Στρατηγική συνεργασία «Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας» (ΕΣΕΕ) και «EUROBANK»

ees

Τη στρατηγική τους συνεργασία ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 η «Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας» (ΕΣΕΕ) και η Τράπεζα «EUROBANK» σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της ΕΣΕΕ.
Ειδικότερα, οι δύο πλευρές αναγνωρίζοντας:
• την ανάγκη για ενίσχυση και στήριξη των επιχειρήσεων της χώρας και κυρίως των μικρομεσαίων, με δεδομένα τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην προσπάθειά τους για επίτευξη βιωσιμότητας και αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους,
• την ανάγκη για ταχεία και επιτυχημένη προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του σύγχρονου χρηματοοικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
• την ανάγκη για παροχή σύγχρονων, εξατομικευμένων και αμοιβαία επωφελών υπηρεσιών, προτάσεων και λύσεων προς τις ΜΜΕ από τις Ελληνικές Τράπεζες,

συμφώνησαν να συνεργαστούν με στόχο την έμπρακτη στήριξη των ΜΜΕ μέσω της προσφοράς σύγχρονων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης επεσήμανε ότι «η στρατηγική συνεργασία της Ε.Σ.Ε.Ε. με την Τράπεζα Eurobank, εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση της Συνομοσπονδίας για την εδραίωση μιας νέας σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνολικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της χώρας δοκιμάζεται σκληρά. Το 50% των επιχειρήσεων ζουν με τον φόβο της επόμενης ημέρας, ενώ το υπόλοιπο 50% αυτών διστάζουν να επενδύσουν. Η συμφωνία με τη Eurobank αποτελεί συνεργασία του ιδιωτικού τομέα που μεριμνά και για τα δυο μέρη. Στόχος μας είναι η πολύπλευρη στήριξη των ΜΜΕ τόσο σε όρους ρευστότητας αλλά και μέσω της προσφοράς ποιοτικών, σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη εξωστρέφειας, δυναμισμού και καινοτομίας από μέρους της ελληνικής επιχειρηματικότητας».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Θεόδωρος Καλαντώνης υπογράμμισε ότι «σε μια αγορά που έχει ξεπεράσει προ πολλού τις αντοχές της, η συνεργασία της Τράπεζάς μας με την ΕΣΕΕ πιστεύουμε ότι αποτελεί την αφετηρία μιας κοινής ειλικρινούς προσπάθειας με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου και την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων. Επιδίωξή μας είναι, όχι μόνο η διασφάλιση της βιωσιμότητας των εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους ώστε να συμβάλουν στην έξοδο της οικονομίας από την ύφεση και την επάνοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά μεγιστοποιώντας τα οφέλη για όλους».
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο κ. Βασίλης Κορκίδης και ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης υπέγραψαν σήμερα συμφωνία μεταξύ των δύο φορέων, η οποία συνίσταται στον από κοινού σχεδιασμό των ακολούθων:
α. την από κοινού ανάπτυξη ειδικού διαδικτυακού περιβάλλοντος μέσω του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις (π.χ. υπηρεσία αρχικού ελέγχου επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για έργα ΕΣΠΑ, υπηρεσία αρχικού ελέγχου επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων ως προς τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού συστήματος για τη βελτίωση της ρευστότητάς τους, υπηρεσία καθοδήγησης των επιχειρήσεων για την κατάρτιση ρεαλιστικών και αποδοτικών επιχειρησιακών σχεδίων, υπηρεσία ψηφιακής εκπαίδευσης των επιχειρήσεων για τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος κ.λπ.),
β. τη διαμόρφωση ειδικών προνομίων από την Τράπεζα προς επιχειρήσεις – μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Εμπορικών Συλλόγων όλης της χώρας, με στόχο τη στήριξη της ρευστότητάς τους και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους,
γ. την επέκταση της λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης Κατόχων Καρτών Eurobank «Επιστροφή», ως Υπηρεσία Επιβράβευσης πιστότητας καταναλωτών (loyalty) των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου που έχει αναπτύξει και λειτουργεί η Ε.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους, με στόχο την επίτευξη πρόσθετων ωφελειών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές,
δ. την παροχή από την Τράπεζα Eurobank Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Σημείου Πώλησης (e-POS), μέσα στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shop) της Ε.Σ.Ε.Ε., με προνομιακή χρέωση ανά συναλλαγή (αφορά νέους πελάτες e-POS καθώς και συγκεκριμένο αριθμό πελατών για συγκεκριμένη περίοδο),
ε. τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων και ημερίδων σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις σύγχρονες εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξής τους από την Τράπεζα,
στ. τη μελέτη/διερεύνηση επί της παροχής και άλλων σύγχρονων υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ (π.χ. παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ για τη βελτίωση των όρων εξυπηρέτησης των υφιστάμενων ή/και μελλοντικών επιχειρηματικών δανείων τους, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη των εξαγωγών των ΜΜΕ, την παροχή ειδικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τις τουριστικές επιχειρήσεις κ.λπ.).

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, θα συσταθούν άμεσα κοινές ομάδες εργασίας της ΕΣΕΕ και της Eurobank, προκειμένου να εξειδικεύσουν και να υλοποιήσουν τις παραπάνω υπηρεσίες. Τα μέλη της ΕΣΕΕ θα ενημερώνονται σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης και την ολοκλήρωση κάθε πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας.