Οι ΜμΕ στο μεταίχμιο: Η ΕΣΕΕ παρούσα στο SME Assembly 2021 της Σλοβενίας

Karanikas-mikro

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μου θέτουν εμφατικά το ερώτημα τι μπορεί να κάνει η Πολιτεία και οι επιχειρηματικοί θεσμοί για να υποστηριχθεί η μικρή επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Πώς είναι δυνατόν να επιβιώσουν οι μικρές επιχειρήσεις και με βάση ποιον σχεδιασμό, έτσι ώστε να μην μετατραπούν σε επιχειρήσεις-ζόμπι και άρα σε δομικό πρόβλημα της ίδιας της οικονομίας και της κοινωνίας; Πως μπορεί να γίνουν πολλαπλασιαστές μια ανάπτυξης που θα τις συμπεριλαμβάνει;

Έχοντας στη σκέψη τα παραπάνω, και όχι μόνο, ερωτήματα συμμετείχαμε ως Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στο  SME Αssembly που διεξήχθη το διήμερο 15-17 Νοεμβρίου 2021 στο Portoroz της Σλοβενίας. Πρόκειται για ένα Συνέδριο που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη χώρα που έχει την προεδρία της ΕΕ και αναδεικνύει με ουσιαστικό τρόπο τα διλήμματα και τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι ευρωπαϊκές ΜμΕ. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε φέτος είναι πως οι ΜμΕ βρίσκονται ενώπιον ενός νέου και καταλυτικού διλήμματος: Ή θα προσαρμοστούν στο ευμετάβλητο και γεμάτο απαιτήσεις οικονομικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας στη λειτουργία τους πρακτικές ψηφιοποίησης, καινοτομίας και πράσινου μετασχηματισμού, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη, ή θα καταδικαστούν σε αργό αλλά σίγουρο θάνατο.

Στις συζητήσεις η έμφαση δόθηκε σε δύο κρίσιμους άξονες: Ο πρώτος αφορά στην κλιματική αλλαγή και στις προκλήσεις που θέτει για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όπως είχε ήδη επισημάνει και η ΕΣΕΕ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ομιλία της κλιματολόγου και κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης για το 2007 κας Lučka Kajfež Bogataj. Η Bogataj υπογράμμισε τους κινδύνους για τις ΜμΕ που απορρέουν τόσο από τις φυσικές καταστροφές, τη μεταβλητότητα των τιμών και τις αλλαγές στις προδιαγραφές των προϊόντων, όσο και της μετατόπισης της ζήτησης προς πιο φιλικά, προς το περιβάλλον, παραγόμενα προϊόντα. Μίλησε, όμως, και για τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδύονται  και πρέπει να αξιοποιηθούν. Για αυτούς τους λόγους κατέληξε στην ανάγκη στήριξης των ΜμΕ εκ μέρους της πολιτείας και της Ε.Ε. με φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις κ.ά.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην αναγέννηση των κέντρων των πόλεων, επιβεβαιώνοντας την ΕΣΕΕ και την πρωτοβουλία της για τα “Open Mall”.  Εκτός από την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής, συμβάλλουν ενεργά στην αναζωογόνηση των τοπικών προϊόντων, παρέχοντας και εδώ νέες επιχειρηματικές και επενδυτικές  ευκαιρίες. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και θα ενθαρρυνθούν οι συνέργειες και οι δικτυώσεις μεταξύ των ΜμΕ, με παράλληλη τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητάς τους.

Δεν χωρά αμφιβολία πως νέες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Τις επιπτώσεις στις ΜμΕ από την οικονομική κρίση και την πανδημία διαδέχεται η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αναζωογόνησης των κέντρων των πόλεων. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο μιας και ο κλάδος μας έχει δεχθεί σωρευτικά ισχυρές απώλειες. Ωστόσο, η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις προς την Πολίτεία ώστε καμία ΜμΕ να μη μείνει πίσω.

Άρθρο Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα στα ΝΕΑ, 20/11/2021