Συνάντηση εργοδοτικών κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Οικονομίας κ. Γιώργο Σταθάκη

Screenshot_4

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργου Σταθάκη και των Προέδρων των εργοδοτικών Κοινωνικών Εταίρων κ.κ. B. Κορκίδη (ΕΣΕΕ), Γ. Καββαθά (ΓΣΕΒΕΕ), Α. Ανδρεάδη (ΣΕΤΕ) και Θ. Φέσσα (ΣΕΒ).

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή: και οι τέσσερις Κοινωνικοί εταίροι έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, έχοντας αποστείλει το προηγούμενο διάστημα αναλυτικά σχόλια και προτάσεις για την ενίσχυση του εγχώριου επιχειρείν.

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε ειδική αναφορά στα εργαλεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, όπως για παράδειγμα οι παρεχόμενες ενισχύσεις διαμέσου του κινήτρου των φοροαπαλλαγών, τα οκτώ προβλεπόμενα καθεστώτα επένδυσης, αλλά και τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του Νομοσχεδίου. Παράλληλα, υπήρξε ειδική μνεία και για τους κλάδους/γεωγραφικές περιοχές που αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, εξαιτίας του εξωστρεφούς χαρακτήρα και των δυνατοτήτων εξέλιξης που τους διακρίνουν. Πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης τόνισε ότι:
• Η ενίσχυση της παραγωγής και της καινοτομίας, με έμφαση στις ΜμΕ, θα αποτελεί από τις βασικές συνιστώσες του νέου Νόμου. Η δυνατότητα ίδρυσης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων σε μία και τρεις μέρες αντίστοιχα θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα περιορίσει τη γραφειοκρατία.
• Φορολογικά συστήματα γειτονικών χωρών, όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και χαμηλό μισθολογικό κόστος δεν προσιδιάζουν με το πρότυπο που επιθυμεί να υιοθετήσει η Κυβέρνηση. Έμφαση θα δοθεί στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην αξιοποίηση του υπάρχοντος-ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού. Άλλωστε σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού η φορολόγηση των ελληνικών επιχειρήσεων υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
• Οι προηγούμενοι Αναπτυξιακοί Νόμοι απέτυχαν να προσδώσουν την απαιτούμενη δυναμική στην ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, καθώς και πολλά κονδύλια έμειναν ανεκμετάλλευτα αλλά και κατεγράφησαν φαινόμενα διαφθοράς.
• Αναφορικά με την απορροφητικότητα πόρων του ΕΣΠΑ, τονίστηκε πως οι επιδόσεις είναι από ιδιαίτερα ικανοποιητικές έως άριστες, με αποτέλεσμα να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί εξ’ αρχής.
O Πρόεδρος της ΕΣΕΕ επεσήμανε τα προβλήματα που ταλανίζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με κυριότερα όλων το παρεμπόριο-λαθρεμπόριο, το διασυνοριακό εμπόριο, καθώς επίσης και την περιορισμένη έως ανύπαρκτη πρόσβαση στις πηγές ρευστότητας. Ιδιαίτερα η τελευταία παράμετρος της πενιχρής χρηματοδότησης των μικρομεσαίων της Αγοράς, προκαλεί έντονο προβληματισμό και εύλογες απορίες από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμοι προς απορρόφηση πόροι, τόσο μέσω του ΕΤΕΑΝ όσο και μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (προηγούμενη και νέα προγραμματική περίοδος). Επιπλέον, ο κ. Κορκίδης ανέδειξε την άμεση ανάγκη επαναλειτουργίας της ναυπηγικής βιομηχανίας, την αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ, την προώθηση δράσεων που σχετίζονται με την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων από το εξωτερικό αλλά και την παράλληλη τόνωση του Εμπορίου – με την επέκταση της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε ότι ο νέος Αναπτυξιακός δεν θα πρέπει να έχει «ταξικό» πρόσημο γιατί διαφορετικά η οικονομία θα έχει «τοξική» κατάληξη.