Η ΕΣΕΕ προωθεί το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας «ΕΛΟΤ 1452» για τα εμπορικά καταστήματα

600800p528EDNmainαρχείο λήψης

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) συνδιοργάνωσαν με το ΕΒΕΑ και την ΚΕΕΕ, την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 «Διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Απαιτήσεις και συστάσεις», το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη σειρά προτύπων για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας. Η ανάπτυξη του προτύπου χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το πρότυπο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία εμπιστοσύνης στους καταναλωτές σχετικά με το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Σε μία εποχή που οι επιχειρήσεις επιδιώκουν περισσότερο από ποτέ τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, η εφαρμογή του προτύπου τούς δίνει τη δυνατότητα να πετύχουν τις επιδιώξεις τους επιλέγοντας την κοινωνικώς υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη για την αξιοποίηση των σημερινών και μελλοντικών ευκαιριών. Η υιοθέτηση του προτύπου από τις επιχειρήσεις δεν θα τις επιβαρύνει οικονομικά, αλλά αντιθέτως προληπτικά, θα περιορίσει το κόστος λειτουργίας τους, ενώ θα γίνεται σε εθελοντική βάση, όπως συμβαίνει με όλα τα πρότυπα του είδους αυτού.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης, στα πλαίσια της εκδήλωσης δήλωσε: «Η ΕΣΕΕ καλωσορίζει το νέο πρότυπο, καθώς δίνει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού στις εμπορικές επιχειρήσεις και θωρακίζει το υγιές στεγασμένο εμπόριο από το παρεμπόριο, σε μία περίοδο η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η ΕΣΕΕ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του προτύπου και σκοπεύει να συμμετάσχει ακόμα πιο ενεργά στις ενέργειες διάδοσης και λειτουργίας του, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, με βασικό στόχο τη συγκράτηση του κόστους υιοθέτησης του προτύπου σε χαμηλά επίπεδα. Άλλωστε, τόσο η ΕΣΕΕ, όσο και η ΚΕΕΕ διαθέτουμε πολύτιμη εμπειρία στον τομέα αυτό μέσα από τις πολύπλευρες παρεμβάσεις μας και τις ευρύτατα αναγνωρισμένες καλές πρακτικές που έχουμε υλοποιήσει, τα τελευταία έτη….»