Η απελευθέρωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικής δυναμικής από τη μείωση των διοικητικών βαρών του δημοσίου

600800p528EDNmainpuzzle-pieces

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη.

Ο κ. Κορκίδης ενημέρωσε τον κ. Κατρούγκαλο για τις θέσεις του ελληνικού εμπορίου σχετικά με τον εξορθολογισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία μίας επιχείρησης καθώς και για ζητήματα που αφορούν στη βελτίωση του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ΕΣΕΕ κατέθεσε τις προτάσεις της και δεσμεύτηκε να διεξάγει έρευνα για την καταγραφή των βασικών διοικητικών αγκυλώσεων που δυσκολεύουν τη λειτουργία μίας Μμε επιχείρησης, την οποία και θα κοινοποιήσει με επικαιροποιημένο αναλυτικό υπόμνημα στον κ. Υπουργό.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«…Ενημερώσαμε τον κ. Υπουργό, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά και εκτιμώ ιδιαιτέρως, για όλα τα διοικητικά ζητήματα που ταλαιπωρούν τους Έλληνες μικρομεσαίους και καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια χρειάζεται και ένα κράτος που να λειτουργεί ορθολογικά και προς όφελος της επιχειρηματικότητας. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο θα είναι στενή και γόνιμη…»