Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ στην UEAPME για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ

1

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της UEAPME στις Βρυξέλλες για το 2016, κατά το οποίο τέθηκαν οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο της συζήτησης ο κ. Κορκίδης ανέπτυξε τις προτάσεις της ΕΣΕΕ για την ενίσχυση των ΜμΕ της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα παρακάτω:
1. Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εξακολουθεί να ταλανίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η έλλειψη ρευστότητας και κατ’ επέκταση η πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
Ειδικότερα όσον αφορά στην Ελλάδα, η παρατεταμένη κρίση έχει υπονομεύσει την προσπάθεια της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. Τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκε μια Ομάδας Εργασίας που ήταν επιφορτισμένη σε τεχνικό επίπεδο με την υποβολή κοινών προτάσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ΜμΕ στην Ελλάδα, η οποία αποτελείτο από εκπροσώπους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, εκπροσώπους των ΜμΕ, στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου, του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και της Τask Force για την Ελλάδα. Η Ομάδα Εργασίας κατέληξε σε διάφορες συστάσεις, ωστόσο, δύο χρόνια μετά από την παρουσίαση της Έκθεσης Αναφοράς της η κατάσταση για τις Ελληνικές ΜμΕ δεν ακόμη έχει βελτιωθεί. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η αναζήτηση άλλων τρόπων ενίσχυσής τους μέσα από μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σήμερα που οι ανταγωνίστριες ήπειροι αυξάνουν τη δυναμική τους.
Το τραπεζικό σύστημα δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος των ΜμΕ στην Ευρώπη. Γι’ αυτό χρειάζεται άμεσα να αναπτυχθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο κρατών ένα σύστημα παράλληλης χρηματοδότησης. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης που λειτουργεί ανασταλτικά για την ομαλή λειτουργία τους και τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.
2. Απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των ΜμΕ, για παράδειγμα, πάνω από 23.000 ΜμΕ υπέβαλαν προτάσεις για χρηματοδότηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων ήταν 3.756.042.033 ευρώ, με αιτούμενη επιχορήγηση 1.568.117.007 ευρώ, έναντι 456.000.000 ευρώ που ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Το πλήθος των ενδιαφερομένων καταδεικνύει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο την ανάγκη για πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ωστόσο, διαδικασία ήταν σε τέτοιο βαθμό γραφειοκρατική που για πολλές ΜμΕ αυτό αποτέλεσε την αιτία απορρίψεων και οικειοθελών αποχωρήσεων. Με στόχο την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι απαραίτητη η απλοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών σε διοικητικό επίπεδο, όπως επίσης και ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η μείωση των διοικητικών βαρών είναι βασική προϋπόθεση για την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
3. Άρση των φορολογικών βαρών
Τα φορολογικά βάρη που οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κλήθηκαν να επωμιστούν μέσα από την κρίση ήταν δυσβάσταχτα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εν μέσω ύφεσης, η πολιτική αυτή μειώνει τη ζήτηση περαιτέρω. Η Ελλάδα είναι η χώρα που έκανε τις περισσότερες αλλαγές στο ποσοστό ΦΠΑ (πάνω από δώδεκα συνολικά) κατά τα τελευταία 15 χρόνια (2000-2015). Αυτό είναι μόνο μια πτυχή από τα πιο σημαντικά προβλήματα στο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, δηλαδή οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία. Την ίδια στιγμή, οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι εργοδότες στερούνται του δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών και αφορολόγητου ορίου.