Τοποθέτηση του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ στο Δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το ΔΚΕ στο Λιανικό Εμπόριο του Νοεμβρίου 2020

ESEE_FB_2020_52

Σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.[1] για το Δείκτη Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στο Λιανικό Εμπόριο του Νοεμβρίου οι πιέσεις που ασκήθηκαν στο εμπόριο κατά την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις (“lockdown”) το εν λόγω χρονικό διάστημα αποδεικνύονται ιδιαίτερα ισχυρές. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 7,9% σε ετήσια βάση. Ανοδικά κινήθηκαν μόνο τα φαρμακευτικά και καλλυντικά (+29,8%), τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (+14,5%), καθώς και οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων-κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (+60,5%)για ευνόητους λόγους. Αντίθετα, ισχυρότατη πτώση του ΔΚΕ σημειώθηκε σε αρκετές κατηγορίες μεταξύ των οποίων η Ένδυση-Υπόδηση (-56,5%) και τα Καύσιμα και Λιπαντικά Αυτοκινήτων (-31,1%).

Παρά την παραπάνω εξαιρετική μείωση στην Ένδυση και Υπόδηση, ο ΔΚΕ δεν αποδίδει το πλήρες μέγεθος των απωλειών στο Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι ΔΚΕ υποτιμά τη συρρίκνωση του τζίρου στην Ένδυση και Υπόδηση, καθώς για πάρα πολλές εμπορικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου η πτώση του κύκλου εργασιών ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη το μήνα αναγκαστικής διακοπής της φυσικής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συνεπώς, στο λιανικό εμπόριο εντοπίζονται ασύμμετρες επιπτώσεις από την επιβολή του«lockdown”. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

  • Η μεθοδολογία για την κατάρτιση του ΔΚΕ στηρίζεται σε δείγμα (δεν είναι δηλαδή προϊόν απογραφής), το οποίο μάλιστα αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις σχετικά μεγάλου μεγέθους, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 140.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, από το δείγμα απουσιάζουν οι “micro” εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.
  • Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή αλλά και εμπειρία για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πωλήσεων και συνεπώς καλύτερης διαχείρισης των επιπτώσεων της ύφεσης. Ενδεικτικό προς τούτο αναφέρεται πως η άνοδος του ΔΚΕ στην κατηγορία «Πωλήσεις εκτός Καταστημάτων», η οποία περιλαμβάνει τις πωλήσεις στο διαδίκτυο, ξεπέρασε το 60% σε ετήσια βάση.
  • Με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη, το “lockdown”επιβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου με τους καταναλωτές να σπεύδουν να προμηθευτούν προϊόντα Ένδυσης και Υπόδησης» κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα, έχοντας εκτιμήσει την επερχόμενη απαγόρευση των μετακινήσεων. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να τόνωσε ελαφρώς την κίνηση. Εντούτοις, οι συναλλαγές δεν έγιναν στις τοπικές αγορές αλλά κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις σε κεντρικές αγορές, αν κρίνουμε από την κίνηση στους δρόμους που προσομοίαζε με εκείνη περιόδου Χριστουγέννων χωρίς κορωνοϊό, ευνοώντας έτσι τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
  • Οι θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της “BlackFriday” στο τέλος Νοεμβρίου αντιστάθμισαν, εν μέρει, τις απώλειες στην Ένδυση και Υπόδηση. Ωστόσο, και εδώ αποκλειστικά ευνοημένες ήταν οι επιχειρήσεις του κλάδου που προσέφεραν τη δυνατότητα ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Οι παραπάνω λόγοι εξηγούν πως οι πιέσεις από τη διακοπή της φυσικής λειτουργίας των καταστημάτων στην Ένδυση και Υπόδηση είναι κατά πολύ ισχυρότερες, ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.

 

[1] ΕΛ.ΣΤΑΤ. Δελτίο Τύπου, «Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο: Νοέμβριος 2020 ετήσια μείωση 7,9%», Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2021.