γ) Στην έγκαιρη και σωστή αποκωδικοποίηση των δεδομένων για τη συμπεριφορά των πελατών και

δ) Στην ανάπτυξη ισχυρών δικτύων διανομής.

Δεν θα πρέπει επίσης να παραγνωρίζεται το γεγονός πως με ορίζοντα το 2040 φαίνεται να μεταβάλλεται η ίδια η φύση του λιανικού εμπορίου μέσα και από τις δυνατότητες που παρέχει η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing), σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ψηφιακές τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, η εμπορική επιχείρηση του λιανικού από μεταπρατική φαίνεται να εξελίσσεται σταδιακά σε ιδιότυπη μεταποιητική, καθώς η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να δημιουργεί προϊόντα από σχεδόν οποιοδήποτε υλικό σε μαζική κλίμακα, σε μεγάλες ποσότητες και με βάση τις επιθυμίες των καταναλωτών. Έτσι, η τρισδιάστατη εκτύπωση θα αναδιαμορφώσει το λιανικό εμπόριο σε τέσσερις βασικούς άξονες: α) Την εφοδιαστική αλυσίδα, β) Τα απορρίμματα, γ) Τα ανταλλακτικά και δ) Τα εξατομικευμένα προϊόντα[1].

Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι πως η ψηφιοποίηση έχει πλέον ξεπεράσει το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και ήδη μεταμορφώνει τον τρόπο σχεδιασμού, ανάπτυξης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως υπό το πρίσμα της ψηφιακής επανάστασης υλοποιούνται δομικές αλλαγές στην οικονομία: α) Στις επιχειρηματικές ευκαιρίες, β) Στα επιχειρηματικά μοντέλα (business models), γ) Στις μορφές του εμπορίου, δ) Στις συναλλακτικές διαδικασίες και ε) Στο μετασχηματισμό των τοπικών καταστημάτων σε διεθνούς εμβέλειας.

 

 

Β.  ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι εμπορικές επιχειρήσεις καλούνται πλέον να συμμετάσχουν ενεργά και στον πράσινο μετασχηματισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εδώ και καιρό ενσωματώσει τη διάσταση της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές της, ενώ η υγειονομική κρίση υπογράμμισε εκ νέου και ηχηρά τη σημασία της, επηρεάζοντας και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Σε αυτήν την εξέλιξη συμβάλλον και οι καταναλωτές, αφού ένα μεγάλο μέρος τους ενδιαφέρεται για την κλιματική αλλαγή, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις  καταναλωτικές του συνήθειες[2].

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις να κάνουν τη μετάβαση στις νέες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τους περιορισμένους πόρους. Βασικός στόχος για τις εμπορικές επιχειρήσεις είναι η εξασφάλιση πως μέχρι το 2030 όλες οι συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους καταναλωτές επαναχρησιμοποιήσιμα, ανθεκτικά και επισκευάσιμα προϊόντα.[3]

Στο ίδιο πλαίσιο, οι εμπορικές επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους σχετικά με τις εσωτερικές οδικές   μεταφορές εμπορευμάτων και να στραφούν προς τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Το επόμενο βήμα εστιάζει στην τιμολόγηση των μεταφορών καθώς η τελευταία θα πρέπει να ενσωματώνει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στην υγεία. Αν αυτή η τάση ερμηνευτεί σωστά, τότε ίσως η διεθνής οικονομία βρίσκεται σε φάση από-παγκοσμιοποίησης, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σε επαναδραστηριοποίηση των εγχώριων μεταποιητικών και βιομηχανικών μονάδων, με ταυτόχρονη ενίσχυση της ενδοευρωπαϊκής και εθνικής παραγωγής.

 

 

Γ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ /ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Άμεση θέσπιση στοχευμένου προγράμματος ενίσχυσης του Εμπορίου και περιορισμού των συνεπειών από την συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού. Η ΕΣΕΕ προτείνει την παροχή κεφαλαίου κίνησης για την αγορά εμπορευμάτων ύψους 7% επί του καταγεγραμμένου  κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης.
 2. Άρση των αγκυλώσεων και επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης δανείων/κονδυλίων από τις Τράπεζες. Ο περιορισμένος βαθμός ευελιξίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, εξαιτίας μεταξύ άλλων και των ιδιαίτερα αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων, επιβάλλεται να βελτιωθεί άμεσα, έτσι ώστε να δοθεί οικονομική ανάσα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένη ή ανύπαρκτη ρευστότητα. Τα υψηλά επιτόκια χορηγήσεων, το μεγάλο κόστος φακέλου και η πολυπλοκότητα στη διαδικασία αίτησης και έγκρισης χρηματοδότησης, αποτελούν παραμέτρους που εν μέσω υγειονομικής κρίσης χρήζουν άμεσης αναθεώρησης και βελτίωσης.
 3. Η μείωση των προμηθειών των Τραπεζών (χρεώσεις & έξοδα κίνησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω e-banking) αποτελεί νευραλγικό ζήτημα για την εγχώρια επιχειρηματικότητα, που έχει αναδείξει επανειλημμένως η ΕΣΕΕ. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης επιβάλλουν τη μείωση της τιμολογιακής πολιτικής των πιστωτικών ιδρυμάτων, εξαιτίας αφενός της συρρίκνωσης του τζίρου τους και αφετέρου επειδή η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών (κάρτες και web – banking) συνιστά μία τάση που ήρθε για να μείνει και να κυριαρχήσει στο μέλλον.

 

 

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

 1. Θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού, που θα τροφοδοτεί τις βασικές υποχρεώσεις μίας επιχείρησης προς το Δημόσιο, τα Ταμεία και τους προμηθευτές του. Το μέτρο είναι απαραίτητο και υπεσχημένο, πλην όμως παραμένει ανεφάρμοστο εδώ και μία 5ετία.
 2. Επιβολή πλαφόν επιβαρύνσεων, όσον αφορά στο άθροισμα ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρηματιών στο 35% του ετήσιου εισοδήματός/κερδών τους.
 3. Γενίκευση της προστασίας των εκδοτών επιταγών μέχρι τουλάχιστον τις 31/12/2021, με επιτακτική την επέκταση ισχύος του μέτρου και το 2022, σε περίπτωση λήψης επιπρόσθετων περιοριστικών μέτρων λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 4. Επαναφορά του μέτρου της υποχρεωτικής πλήρους και μερικής απαλλαγής καταβολής ενοικίου από τους μισθωτές επαγγελματικών ακινήτων, με ταυτόχρονη επιδότηση του συνόλου των απωλειών σε εκμισθωτές, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 5. Δυνατότητα συμμετοχής και των αυτοαπασχολουμένων στο πρόγραμμα Επιδότησης πάγιων δαπανών επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστεί εφικτή και για αυτούς (και όχι μόνο για τις εργοδότριες επιχειρήσεις) η εξοικονόμηση της απαιτούμενης ρευστότητας για την επόμενη ημέρα.
 6. Θεσμοθέτηση και νομικός καθορισμός της εποχικής εμπορικής επιχείρησης και των κύριων χαρακτηριστικών της γνωρισμάτων. Βασικό κριτήριο προτείνουμε να είναι η πραγματοποίηση άνω του 50% του τζίρου τους στη διάρκεια του τετραμήνου: από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Η εποχική εμπορική επιχείρηση θα μπορεί να συμμετέχει ισότιμα σε όλα τα ευεργετικά μέτρα που προβλέπονται για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου.
 7. Επαναφορά του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στη νησιωτική Ελλάδα, μειούμενο κατά 30%.
 8. Στο πλαίσιο εξορθολογισμού της αναλογίας άμεσων και έμμεσων φόρων ενδείκνυται η μείωση των υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ, του γενικού στο 20% από 24% και του μειωμένου στο 11% από 13% που ισχύουν σήμερα. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ επί των καυσίμων/μεταφορών, καθώς σε συνδυασμό με τον εξωγενή ορισμό της τιμής τους τα κόστη για τους επιχειρηματίες διογκώνονται σε υπέρμετρο βαθμό.
 9. Αύξηση του εθνικού ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις από τα 10.000 € στα 20.000 €.
 • Σε ότι αφορά την ρύθμιση σε έως 36 – 72 δόσεις για τα φορολογικά χρέη που δημιουργήθηκαν στην περίοδο της πανδημίας: Η ήδη εξαγγελθείσα ρύθμιση του ν. 4821/2021, χρήζει βελτιώσεων προκειμένου να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και να ωφελήσει πραγματικά τους οφειλέτες. Ειδικότερα, θα πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις που θα αφορούν: α) στην επιλεξιμότητα όσων έσπευσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές της πανδημίας στην υφιστάμενη πάγια ρύθμιση, μέσω της δυνατότητας μεταφοράς των ήδη ρυθμισμένων υποχρεώσεών τους στην ευνοϊκότερη ρύθμιση του ν. 4821/2021, επιβραβεύοντας με έμπρακτο τρόπο τη συνέπειά τους και β) στη δυνατότητα ένταξης και των εταίρων προσωπικών εταιρειών για την τακτοποίηση των προσωπικών τους χρεών.
 • Αναστολή εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων της Εφορίας, μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 2021.
 • Πανελλαδική καθολική απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις μέχρι τα τέλη του 2021, με πρόβλεψη κρατικής αναπλήρωσης των απολεσθέντων εσόδων των ΟΤΑ.
 • Εφαρμογή του μειωμένου ΕΝΦΙΑ και στα ακίνητα των Νομικών προσώπων/οντοτήτων και όχι μόνο σε εκείνα των φυσικών προσώπων.
 • Θέσπιση αφορολόγητου ορίου και για τους μη μισθωτούς και διασύνδεσή του με την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων, κάτι το οποίο επιτάσσουν οι αρχές της ισότητας και της ισονομίας.
 • Οριστική κατάργηση και όχι αναστολή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, καθώς η αιτιολογική βάση επιβολής της επί των εισοδημάτων των φορολογουμένων (που ήταν τα Μνημόνια) έχει εκλείψει.
 • Οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενός ακόμη μνημονιακού κατάλοιπου το οποίο αντίστοιχα δεν έχει λόγο ύπαρξης, επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις σε μία δύσκολη εποχή. Σε κάθε όμως περίπτωση και ειδικά για όσο χρονικό διάστημα οι επιχειρήσεις έμειναν κλειστές λόγω της πανδημίας Covid-19, η είσπραξη οποιουδήποτε τέλους επιτηδεύματος είναι εκτός λογικής, δεδομένου ότι το επιτήδευμα στην ουσία του δεν ασκήθηκε.
 • Περαιτέρω αποκλιμάκωση του συντελεστή φορολόγησης κερδών των Νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ) από το 24% στο 20%, με ορίζοντα εφαρμογής του μέτρου τα τέλη του 2022.
 • Οριστική κατάργηση της Προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους τόσο για τα ΦΠ (ατομικές επιχειρήσεις) όσο και ΝΠ (εταιρείες), ενός εξοντωτικού για τις επιχειρήσεις μέτρου που αφαιρεί απαραίτητη για την επιβίωσή τους ρευστότητα.
 • Οριστική κατάργηση των παρωχημένων και άδικων τεκμηρίων διαβίωσης και αντικατάστασή τους από το αναμενόμενο εδώ και χρόνια Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο, βάσει του οποίου θα απεικονίζεται η πραγματική περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων.
 • Προσωρινή προστασία από τις εξώσεις των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία. Εντός αυτού του πλαισίου, προσωρινή καθιέρωση αποδεδειγμένης δυστροπίας από την οφειλή δύο συνεχόμενων ενοικίων (σήμερα είναι από την πρώτη ημέρα οφειλής ενός ενοικίου).
 • Δυνατότητα θέσης επιχείρησης σε καθεστώς αδράνειας ακόμη και μετά την παρέλευση 30 ημερών που ορίζει ο νόμος. Συνιστά επιτακτική ανάγκη η θεσμοθέτηση της δυνατότητας εκπρόθεσμης/ετεροχρονισμένης αδρανοποίησης μίας επιχείρησης, από τη στιγμή που οι ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας και η επιβολή περιοριστικών μέτρων κατέστησαν ασύμφορη και προβληματική την ομαλή λειτουργία χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας.

 

 

Ε.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

 1. Περαιτέρω αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους των εργοδοτριών επιχειρήσεων. Το ύψος των υφιστάμενων εργοδοτικών εισφορών της τάξεως του 22,54% επί των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων, αν και μειωμένο, εξακολουθεί να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, δεδομένων και των επιπτώσεων της πανδημίας. Ενδείκνυται η διαμόρφωσή του στα επίπεδα του 20%, με ορίζοντα σταδιακής υλοποίησης του μέτρου τα τέλη του 2022.
 2. Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ, μέχρι τουλάχιστον το πέρας του 2021.
 3. Περαιτέρω απλούστευση των απαιτούμενων διαδικασιών και προϋποθέσεων για την έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας.
 4. Διαγραφή ή κάλυψη από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρηματιών για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις τους παρέμειναν κλειστές, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων/lockdowns/περιβαλλοντικών καταστροφών. Το μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί με αναδρομική ισχύ.
 5. Πρόβλεψη ένταξης και των αυτοαπασχολουμένων στο πρόγραμμα Επιδότησης Πάγιων δαπανών επιχειρήσεων, μέσω του οποίου προβλέπεται η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα μισθολογικής περιόδου Ιουνίου – Νοεμβρίου 2021 (καταβλητέες από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2021).

 

 

ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ /ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2021

 1. Τα πρόσφατα προβλεφθέντα ποσά στεγαστικής συνδρομής και κρατικών επιχορηγήσεων κρίνονται ως ικανοποιητικά. Ενδεχομένως, επάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος τζίρου της επιχείρησης, θα μπορούσε να τεθεί θέμα ποσόστωσης της αρωγής αναλόγως του ύψους της ζημιάς και του απολεσθέντος, λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης, τζίρου, βάσει του τελευταίου διαθέσιμου Ε9 της πληγείσας επιχείρησης.
 2. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η οριστική στεγαστική συνδρομή που θα δοθεί στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις θα επιμερίζεται κατά 80% από την Πολιτεία και κατά 20% από τραπεζικό δάνειο μέσω κρατικής εγγύησης. Προτείνουμε η ενίσχυση να προέρχεται στο σύνολό της (100%) από επιδότηση του κράτους διότι η εμπειρία μας έχει διδάξει πως οποιαδήποτε συναλλαγή με τα πιστωτικά ιδρύματα επιφέρει σημαντικές χρονοτριβές, γραφειοκρατικά βάρη και καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής.
 3. Μη καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα εισοδήματα του 2021 (φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2022) και κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους.
 4. Με αφορμή τη νέα ρύθμιση φορολογικών οφειλών (36 -72 δόσεις, ν. 4821/2021) που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της Πανδημίας και η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2022, προτείνουμε την ένταξη και των παλαιότερων (μη-Covid) βεβαιωμένων οφειλών των πυροπλήκτων στη συγκεκριμένη ρύθμιση.
 5. Παράλληλα και κατ’ αντιστοιχία των ευεργετημάτων των απασχολουμένων των επιχειρήσεων, θα πρέπει να χορηγηθεί Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού στους πυρόπληκτους ελεύθερους επαγγελματίες, για όσο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους.
 6. Το μέτρο της αναστολής καταβολής τραπεζικών δόσεων δανείων θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, καθώς δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε περίοδο υγειονομικής κρίσης.
 7. Οι Τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν με ρεαλισμό και να επιδείξουν μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι στις πυρόπληκτες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, η καταβολή μειωμένης δόσης ή μόνο τόκων του δανείου, ο διαχωρισμός της οφειλής, η διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης, συνιστούν εργαλεία και του νέου Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ/Τραπεζών, η εφαρμογή των οποίων θα ανακουφίσει ουσιαστικά και όχι στα λόγια τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις.
 8. Εκτός των παραπάνω, το μέτρο της κρατικής επιδότησης τόκων δανείων ΜΜΕ για ένα 6μηνο ή τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους πρέπει να τεθεί εκ νέου σε εφαρμογή για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση, το ευεργέτημα δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια.
 9. Η πρωτοβουλία της ΔΕΗ για απαλλαγή καταβολής λογαριασμών ρεύματος πυρόπληκτων ελεύθερων επαγγελματιών πρέπει να βρει μιμητές και από άλλες ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) αλλά και ιδιώτες – παρόχους, τουλάχιστον για το μέρος των λογαριασμών που αφορούν στο πάγιο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί βαριές και σοβαρές βλάβες. Αντίστοιχη αντιμετώπιση θα πρέπει να έχουν και οι σχετικοί λογαριασμοί για το σύνολο του χρόνου που η επιχείρηση θα παραμείνει ανενεργή.
 • Αφού οι Δήμοι θα χρηματοδοτηθούν είναι σκόπιμο ένα μέρος αυτών των χρημάτων να διοχετευτούν ως αντιστάθμισμα στην ανακούφιση των πυρόπληκτων επιχειρήσεων. Προτείνουμε τη γενίκευση του μέτρου απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών (ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού) των πυρόπληκτων επιχειρήσεων, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και της διασφάλισης της ομαλής επαναλειτουργίας τους.

Η ΕΣΕΕ παραμένει διαθέσιμη για οποιοδήποτε διάλογο ή διευκρίνιση επί των αιτημάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόμνημα.

 

[1]Peter H. Diamandis blog, available at: https://www.diamandis.com/blog/future-of-retail-part-1

[2]https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/nef-spotlight-the-path-forward-for-retails-sustainable-future

[3]Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019), «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.