Η ΕΣΕΕ εξετάζει την κοινή πρόταση EuroCommerce και FTA στην ΕΕ για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού εμπορίου

600800p528EDNmainhomepage_illustrations_03

Η Ένωση Εξωτερικού Εμπορίου (FTA) και η EuroCommerce, οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν τους εμπορικούς κλάδους λιανικής και χονδρικής, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή 150 ενδιαφερόμενων μελών, όπου επανέλαβαν την υποστήριξή τους για το εμπόριο της ΕΕ.

Η Επίτροπος κα Cecilia Malmström – κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο – στο πλαίσιο των προσπαθειών της, δήλωσε ότι προτίθεται να ακολουθήσει μια ευρωπαϊκή ατζέντα ελεύθερου εμπορίου. Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μπορεί να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό με τη λήψη νέων μέτρων πολιτικής, με στόχο να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του διεθνούς εμπορίου για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από την επιλογή και τις ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρονται στις αγορές της χώρας τους.   Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε με θέμα: «Αξιοποίηση του δυναμικού της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ: Ώρα για Δράση», αναζητήθηκε η ικανότητα της Ευρώπης να προσαρμόσει την εμπορική της πολιτική στις ανάγκες ενός ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένου κόσμου.

Οι δύο οργανισμοί εξέτασαν την ανάγκη για την ενημέρωση και τον εξορθολογισμό, τα πολλά περιττά εμπόδια και τους κανονισμούς που υπάρχουν σήμερα και είναι κατάλληλοι μόνο για τα απαρχαιωμένα πρότυπα εμπορίας. Ο εκσυγχρονισμός αυτός θα στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα – αν και οι ΜμΕ αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων και δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, δεν έχουν τους πόρους από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των φραγμών στο εμπόριο. Έτσι, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, έχουν χαθεί.

Τόνισαν, επίσης, την ανάγκη για κανόνες προέλευσης και των κανόνων αντιντάμπινγκ που πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τη νέα πραγματικότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, όπου τα προϊόντα συχνά αποτελούνται από συστατικά από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη για ταχεία σύναψη της συμφωνίας εμπορίου στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, το διατλαντικό εμπόριο και Επενδύσεων Συνεργασίας (ΤΤΙΡ) και μια σειρά από άλλες διμερείς συμφωνίες. Ενώ η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τους στόχους αειφορίας σε τρίτες χώρες, αυτό δεν πρέπει να υπερισχύσει του πρωταρχικού στόχου για επίτευξη μεγαλύτερης διευκόλυνσης του εμπορίου.

Ο Christian Ewert, Γενικός Διευθυντής της FTA δήλωσε:«Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει σημαντικά μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση ενός εκσυγχρονισμένου νομικού πλαισίου που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, και θα εφαρμοστεί εντός και εκτός Ευρώπης. Μια δυναμική και ελεύθερη εμπορική πολιτική είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και για την ενίσχυση του ρόλου της ως βασικού παράγοντα στη διεθνή σκηνή, ενώ είναι σαφές ότι συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των χωρών μελών της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι η Ευρώπη έχει να κερδίσει από το βιώσιμο εμπόριο».

Ο Ralph Kamphöner, Διευθυντής Πολιτικής της EuroCommerce, είπε: «Εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη εξαρτώνται από το εμπόριο και τις ξένες επενδύσεις, και στο μέλλον, η ικανότητά μας να ανταγωνιστούν με ολοένα και πιο σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την αποδοχή του ελεύθερου εμπορίου. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ΠΟΕ, χρειαζόμαστε ΤiSA και ΤΤΙΡ και μια σειρά άλλων συμφωνιών. Αυτά προσφέρουν μια πραγματική ευκαιρία να δώσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία το έναυσμα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ με στόχο την επέκταση σε αγορές που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν προς το παρόν. Οι κανόνες προέλευσης και το αντιντάμπινγκ δεν έχουν πλέον αξία, αφού δεν συμπεριλαμβάνουν τις παγκόσμιες αλλαγές και πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως».

Η Ένωση Εξωτερικού Εμπορίου (FTA) είναι η κορυφαία επιχειρηματική ένωση της ευρωπαϊκής αγοράς και του διεθνούς εμπορίου που προάγει τις αξίες της εμπορικής δραστηριότητας. Έχει συγκεντρώσει εμπόρους λιανικής και χονδρικής πώλησης, εισαγωγείς και εθνικές ενώσεις για τη βελτίωση του πολιτικού και νομικού πλαισίου της εμπορίου με βιώσιμο τρόπο.  Η EuroCommerce είναι η ευρωπαϊκή φωνή για έξι εκατομμύρια επιχειρήσεις λιανικής, χονδρικής και άλλες εμπορικές εταιρείες. Τα μέλη της περιλαμβάνουν εθνικές ομοσπονδίες εμπορίου σε 31 χώρες στην Ευρώπη, κορυφαίες εταιρείες λιανικής και χονδρικής πώλησης, καθώς και εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούν συγκεκριμένους κλάδους του εμπορίου.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά: «Η ΕΣΕΕ εξετάζει προσεκτικά όλες τις προτάσεις αλλά κρατά αποστάσεις από αυτές που είναι ενδεχόμενο να θίξουν ακόμα περισσότερο τόσο την εγχώρια παραγωγή μας, όσο και την ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ θεωρεί ότι θα πρέπει να ανοίξει και στη χώρα μας αυτή η συζήτηση, ώστε να μην βρεθούμε για μια ακόμα φορά μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα. Η ΕΣΕΕ ως πλήρες μέλος της EuroCommerce και η μοναδική εμπορική οργάνωση που εκπροσωπεί την Ελλάδα, θα καταθέσει τις εξειδικευμένες προτάσεις του ελληνικού εμπορίου, ενώ στα τέλη Απριλίου θα έχει τη τιμή να αναλάβει την αντιπροεδρία στο ΔΣ της σημαντικής αυτής ευρωπαϊκής οργάνωσης».