Η ΕΣΕΕ ζήτησε με επιστολή της προς τη ΔΕΗ και το Yπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευνοϊκές ρυθμίσεις των οφειλών προς τη ΔΕΗ για την επαγγελματική στέγη

600800p528EDNmain1154logo
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, επικαλούμενη δημοσιεύματα για την εκ μέρους της ΔΕΗ παροχή δυνατότητας σε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις απ’ ότι ισχύει σήμερα και με αισθητά μειωμένη προκαταβολή, ζήτησε σήμερα από την Διοίκηση της ΔΕΗ με επιστολή που κοινοποιεί στον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον σχεδιασμό ειδικού προγράμματος διακανονισμού και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, ομοίως από τη θέση του οφειλέτη -πολλές φορές μακροχρόνιου- απέναντι στην ΔΕΗ, ταυτόχρονα όμως συντηρώντας οικογένειες, εργαζόμενους, προμηθευτές, μαζί με το ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ειδικά για αυτήν την κατηγορία επιχειρηματιών, η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι πρέπει να τεθεί υπό επεξεργασία πρόγραμμα διακανονισμών που θα ξεπερνά τις σχεδιαζόμενες 40 δόσεις, φτάνοντας ακόμη και μέχρι τις 100, κατ’ αναλογία των διατάξεων του νόμου 4321/2015.  Μ’ αυτόν τον τρόπο θα δοθεί κίνητρο σε χιλιάδες επιχειρηματιών να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα θα μπορέσουν έτσι να παραμείνουν ζωντανοί μέσα στην κρίση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σταθερά έσοδα για την ΔΕΗ.

Παράλληλα, η ΕΣΕΕ τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν από την Διοίκηση της ΔΕΗ και οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι για  αυξήσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.  Στις εν λόγω προτάσεις περιλαμβάνεται η κατάργηση της έκπτωσης 20%, που καθιερώθηκε πέρυσι και παρατάθηκε για φέτος και ο καθορισμός των τιμολογίων με βάση το κόστος.

Οι συγκεκριμένες αυξήσεις, αν τελικά υλοποιηθούν, θα θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, του εμπορίου, τη διατήρηση δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και τελικά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα στις επιχειρήσεις από όσα θα έρθουν να λύσουν τα παραπάνω προγράμματα διακανονισμών.  Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι και στον τομέα αυτόν, οι παρεμβάσεις της διοίκησης της ΔΕΗ μπορεί εν πολλοίς να καθορίσουν το μέλλον μεγάλου μέρους της επιχειρηματικότητας της χώρας.