Ο Κοινωνικός Διάλογος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μικρομεσαίων της Ευρώπης

600800p528EDNmainIMG_5799

Στις 9 και 10 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκαν στο Βουκουρέστι, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Γενικής Συνέλευσης της UEAPME, παρουσία του Ρουμάνου Πρωθυπουργού κ. Victor Ponia και του Υπουργού Ενέργειας, Μικρομεσαίων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης κ. Αndrei Gerea. Στις τοποθετήσεις τους με κύριο αντικείμενο  τους τρόπους ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της Ρουμανίας αναφέρθηκαν στη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, της φορολογίας και ιδιαίτερα του ΦΠΑ όλων των τροφίμων στον πολύ χαμηλό συντελεστή 9%, καθώς και στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 450 ευρώ.

Στο προεδρείο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μμε επιχειρήσεων, συζητήθηκαν μία σειρά από θέματα, που αφορούν στη δράση της οργάνωσης μέσα στο επόμενο διάστημα, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων για την εκλογή νέου Προέδρου τη διετία 2016-2017. Στις εργασίες του διημέρου της UEAPME συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος κατέχει και τη θέση του Αντιπροέδρου του ευρωπαϊκού φορέα. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου περιελάμβανε μεταξύ άλλων, ζητήματα βελτίωσης της παρέμβασης της UEAPME και συμμετοχής της στη νέα αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου, καθώς και την αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στην αναθεώρηση του European Small Business Act (SBA). Ειδική αναφορά και συζήτηση έγινε σχετικά με την ακριβή χρηματοδότηση και προβληματική μεταχείριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις συστημικές ευρωπαϊκές τράπεζες. Η ΕΣΕΕ πρότεινε τη διερεύνηση συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές τράπεζες και τη δυνατότητα ανάδειξής τους σε Αναπτυξιακές τράπεζες μικρομεσαίων “SMEs Co-operative Banks” για τη χορήγηση μικροδανείων, στα πρότυπα της εφαρμογής του “micro finance” στην Ισπανία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των εξαγωγών των 20 εκ. ευρωπαϊκών ΜμΕ, που αποτελούν το 98% των επιχειρήσεων της ΕΕ, προσφέρουν το 67% της απασχόλησης και συνεισφέρουν το 58% του ΑΕΠ της ΕΕ. Αναλυτικά, από τις 790.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές εκτός χωρών της Ε.Ε., οι 619.000 είναι ΜμΕ και από αυτές οι 353.000 είναι πολύ μικρές με λιγότερους από 9 εργαζόμενους, γεγονός που μας παραπέμπει στα ελληνικά δεδομένα.

Προβληματισμός υπάρχει αναφορικά με τη Διατλαντική  Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), που δημιουργείται από το γεγονός ότι μόνο 150.000 μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δηλαδή λιγότερο από το 1%, εξάγουν στις ΗΠΑ εκ των οποίων οι 65.000 είναι επίσης πολύ μικρές.

Σχετικά με το Πρόγραμμα του Κοινωνικού Διαλόγου της Ε.Ε. “Social Dialogue Work Programme 2015-2017”, η ΕΣΕΕ κατέθεσε υπόμνημα εργασίας, με τις παρακάτω πέντε επισημάνσεις:

1. Οι χώρες που έχουν πληγεί σκληρότερα από την κρίση πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα προσέγγιση, παρέχοντας κίνητρα στους επιχειρηματίες για τη δημιουργία και τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, μείωση της φορολογίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και των νεοσύστατων επιχειρήσεων.

2. Κατά τη σύνταξη ενός πακέτου επενδύσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας κάθε χώρας. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα το εμπόριο είναι ο κύριος τομέας της οικονομίας που προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

3. Στο σημείο της ανάδειξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, των αναγκών της αγοράς εργασίας και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση σε επίπεδο Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει μια αξιοσημείωτη πρόοδος και με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται εντός του 2015. Το σύστημα πιστοποίησης προσόντων βρίσκεται σήμερα στο στάδιο του κοινωνικού διαλόγου, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην πιστοποίηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της άτυπης μάθησης, ενώ η εκπλήρωσή του αναμένεται πολύ πριν από την λήξη της προθεσμίας, το 2018. Στον τομέα της μαθητείας, το σύστημα μεταρρυθμίστηκε το περασμένο έτος και η ποιοτική πρόοδος είναι εμφανής, με την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών.

4. Η ενεργός γήρανση, αντί για μία άνιση κατάσταση, θα μπορούσε να είναι προστιθέμενη αξία για όλους τους εργοδότες. Συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντικό για τις πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, επειδή υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις διαδοχής κυρίως από ένα μέλος της οικογένειας. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, ενώ ο ιδιοκτήτης έχει πολύ συχνά παρόμοια καθήκοντα με εκείνα των εργαζομένων. Το γεγονός της ενεργού γήρανσης, αντί για πρόβλημα μπορεί να δώσει τη λύση σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.

5. Η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας θα πρέπει να επεκταθεί ως δράση σε όλα τα κράτη μέλη των οργανώσεων μελών της UEAPME που επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΣΕΕ κατέθεσε την πρόταση με τη βοήθεια των κοινωνικών εταίρων, να συγκεντρωθούν οι καλύτερες πρακτικές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και να επεξεργαστεί  η UEAPME ένα σύγχρονο πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου.

Με την ευκαιρία της διήμερης επίσκεψης της ΕΣΕΕ στο Βουκουρέστι, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα καθώς και της Διευθύντριας του ΙΝΕΜΥ κ. Βάλιας Αρανίτου με τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Λιανικού Εμπορίου της Ρουμανίας, AMRCR κ. Suku και τη Διευθύντρια της Οργάνωσης και  μέλος της Eurocommerce, κα Delia Nica, με τους οποίους συμφωνήθηκε αμοιβαία συνεργασία των δύο οργανώσεων. Σημειωτέον ότι στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται 5.790 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων και είναι η 2η χώρα αποδέκτης ελληνικών επενδύσεων, σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας (ONRC) εντός του 2013 και παρά την κρίση, ιδρύθηκαν 323 νέες εταιρίες ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία με επενδεδυμένο κεφάλαιο σχεδόν 1,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 4,76%. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 6η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ξένων άμεσων επενδύσεων στη Ρουμανία μετά την Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία και Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της UEAPME κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«…Η αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, περνά μέσα από την πιο ενεργή παρουσία μας στο πλαίσιο της UEAPME. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνεδρίασης, συζητήσαμε για τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών Μμε στις διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου και συμφωνήσαμε στην ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος μας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι είναι ενεργοί παίκτες στον κοινωνικό διάλογο τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν με επιτυχία, δράσεις σε διάφορες διαστάσεις.

Η κρίση, που όπως φαίνεται για τη χώρα μας, έχει αγγίξει την κορύφωσή της, απαιτεί την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών διαβούλευσης για να παρουσιαστούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Μμε επιχειρηματικότητας και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη…»

IMG_5800