H ΕΣΕΕ συμφωνεί στην ανάγκη αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και στην ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου του ΣΕΠΕ

11150298_1567567356850446_2131059461259959738_n

Πραγματοποιήθηκε χθες, 15 Απριλίου, συνάντηση γνωριμίας του Προεδρείου της ΕΣΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Κορκίδη και το Γ.Γ κ. Γιώργο Καρανίκα  και του νέου Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Απόστολου Καψάλη. Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και η συζήτηση ήταν διεξοδική, περιλαμβάνοντας όλα τα θέματα που άπτονται των συνθηκών εργασίας στην Ελλάδα εντός της κρίσης.

Από το ΣΕΠΕ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα αντιμετώπισης της εκτεταμένης παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα της μαύρης και αδήλωτης εργασίας. Η ΕΣΕΕ συμφώνησε με τον συγκεκριμένο στόχο, καθώς η αδήλωτη εργασία είναι στην κορυφή των παράνομων και αθέμιτων πρακτικών στην αγορά και δημιουργεί ισχυρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για το οργανωμένο και νόμιμο εμπόριο. Από την πλευρά της η Συνομοσπονδία ζήτησε εκλογίκευση της γενικής λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας και πιο συγκεκριμένα ειδική στόχευση των ελέγχων, απλούστερη νομοθεσία, περισσότερη ευελιξία στα πρόστιμα και στις ποινές με βαρύτητα στην υπαιτιότητα, λιγότερη γραφειοκρατία και συνολική αλλαγή της φυσιογνωμίας του ΣΕΠΕ με ανάδειξη του συμβουλευτικού και συμφιλιωτικού του χαρακτήρα αντί του τιμωρητικού. Επίσης, πρότεινε την καταγραφή των καλών πρακτικών εντός και εκτός Ελλάδας, την ενεργοποίηση του πιστοποιητικού ασφαλιστικής συνέπειας καθώς και την αναστολή προστίμων σε περίπτωση πρόσληψης του μισθωτού για ένα χρόνο.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν να ξεκινήσουν μία σταθερή και διαρκή συνεργασία για την υλοποίηση των κοινών στόχων που είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, η από κοινού εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών και γενικά όλων των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη της καλύτερης ενημέρωσης εργοδοτών και εργαζομένων και η επικοινώνηση όλων αυτών των δράσεων, μέσω κοινών δημοσίων εκδηλώσεων, στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ILO τα ποσοστά της αδήλωτης, μαύρης και υποδηλωμένης (underdeclared) εργασίας αγγίζουν το 24%. Σύμφωνα με αυτό το στοιχείο το συνολικό μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας για 800.000 ανασφάλιστους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα εάν αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό (μεικτά 586,06 €) υπολογίζεται σε 584 εκ. €. Με την αναπροσαρμογή του από 1/10/2015 στα 650 € μεικτά, το αντίστοιχο κόστος  ανέρχεται στα  647,7 εκ. € και σε ετήσια βάση 8,18 δις € και 9,07 δις αντίστοιχα. Επομένως, οι μηνιαίες απώλειες ασφαλιστικών εισφορών εκτιμώνται στα 115,15 εκ. €, ενώ με το νέο καθεστώς από 1/10/2015 θα ανέρχονται στα 127,71 εκ. € και σε ετήσια βάση τα προαναφερθέντα ποσά υπολογίζονται σε απώλειες ύψους 1,61 δις € και 1,79 δις € αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία που θα είχε για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και για την αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας, η νομιμοποίηση της αδήλωτης εργασίας και η ενσωμάτωση των εν λόγω εργαζομένων στο καταγεγραμμένο απασχολούμενο εργατικό δυναμικό της χώρας.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ συμφώνησαν να αρχίσει άμεσα η συγκεκριμένη συνεργασία, με συνεχείς διμερείς συναντήσεις τόσο σε επίπεδο τεχνοκρατών που θα επεξεργαστούν ειδικότερα τα σχετικά θέματα, όσο και σε επίπεδο ηγεσίας για να αποτυπώνεται και να αξιολογείται η από κοινού επίτευξη των στόχων.