Συνάντηση Κοινωνικών Εταίρων με Αν. Υπουργό Οικονομικών για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

600800p528EDNmainOnline-Shopping-550×300

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τ. Αλεξιάδη, σχετικά με την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα.

Με γνώμονα ότι η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, οι Κοινωνικοί Εταίροι κατέθεσαν συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις (επισυνάπτονται αναλυτικά), ώστε με ορίζοντα διετίας να επιτευχθούν:

  1. Μείωση της παραοικονομίας, η οποία ξεπερνάει το 25% του ΑΕΠ) στο τέλος της περιόδου κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή 5 δισ. €.
  2. Αύξηση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ (το κενό εισπραξιμότητας του οποίου προσεγγίζει τα 6,5 δισ. € ετησίως)  κατά 1 δισ. € ετησίως.
  3. Μείωση του κόστους των προμηθειών για το Δημόσιο κατά 200 εκατ. € ετησίως.
  4. Μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά 1‑1,5 δισ. € ετησίως, μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  5. Μείωση της έκδοσης των εικονικών τιμολογίων κατά 60%.