Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων, της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5021481) «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»,

η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 23:59:59

και

η προθεσμία παραλαβής από την ΕΣΕΕ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση παρατείνεται  μέχρι τη Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 14:00.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 31/08/2020 και ώρα 23:59:59), όπως και η μη παραλαβή των δικαιολογητικών (μέχρι και τις 07/09/2020 και ώρα 14:00), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.