Οι πάγιες θέσεις και οι νέες προτάσεις της ΕΣΕΕ για τις εργασιακές σχέσεις στη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας για την ΕΓΣΣΕ

600800p528EDNmainlogo.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 29/9/2015 ανάμεσα στον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο και τους πέντε κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) με αντικείμενο την ΕΓΣΣΕ, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις εργασιακές σχέσεις, εν γένει. Η ΕΣΕΕ κατάθεσε τις οικείες θέσεις της στον κ. Υπουργό διαμέσου σχετικής επιστολής επισημαίνοντας ότι το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής οικονομίας προσφέροντας απασχόληση σε περισσότερους από 650.000 εργαζόμενους (για 12 μήνες τον χρόνο). Επίσης, είναι ο σημαντικότερος πόλος προσέλκυσης των νέων ηλικίας 15-24 ετών και γυναικών. Το εργατικό κόστος στην Ελλάδα επιβαρύνεται υπέρμετρα από το, αδικαιολόγητα και χωρίς ανταποδοτικότητα, υψηλό μη μισθολογικό κόστος. Αποτέλεσμα είναι, παρά τις πρόσφατες μειώσεις, να έχουμε από τα υψηλότερα μη μισθολογικά κόστη της Ευρωζώνης, ενώ οι πραγματικοί μισθοί των εργαζομένων είναι πολύ χαμηλοί. Η ΕΣΕΕ επαναδιατυπώνει τις πάγιες θέσεις της και πιστεύει ότι:

• Ο ουσιαστικός Κοινωνικός Διάλογος αποτελεί στις παρούσες συνθήκες βασική προϋπόθεση για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων. Η θεσμική ενίσχυση του ρόλου των Κοινωνικών Εταίρων θα συμβάλει στην ενδυνάμωση τόσο του κοινωνικού διαλόγου, όσο και στην διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής.

• Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας δεν μπορούν να μειωθούν περαιτέρω τη στιγμή μάλιστα που αντιπροσωπεύουν κατανάλωση για τις επιχειρήσεις και ευθέως αναλογικά επηρεάζουν τους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων.

• Η ανταγωνιστικότητα σε εθνικό επίπεδο επηρεάζεται πολύ περισσότερο από παράγοντες όπως η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η αργή απονομή δικαιοσύνης, ο κρατικός παρεμβατισμός, το φορολογικό σύστημα, η διαφθορά και η αντι-επιχειρηματική νοοτροπία.

Αποτελεί πεποίθηση της ΕΣΕΕ, ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο εργασιακό γίγνεσθαι, μέσω της ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι αναγκαία, ώστε να βελτιωθεί το κλίμα και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Η υπογραφή παράτασης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και η διασφάλιση του επιδόματος γάμου, όπως ακριβώς παλαιότερα του 13ου και 14ου μισθού, είναι ενδεικτική δίκαιων και τολμηρών αποφάσεων, οι οποίες εμπεδώνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και ενισχύουν τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, κύριου παράγοντα εξόδου από την κρίση. Σε αυτή την πορεία η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι η ενδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι απολύτως αναγκαία, οι δε συμφωνίες σε γενικό, κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο πρέπει να ενισχυθούν στα εξής πεδία:

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση: απαιτεί διαχείριση του «παγώματος» των κατώτατων μισθών.
Κλαδικές Συμβάσεις: ενώ αποτελούν δείγμα διαφορετικότητας των επαγγελματικών ομάδων, η επέκτασή τους οδηγήθηκε σε ουσιαστική κατάργηση υπογραφής νέων ΣΣΕ λόγω αντικινήτρων.
Διαπραγμάτευση – Μεσολάβηση – Διαιτησία: υποβάθμιση του ΟΜΕΔ από ένα σημαντικό κεφάλαιο σε απλό «γραφειοκρατικό σκαλοπάτι».

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τόνωση της απασχόλησης επικεντρώνονται:

Α. Στο μισθολογικό κόστος: Τα άμεσα μέτρα στα οποία πρέπει να προχωρήσουν για την τόνωση της απασχόλησης στο εμπόριο είναι τα ακόλουθα:

• Επιδότηση της εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κατάταξη των επιχειρήσεων κατά κατηγορία αριθμού απασχολουμένων με το ισόποσο του επιδόματος ανεργίας.

• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο εμπόριο με χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία εισόδου στην εργασία.

• Φορολογικά κίνητρα με τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για την ενίσχυση ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να διατηρήσουν και να αυξήσουν το προσωπικό τους.

Β. Στο μη μισθολογικό κόστος: Παρά τις μειώσεις, το μη μισθολογικό κόστος εξακολουθεί να παραμένει υψηλό στην χώρα μας και να αποτελεί αντικίνητρο για την πρόσληψη επιπλέον εργαζομένων στο εμπόριο. Για την τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της καλπάζουσας ανεργίας, η ΕΣΕΕ έχει προτείνει συνολική μείωση 5% του μη μισθολογικού κόστους για τους συνεπείς επιχειρηματίες. Παράλληλα, προτείναμε την αναπλήρωση των απωλειών που θα προκύψουν για τα ασφαλιστικά ταμεία από την μείωση των εισφορών με την επιβολή ασφαλιστικού τέλους 1 τοις χιλίοις (1‰) επί του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, με βασική προϋπόθεση όμως να υπολογίζεται ως δαπάνη της επιχείρησης.

Γ. Στις στρατηγικές για την Τόνωση της Απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ: Η ΕΣΕΕ επανειλημμένα έχει εκφράσει τη θέση για επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας. Στις σχετικές στρατηγικές για τόνωση της απασχόλησης, κυρίαρχο ρόλο μπορεί να παίξει ο ΟΑΕΔ, προχωρώντας σε έξυπνες κινήσεις σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ, που γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα την αγορά μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην διατήρηση θέσεων εργασίας.

Τέλος, η ΕΣΕΕ δεσμεύεται ότι θα προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια της ζητηθεί για τη διαδικασία αναθεώρησης του υφιστάμενου πλαισίου αγοράς εργασίας και εργασιακών σχέσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, η οποία θα αναληφθεί από ομάδα ανεξάρτητων ειδικών και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), η οποία ευελπιστούμε πως θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός αναπτυξιακά βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου οικονομικού περιβάλλοντος.
Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη: «…Ο λόγος της σημερινής συνάντησης μεταξύ Υπ. Εργασίας και εκπροσώπων της ΓΣΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και του ΣΕΤΕ είναι η ενθάρρυνση μίας κοινής συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που επικυρώνει μία τρίμηνη παράταση της ΕΓΣΣΕ μέχρι το τέλος του 2015 και κατά συνέπεια διατηρεί το επίδομα γάμου το οποίο αποτελεί το 10% των εργατικών αμοιβών. Στο πλαίσιο αυτό, οι θεσμοθετημένοι κοινωνικοί εταίροι μετά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές δεσμεύσεις για επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αναθεώρησης του υφιστάμενου πλαισίου αγοράς εργασίας. Για την ΕΣΕΕ, η διασφάλιση του θεσμού της ΕΓΣΣΕ και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στα προ κρίσης επίπεδα αποτελεί πάγια θέση του ελληνικού εμπορίου..