Η EΣΕΕ βλέπει την αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΕΕ ως θετικό βήμα για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά

600800p528EDNmain109911178309
Η ΕΣΕΕ μέσω της EuroCommerce, που εκπροσωπεί τους κλάδους του λιανικού και χονδρικού εμπορίου στην Ευρώπη, χαιρέτισε το νέο σχήμα οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ (ΓΔ Ανάπτυξης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.Το έργο της ΓΔ Ανάπτυξης παίζει κεντρικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η μεγαλύτερη ενοποίηση των διαφόρων πτυχών των εργασιών της ΓΔ στο πλαίσιο του νέου σχήματος οργάνωσής της, μπορεί να είναι θετική στη δημιουργία των κατάλληλων πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση, γεγονός που επιζητούμε όλοι.

Οι κλάδοι του λιανικού και χονδρικού εμπορίου προσπαθούν διαρκώς να ξεπεράσουν τα διάφορα εμπόδια, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν προς τους πελάτες τους σε όλη την Ευρώπη τα σωστά προϊόντα, στο σωστό μέρος και στην καλύτερη τιμή.

Γι’ αυτό το λόγο, η EuroCommerce χαιρετίζει ειδικά την έμφαση που  δίνει  το νέο αυτό σχήμα  οργάνωσης και ολιστικής προσέγγισης, σε όλη την αλυσίδα αξίας, από τον παραγωγό μέχρι τον έμπορο λιανικής πώλησης. Επιπλέον, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η Επιτροπή θα παρέχει ισχυρότερη οικονομική βάση  στην πολιτική της για την προώθηση της Ενιαίας Αγοράς και την κλαδική ανάπτυξη, με σκοπό να δώσει μία νέα ώθηση για την εφαρμογή και την υλοποίηση καθώς και για τη δομική μεταρρύθμιση και την ανταγωνιστικότητα μέσω των διαδικασιών του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Η αυξημένη έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία, επίσης, θα συμβάλλει στη δημιουργία μίας ισχυρής βάσης για την αντιμετώπιση των βαθειών αλλαγών που έχει επιφέρει η νέα τεχνολογία στην παγκόσμια οικονομία.

Το ευρωπαϊκό εμπόριο ως ένας κλάδος του οποίου το 99% των 5,4 εκατομμυρίων  επιχειρήσεων  είναι ΜμΕ, θεωρούμε την προτεραιότητα που τους δίνεται, συνολικά στο νέο σχήμα  οργάνωσης, ως στοιχείο  ζωτικής  σημασίας για την προώθηση της  Επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η απόφαση της Επιτρόπου Bieńkowska να αναλάβει η ίδια το ρόλο της Απεσταλμένης για τις ΜμΕ (SME Envoy) γίνεται ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη καθώς υπογραμμίζει τη σημασία των ΜμΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους  Ευρωπαίους πολίτες.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης στην πρώτη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της EuroCommerce διαβεβαίωσε ότι το ελληνικό εμπόριο θα είναι παρόν σε όλες τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και κατέθεσε τις προτάσεις της ΕΣΕΕ και τον Εμπορικό Οδικό Χάρτη Εξέλιξης και Ανάπτυξης τόσο του παραδοσιακού όσο και του σύγχρονου ηλεκτρονικού εμπορίου.