Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη

100100cthumb690_292f2bed-de99-40fb-b736-841a6970ef00

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα 16 τρέχοντος, συνάντηση ανάμεσα στον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη και τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη, καθώς και μέλη του προεδρείου της Συνομοσπονδίας.

Ο κ. Κορκίδης ενημέρωσε τον κ. Στρατούλη για τις θέσεις της ΕΣΕΕ σχετικά με τα ασφαλιστικά θέματα και τα ζητήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που απασχολούν ιδιαίτερα τους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Οι περισσότεροι από αυτούς αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους εξαιτίας της οικονομικής δυσμένειας στην οποία έχουν περιέλθει λόγω της κρίσης,  με αποτέλεσμα το Ασφαλιστικό τους Ταμείο (ΟΑΕΕ) μέσα από τη μειωμένη εισροή πόρων να μην μπορεί να λειτουργήσει αναδιανεμητικά. Η ΕΣΕΕ επίσης προτείνει διαμέσου ενοποιήσεων τη δημιουργία τριών ταμείων: ενός ενιαίου για όλους τους μισθωτούς, ενός για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ενός για τους αγρότες θα βασίζεται στην οικονομική βιωσιμότητα. Επίσης την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης για τον ειδικό σκοπό και αφορά την καταβολή επιδόματος ανεργίας σε άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ παρέδωσε στον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπόμνημα στο οποίο περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του ΟΑΕΕ και εκτίθενται οι βασικές θέσεις της ΕΣΕΕ σε θέματα ασφάλισης και υγείας.  Μαζί με το υπόμνημα, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ παρέδωσε προς τον κ. Υπουργό και σχέδιο τροπολογίας με την εισηγητική της έκθεση για την κεφαλαιοποίηση («πάγωμα») των οφειλών των ασφαλισμένων.  Η υιοθέτηση των προτάσεων της Συνομοσπονδίας εκτιμάται πως θα βελτιώσει αισθητά το ταμειακό πρόβλημα του Ταμείου και θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου και κοινωνικά ευαισθητοποιημένου ασφαλιστικού περιβάλλοντος.

Οι προτεραιότητες που πρέπει να ενταχθούν στην κυβερνητική ατζέντα είναι:

Η καθιέρωση μιας πραγματικής κεφαλαιοποίησης και παγώματος των οφειλών των ασφαλισμένων για οφειλές άνω των 20.000 € και άμεση ένταξη στις υπάρχουσες ρυθμίσεις εκείνων με οφειλές κάτω των 20.000 €.

Η άρση της ποινικοποίησης για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ και η διατήρηση μόνο των αστικών μέτρων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις οφειλές των λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων (δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών κλπ.) προς τα δικά τους ταμεία.

Η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης με την κατάρτιση νέου νομοθετικού πλαισίου ασφαλιστικής κάλυψης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές ασφάλισης.

Η οριζόντια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με αντίστοιχη ανταπόδοση των συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, θα υπάρχει η πρόβλεψη επιλογής κλάσης ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου, κάτι που αναμένεται να εξασφαλίσει τόσο τους παλαιούς συνταξιούχους όσο και να  ενεργοποιήσει τους ανασφάλιστους οφειλέτες του Ταμείου.

Η πλήρης παροχή υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης στους ουσιαστικά «ανέργους» Εμπόρους.

Η ταύτιση του συστήματος ρύθμισης οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία με τις ρυθμίσεις του δημοσίου και η εκλογίκευση των προστίμων  σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.

Ακολουθεί το σχετικό υπόμνημα