Η ΕΣΕΕ επικροτεί τα θετικά σημεία και επισημαίνει τα αρνητικά και τις εκκρεμότητες του Νόμου για την Επανεκκίνηση της Οικονομίας

600800p528EDNmain1073tn.finance-and-economy.jpg.2
Οι βασικές διατάξεις του νέου νόμου 4321/2015 για τη ρύθμιση των  ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία καταδεικνύουν την πρόθεση της Κυβέρνησης για εξομάλυνση των ανυπέρβλητων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί και συνταξιούχοι. Αδιαμφισβήτητα, οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να ανακουφίσουν εκατομμύρια συμπολιτών μας, ενώ ταυτόχρονα εκτιμάται πως θα βελτιώσουν, τουλάχιστον έως ένα βαθμό, την υφιστάμενη και κοινώς αποδεκτή  δυσλειτουργία   της αγοράς.Θα πρέπει, όμως, να τονιστεί πως το θετικό περιεχόμενο που διέπει την πλειοψηφία των διατάξεων δε συνιστά επαρκή συνθήκη στην προσπάθεια καταπολέμησης χρόνιων παθογενειών της πραγματικής οικονομίας, οι οποίες έχουν επανειλημμένως εντοπιστεί και υποδειχθεί από την πλευρά των παραγωγικών φορέων. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο,  επιχειρεί να αξιολογήσει τις θεσπισθείσες διατάξεις και να αναδείξει τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές επιδράσεις που αυτές συνεπάγονται στην προώθηση του εγχώριου επιχειρείν. Παράλληλα, ενημέρωσε για τις σχετικές θέσεις της τα αρμόδια Υπουργεία με επιστολές, όπου υπογραμμίζει μεν τα θετικά αλλά επισημαίνει και τις βασικές εκκρεμότητες που για άλλη μία φορά δεν νομοθετήθηκαν, αν και συνιστούν πάγια αιτήματα του εμπορικού κόσμου και επιβάλλεται να τύχουν αποδοχής από μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, για να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Α. Θετικές διατάξεις  της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο:

• Κάθε υπόχρεος έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του συνόλου των οφειλών που διαθέτει, ανεξαρτήτως ύψος ποσού, εφόσον αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν βεβαιωθεί από τις ΔΟΥ μέχρι και την 1η Μαρτίου 2015.
• Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 26η Μαΐου 2015. Σε περίπτωση παρέλευσης του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος  παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονομικών να παρατείνει για ένα μήνα τις διαδικασίες ένταξης στη ρύθμιση.
• Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνει και ειδική πρόβλεψη, η οποία θα ισχύει μέχρι τις 27 Απριλίου 2015. Από τη στιγμή που ο οφειλέτης καταβάλλει ένα ποσό ως προκαταβολή (τουλάχιστον δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης) θα διαγράφεται ισόποσο ποσό από τις προσαυξήσεις.
• Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι πάσης φύσεως φόροι, οι οποίοι έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, όπως: τα χρέη από φόρους εισοδήματος, φόρους ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), ΦΠΑ, λοιπούς και παρακρατούμενους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κ.Ο.Κ., καθώς επίσης και όλα τα χρέη προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ.
• Αυξάνεται στα 50.000 ευρώ από τα 5.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, το όριο ληξιπρόθεσμης οφειλής πάνω από το οποίο ενεργοποιούνται τα ποινικά μέτρα του αυτοφώρου και της προσωποκράτησης.
• Σε περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, καταργούνται τα πρόστιμα 10%, 20% και 30% για εκπρόθεσμη πληρωμή οφειλών.
• Στη ρύθμιση εντάσσονται και όσοι έχουν οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ, ενώ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25% και όχι με 0,38% που ίσχυε μέχρι σήμερα.
• Για χρέη έως 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται με τόκους, σε αντίθεση με ότι ισχύει μέχρι σήμερα (ετήσιο επιτόκιο 4,56%). Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις μειώνεται από 4,56% σε 3%ετησίως.
• Στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί εφόσον εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει έναντι 50% που ισχύει σήμερα.
• Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσοι δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.), ενώ με την υποβολή της αίτησης, δίδεται ένα χρονικό περιθώριο 3 μηνών για την υποβολή όσων δηλώσεων δεν υποβλήθηκαν μέχρι τότε.
• Όσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί στην υφιστάμενη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να συνεχίσουν σε αυτή ή να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση, εφόσον ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν θα υπερβαίνει τις εκατό, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος.
• Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τις 26 Μαΐου του 2015 προς τους Δήμους. Πρόκειται για δημοτικά τέλη και φόρους, χρέη από λογαριασμούς σε δημοτικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, τέλη πεζοδρομίου για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και εισφορές σε γη ή σε χρήμα για έργα υποδομής και ένταξης ακινήτων στα σχέδια πόλης. Για την ένταξη στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στους ΟΤΑ.
• Διαμορφώνεται ένα προστατευτικό πλαίσιο από την «παγίδα» των τεκμηρίων για τους διαθέτοντες  μικρά εισοδήματα αποκλειστικά από εκμετάλλευση ακινήτων (ενοίκια) και τόκους καταθέσεων. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες διαθέτουν αναδρομική ισχύ και αφορούν τα εισοδήματα από 1/1/2014, καταργείται η πρόβλεψη της ελάχιστης τεκμαρτής δαπάνης των 3.000 ευρώ για τον άγαμο και των 5.000 ευρώ για το ζευγάρι για όσους δηλώνουν εισοδήματα μόνο από τόκους και ακίνητα. Η καταργηθείσα διάταξη συντελούσε στην υπερφορολόγηση φυσικών προσώπων για εισοδήματα που ποτέ δεν είχαν στην κατοχή τους, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών.

Το πλαίσιο απομείωσης των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα χαρακτηρίζεται ως αρκετά γενναιόδωρο και ευέλικτο. Σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Πίνακας 1 : Μείωση προσαυξήσεων
αναλόγως του αριθμού των επιλεχθεισών δόσεων
Εφάπαξ εξόφληση: απαλλαγή κατά ποσοστό 100% Από 41 έως 50 δόσεις: Απαλλαγή 60%
Από 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά 90% Από 51 έως 60 δόσεις: Απαλλαγή 55%
Από 6 έως 10 δόσεις: Απαλλαγή 80% Από 61 έως 70 δόσεις: Απαλλαγή 50%
Από 11 έως 20 δόσεις: Απαλλαγή 75% Από 71 έως 80 δόσεις: Απαλλαγή 45%
Από 21 έως 30 δόσεις: Απαλλαγή 70% Από 81 έως 90 δόσεις: Απαλλαγή 40%
Από 31 έως 40 δόσεις: Απαλλαγή 65% Από 91 έως 100 δόσεις: Απαλλαγή 30%

* Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4320/2015 (άρα βρίσκεται εκτός του παρόντος νόμου 4321/2015) θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή ρύθμιση εξπρές για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών με ευνοϊκούς όρους, παρέχοντας στην ουσία  τη δυνατότητα στους οφειλέτες του Δημοσίου να αποπληρώσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους μέχρι τις 27 Μαρτίου 2015. Συγκεκριμένα, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου δηλ. μόνο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικά βεβαιωμένου ποσού) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

• Η καταβολή διενεργείται με την ταυτότητα οφειλής, η οποία χαρακτηρίζει κάθε οφειλή και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της, συνεπώς για κάθε οφειλή χωριστά πρέπει να χρησιμοποιείται η μοναδική ταυτότητά της. Όσοι ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργείου και εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό (το 100%) της αρχικής οφειλής θα απαλλαγούν από το σύνολο (από το 100%) των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων, ενώ όσοι πληρώσουν ένα ποσοστό της αρχικής οφειλής θα απαλλαγούν από αντίστοιχο ποσοστό σε προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα.

Το πλαίσιο απομείωσης των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα χαρακτηρίζεται ως αρκετά γενναιόδωρο και ευέλικτο.

Αρνητικές διατάξεις – εκκρεμότητες της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο:
• Η μη επιβάρυνση των μηνιαίων δόσεων με τόκους θα έπρεπε να ισχύει για ποσά οφειλών έως τις 15.000 ευρώ, σε σχέση με τα 5.000 ευρώ που προβλέπεται στο Νομοσχέδιο – Ενδείκνυται η διεύρυνση του συγκεκριμένου ποσού.
• Δεν προβλέπεται η επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων μέσω π.χ. πρόβλεψης ενός ποσοστού απομείωσης (παροχής bonus) του επικείμενου προς βεβαίωση, για το οικονομικό έτος 2015, φόρου εισοδήματος.
Απουσιάζει πλήρως η θέσπιση εισοδηματικών κριτηρίων, όσον αφορά στο ανώτατο ποσό οφειλής που καλείται να καταβάλλει ο υπόχρεος. Θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα η κατοχύρωση ρήτρας εξάντλησης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων μέχρι συγκεκριμένου ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματός τους (20% ή 30%).
• Η επιβολή προληπτικού φόρου 26% στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με μη συνεργάσιμα κράτη ή με κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς (φορολογικός συντελεστής χαμηλότερος του 13%) και η επιστροφή του προκαταβληθέντος φόρου εντός τριμήνου από το Κράτος σε περίπτωση νομιμότητας των συναλλαγών, συνιστά μία διάταξη, η οποία επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη συρρικνωμένη ταμειακή ρευστότητα των επιχειρήσεων και δε συνάδει με το πνεύμα προώθησης του εγχώριου επιχειρείν.

Β. Θετικές διατάξεις  της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία:

• Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης όλων των οφειλών, ανεξαρτήτως από τα ποσά αρχικών χρεών, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 2/3/2015, μέχρι και 100 δόσεις, δηλαδή έως 8 χρόνια και 4 μήνες. Η καταληκτική περίοδος ισχύος της νέας ρύθμισης ορίζεται στα τέλη Απριλίου (30/4) του τρέχοντος έτους, σε σχέση με τις 31/3 που προβλέπονταν στην προηγούμενη ρύθμιση Ν.4305/2014).
• Στη ψηφισθείσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν κατόπιν αίτησής τους, οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.
• Για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 5.000 ευρώ δεν θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση (ετήσιο επιτόκιο: 0%), ενώ για μεγαλύτερες οφειλές ορίζεται ετήσιο επιτόκιο της τάξης του 3% τον μήνα (0,25% ανά μήνα).
• Θα δίνεται η δυνατότητα καθυστέρησης πληρωμής μιας δόσης ανά δωδεκάμηνο, χωρίς προσαυξήσεις, με την απώλεια της ρύθμισης να επέρχεται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δύο δόσεων μέσα στο 12μηνο.
• Προβλέπεται η 12μηνη αναστολή όλων των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων για οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητά καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014 (εξαιρουμένων των επιδομάτων ΟΑΕΔ και κοινωνικών παροχών). Εν συνεχεία, θα παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.
• Η μείωση των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα θεωρείται αρκετά ικανοποιητική. Σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Πίνακας 2 : Μείωση προσαυξήσεων αναλόγως του αριθμού των επιλεχθεισών δόσεων
Εφάπαξ εξόφληση: απαλλαγή κατά ποσοστό 100%
Από1 έως 36 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά 80%
Από 37 έως 50 δόσεις: Απαλλαγή 70%
Από 51 έως 72 δόσεις: Απαλλαγή 60%
Από 73 έως 100 δόσεις: Απαλλαγή 50%

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για οφειλέτες ΟΑΕΕ

• Δίνεται η δυνατότητα επιλογής έως και 3 χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, με πρόβλεψη διατήρησης του συγκεκριμένου δικαιώματος μέχρι τις 31/12/2016
• Καταργείται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ατομικών ασφαλιστικών  εισφορών άνω των 5.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ. Παρόλα αυτά θα πρέπει να τονιστεί πως η συγκεκριμένη ποινή θα συνεχίσει να υφίσταται  για οφειλές που προκύπτουν όσον αφορά στην ασφάλιση μισθωτών υπαλλήλων, από τη στιγμή που αυτή παρακρατείται από τον εργοδότη (οφειλές προς το ΙΚΑ).

Αρνητικές διατάξεις – Εκκρεμότητες της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία:

• Το ύψος της κατώτερης δόσης ανέρχεται εν τέλει στα 50 ευρώ και όχι στα 20 ευρώ που υπήρχε στις αρχικές αναγγελίες της Κυβέρνησης, στα μέσα του προηγούμενου Φεβρουαρίου.
• Δεν προβλέπεται δυνατότητα επανένταξης για εκείνους που θα απολέσουν τη ρύθμιση σε περιπτώσεις ασθενείας ή θανάτου (για τους κληρονόμους) του ασφαλισμένου.
• Η δυνατότητα υπαγωγής των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ σε έως και 3 χαμηλότερες κατηγορίες, ικανοποιεί εν μέρει το αίτημα της ΕΣΕΕ, καθώς η πρόταση του φορέα συνοψίζονταν στη δυνατότητα επιλογής μετάταξης σε έως 2+2 χαμηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις. Υπενθυμίζεται πως η παραπάνω θέση είχε διατυπωθεί ως εναλλακτική λύση στην περίπτωση που δεν παρέχονταν η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για τους έχοντες ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ειδική πρόβλεψη θέσπισης κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και ιδιαίτερη μέριμνα για τους  οικονομικά αδύναμους οφειλέτες  που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές .
• Σε συνάφεια με την προηγούμενη παρατήρηση, πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως ενώ στους εν ενεργεία ασφαλισμένους δίνεται το δικαίωμα της  μετάταξης σε έως και 3 χαμηλότερες κλάσεις, η εν λόγω επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για τους ασφαλισμένους  που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών και θέλουν να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο επιλέγοντας να έχουν προαιρετική ασφάλιση.
• Η θέσπιση της μηνιαίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ, αποτελεί μία πρωτοβουλία διττής χρησιμότητας, καθώς όχι μόνο θα τονωθούν τα έσοδα του Ταμείου αλλά ταυτόχρονα η επεξεργασία στοιχείων θα καταστεί ευκολότερη,  με συνέπεια την αμεσότερη και εγκυρότερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.  Ευελπιστούμε η τριμηνιαία μετάθεση της έναρξης ισχύος της παραπάνω ρύθμισης(από 1/3/2015 στις 1/6/2015), λόγω τεχνικών ζητημάτων, να αποτελέσει το τελευταίο πρόσκομμα στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων από τον ΟΑΕΕ υπηρεσιών.
• Δεν εισακούστηκε η προσφάτως κατατεθείσα πρόταση της Συνομοσπονδίας για επανενεργοποίηση των περίπου 240.000 ανενεργών οφειλετών του Ταμείου, μέσω της υπαγωγής τους στη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία με την ταυτόχρονη υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών εισφορών.
• Στον νέο νόμο δεν γίνεται καμία αναφορά ως προς την καθιέρωση μίας «πραγματικής» κεφαλαιοποίησης των μέχρι σήμερα – ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων,  η οποία θα περιλαμβάνει και οφειλές που υπερβαίνουν τα €20.000 (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις). Ταυτόχρονα, η απουσία πρόβλεψης για την επέκταση των μηνιαίων δόσεων-παρακρατήσεων αποπληρωμής, οι οποίες με βάση το υφιστάμενο καθεστώς ανέρχονται στις 40, στερεί την προοπτική διεξόδου σε ασφαλισμένους, που παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις δεν μπορούν, λόγω υψηλών οφειλών, να συνταξιοδοτηθούν.
• Παρά τις έντονες αντιδράσεις της ΕΣΕΕ, παραμένουν τελικά οι άδικες διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 3 του νόμου, περί αλληλέγγυας, προσωπικής και εις ολόκληρον ευθύνη των μη εκτελεστικών εκπροσώπων και μικρομετόχων των νομικών προσώπων (μεταξύ αυτών και των ΑΕ και ΕΠΕ) που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά το χρόνο συγχώνευσης ή διάλυσής τους. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνιστά έναν έντονα αποτρεπτικό παράγοντα ανάληψης οποιασδήποτε επενδυτικής και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.  Η ένταξη κατά την συζήτηση στη Βουλή στην παράγραφο 1, ως αλληλέγγυα υπευθύνων και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκαν ή απορρόφησαν τα νομικά πρόσωπα – οφειλέτες, «σηκώνει» εν μέρει το βάρος της ευθύνης των μη εκτελεστικών εκπροσώπων και μικρομετόχων αλλά δεν την αναιρεί.
• Αρνητική εντύπωση προκαλεί η κατάργηση της παραγράφου 4, του άρθρου 55 του Ν.4310/2014, που περιγράφεται στο άρθρο 34 του νέου νόμου. Η κατάργηση της συγκεκριμένης παραγράφου ανατρέπει στην ουσία τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών και ορίζει το ύψος των προς καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των μισθών υπερημερίας με βάση την απόφαση που θα ληφθεί από το δικαστήριο. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, σε αυτή την περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος υπέρμετρης επιβάρυνσης του εργοδότη (επιχειρηματία), από τη στιγμή που δύναται να επιδικαστούν ποσά που υπερβαίνουν τις νόμιμες απαιτήσεις του εργαζομένου, σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου.  Η επιφύλαξη κοινής μεταχείρισης από την πλευρά του Κράτους μεταξύ επιχειρήσεων πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους από τη μία και μεγαλύτερων επιχειρηματικών μονάδων από την άλλη, δεν προσιδιάζει στο αίσθημα δικαιοσύνης που επιθυμεί να εμφυσήσει η νέα Κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε:

«…Συνοψίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του νόμου επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία αφήνει εκκρεμότητες και την ανάγκη περαιτέρω βελτιωτικών ρυθμίσεων αναφορικά με τις προτάσεις μας που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας και οι  οποίες μπορούν να ανακουφίσουν ακόμα περισσότερους μικρομεσαίους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εισπραξιμότητα Δημόσιων και Ασφαλιστικών ταμείων. Η ΕΣΕΕ χαρακτηρίζει το πλαίσιο απομείωσης των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα ως αρκετά γενναιόδωρο και ευέλικτο, όμως καλείται να απολογηθεί στους συνεπείς φορολογούμενους και εργοδότες, γιατί παρά τις διαβεβαιώσεις, ούτε σε αυτό το νομοσχέδιο αναγνωρίστηκε η μεγάλη συμβολή τους…»