Παράταση Υποβολής Αιτήσεων και  Δικαιολογητικών Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων (έως 31/08/20) και  Δικαιολογητικών (έως 07/09/20) στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων, της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5021481) «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»

simatodotisiΕΚΤ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων, της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5021481) «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»,

η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 23:59:59

και

η προθεσμία παραλαβής από την ΕΣΕΕ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση παρατείνεται  μέχρι τη Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 14:00.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 31/08/2020 και ώρα 23:59:59), όπως και η μη παραλαβή των δικαιολογητικών (μέχρι και τις 07/09/2020 και ώρα 14:00), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.