Συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την επανεκκίνηση της οικονομίας

Γ.-Καρανίκας—

Η ελληνική οικονομία κατάφερε μετά από μια μακρά περίοδο, η οποία χαρακτηρίστηκε από ισχυρές αναταράξεις, αυστηρά μέτρα λιτότητας, διόγκωση της ανεργίας και πρωτοφανείς απώλειες στο εθνικό της εισόδημα να βρει το βηματισμό της. Ωστόσο, οι πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις, όπως η εμφάνιση και η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, οι γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και οι φυσικές καταστροφές, λειτούργησαν ανασταλτικά στην ανάκαμψη, όξυναν την αβεβαιότητα, ανέβαλλαν προγραμματισμένες επενδύσεις και γενικότερα άσκησαν συντριπτικές πιέσεις στο ήδη ταλαιπωρημένο από την οικονομική κρίση οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας. Οι προκλήσεις αυτές μετέβαλαν τις προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Στη νέα αυτή κατάσταση δεν έχει αποκρυσταλλωθεί πλήρως, και σε συλλογικό επίπεδο, ποια είναι η επιθυμητή μορφή της οικονομίας της επόμενης ημέρας. Μακροπρόθεσμα, όπως διαφαίνεται και από την κρίση, το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι η συναίσθηση της ανθεκτικότητας της και του κομβικού της ρόλου στην ελληνική οικονομία. Στη βάση αυτής της συναίσθησης, η οποία σφυρηλατήθηκε εν μέσω των δυσχερειών της δεκαετούς ύφεσης αλλά και της πανδημίας, θα πρέπει να προωθηθεί μια κουλτούρα συνεργειών η οποία θα διασφαλίσει τη μετάβαση προς μια ψηφιακή, πράσινη και διεθνοποιημένη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.

Στο νέο περιβάλλον εμποδίων και προκλήσεων, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) απαντάει δυναμικά με τη διατύπωση συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων προτάσεων. Οι εν λόγω θέσεις που διατυπώνει η ΕΣΕΕ αποσκοπούν σε πρώτο στάδιο στη διατήρηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και σε δεύτερο στην πλήρωση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας. Ως εκ τούτου, άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε πρωτοβουλίες όπως:

  • Υιοθέτηση του κριτηρίου μείωσης του τζίρου για τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί απώλειες εξαιτίας της πανδημίας αντί του ορισμού πληγέντων ΚΑΔ, κατ’ αναλογία του ήδη ψηφισθέντος μέτρου για μείωση ή κατάργηση της Προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος επόμενου έτους.
  • Μεταβολή του κριτηρίου για τις εποχικές εμπορικές επιχειρήσεις βάσει συγκέντρωσης άνω του 50% του κύκλου εργασιών σε τρεις συνεχόμενους μήνες και όχι απαραίτητα κατά το τρίτο τρίμηνο, αλλά μέσα στο έτος.
  • Δυνατότητα συμμετοχής στα ευεργετικά μέτρα περί ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων των φυσικών προσώπων τα οποία είναι συνδεδεμένα με εταιρείες, παρότι οι τελευταίες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) μετείχαν και μετέχουν αυτοτελώς στα συγκεκριμένα ευεργετικά μέτρα.
  • Θεσμοθέτηση της αναστολής μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ, ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν τον απαραίτητο χρόνο ανασυγκρότησης από τις πιέσεις της πανδημίας.
  • Επανένταξη όσων αποδεδειγμένα πληττόμενων απώλεσαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων εντός της πανδημίας, και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν προβεί σε επανυπολογισμό των οφειλών τους για χρέη στον πρώην ΟΑΕΕ.
  • Διοχέτευση περισσότερων πόρων προς το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ώστε να καλύπτεται η υπερβάλλουσα ζήτηση με παράλληλη συρρίκνωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και εξορθολογισμό των κριτηρίων από τις τράπεζες.
  • Επανεξέταση των προϋποθέσεων ένταξης των ΜμΕ στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, με παράλληλη αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου. Επίσης θετική συμβολή θα είχε και η άμεση ενεργοποίηση του νέου πλαισίου για τις μικροπιστώσεις.
  • Θεσμοθέτηση του Ακατάσχετου Λογαριασμού για τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, ο οποίος θα συνδέεται με τη χρήση πιστωτικών / χρεωστικών καρτών και θα έχει κυμαινόμενο ανώτατο ύψος βάσει του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
  • Προστασία των πραγματικά αδύναμων οφειλετών και τιμωρία των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Εντούτοις, όταν η οικονομία και οι επιχειρήσεις καταφέρουν να ανακτήσουν την προ COVID-19 κανονικότητα τότε η παραγωγική δραστηριότητα θα πρέπει να υποστηριχθεί με παρεμβάσεις μακροπρόθεσμης λογικής ώστε η οικονομία να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική και να προσελκύσει επενδύσεις. Με αυτόν άλλωστε τον τρόπο θα επιταχυνθεί η στροφή της οικονομίας προς την ψηφιοποίηση του επιχειρείν, τον πράσινο μετασχηματισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας για τη μεταλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, με τη βοήθεια των πόρων του νέου ΕΣΠΑ αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με αυτό το σκεπτικό και στην ανατολή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η ΕΣΕΕ διοργάνωσε το Φεβρουάριο του 2020 το ετήσιο συνέδριό της με τίτλο “Future of Retail”, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης και εμβάθυνσης της ψηφιοποίησης των ΜμΕ του κλάδου. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταβάλλουν άρδην το εμπόριο ενώ οι τεχνολογικές καινοτομίες επιδρούν ποικιλοτρόπως στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το φυσικό κατάστημα στο άμεσο μέλλον δεν θα είναι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, οι τρόποι πληρωμής θα ακολουθήσουν τις νέες τάσεις, η αναζήτηση σύζευξης της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης θα ενταθεί και οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί θα επηρεάσουν ριζικά την οργάνωση της εργασίας και θα προσδιορίσουν τις σύγχρονες ειδικότητες. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσει αλλά και αναδείξει η ελληνική οικονομία σύντομα.

Ως εκ τούτου, είναι σαφές πως η επιχειρηματικότητα βρίσκεται και πάλι μπροστά σε ένα σταυροδρόμι, αντιμέτωπη για ακόμη μία φορά με μια σειρά από προκλήσεις. Η φυγή προς τα εμπρός και την εξωστρέφεια είναι ο μόνος και ασφαλής τρόπος για την έξοδο από τις διαδοχικές κρίσεις, την ενίσχυση της ανάπτυξης και την τόνωση της απασχόλησης. Και σε αυτήν τη συγκυρία οι επιχειρήσεις δηλώνουν παρούσες, προσδοκώντας στην απαραίτητη ώθηση από το κράτος ώστε να ξεπεραστούν οι πρωτοφανείς πιέσεις και να αποκατασταθεί σταδιακά η πολυαναμενόμενη σταθερότητα.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα για Το Βήμα της Κυριακής, 27/9/2020