Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για τις προτεραιότητες των μικρομεσαίων της Ευρώπης το 2016

600800p528EDNmainαρχείο λήψης

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης συμμετείχε, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της UEAPME στις Βρυξέλλες, που αποτελεί την οργάνωση των εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 12 εκατομμυρίων επιχειρήσεων με 55 εκατομμύρια εργαζομένους. Κατά τη διάρκεια της  Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε νέα Πρόεδρος της UEAPME με διετή θητεία η κ. Ulrike Rabmer-Koller, Αντιπρόεδρος του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Οικονομικού Επιμελητηρίου (WKO), την υποψηφιότητα της οποίας στήριξε η ΕΣΕΕ.

Με αφορμή της έναρξη της νέας Προεδρίας στην UEAPME τέθηκαν οι ακόλουθες προτεραιότητες:

I.          Να εντατικοποιηθεί ο διάλογος ανάμεσα στην UEAPME, τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και άλλους stakeholders, ώστε να αυξηθεί η επιρροή των ΜμΕ στη διαμόρφωση πολιτικών.

II.          Να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις ΜμΕ στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας καλύτερη νομοθεσία και λιγότερα διοικητικά βάρη, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, γεφυρώνοντας το χάσμα των δεξιοτήτων και απελευθερώνοντας την ψηφιακή αγορά.

Στο πλαίσιο της άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και τις διαδικτυακές πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή παρουσίασε, πριν από λίγες ημέρες, δυο προτάσεις που αντιμετωπίζουν τα κύρια εμπόδια για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τον νομοθετικό κατακερματισμό στο τομέα του δικαίου των συμβάσεων των καταναλωτών, που έχει ως συνέπεια υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις – ειδικά τις ΜμΕ – και τη χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών όταν πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από άλλη χώρα.

Με τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών συμβάσεων, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από υψηλότερο επίπεδο προστασίας και από ευρύτερο φάσμα επιλογής προϊόντων, σε πιο ανταγωνιστικές τιμές:

• Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης: Χάρη στους προτεινόμενους νέους κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επανόρθωση, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι το ελάττωμα υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης.

Σαφή και συγκεκριμένα δικαιώματα για το ψηφιακό περιεχόμενο: Με την προτεινόμενη οδηγία, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ή δεν γίνει σωστά, θα μπορούν να επωφελούνται από μείωση της τιμής ή να λύουν τη σύμβαση και να αποζημιώνονται πλήρως.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο και να πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών στους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση το ίδιο σύνολο συμβατικών κανόνων.

Ασφάλεια δικαίου και περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις: Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν τον κατακερματισμό στους κανόνες διακαίου των συμβάσεων ανά κράτος μέλος. Θα μπορούν να παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο ή να πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις εμπορευμάτων στους καταναλωτές όλων των κρατών μελών με βάση το ίδιο σύνολο βασικών συμβατικών κανόνων.

Εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα πρόσθετη εφάπαξ δαπάνη ύψους 9.000 ευρώ για την προσαρμογή τους στο δίκαιο περί συμβάσεων κάθε νέου κράτους μέλους στο οποίο επιθυμούν να πραγματοποιούν πωλήσεις. Με τους νέους κανόνες που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια επιχείρηση θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 243.000 ευρώ, αν επιθυμούσε να πραγματοποιήσει πωλήσεις και στις 27 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο θα αποτυπωθεί τους επόμενους έξι μήνες σε νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες σε συνδυασμό με τη διασυνοριακή φορητότητα, ένα νέο ενωσιακό δικαίωμα των καταναλωτών που αναμένεται να θεμελιωθεί το 2017, το ίδιο έτος κατά το οποίο λήγουν τα τέλη περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα απελευθερώσει την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και συγκεκριμένα σε ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία ή παιχνίδια σε Ευρωπαίους πολίτες που έχουν αγοράσει νομίμως τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα καταγωγής τους, θέτουν τις αναγκαίες βάσεις για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.