H ΕΣΕΕ επιμένει στο «πάγωμα – κεφαλαιοποίηση» των οφειλών στον ΟΑΕΕ και επαναφέρει επικαιροποιημένη πρόταση στο Yπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

600800p528EDNmain1064debt-consolidation
Η ΕΣΕΕ κατέθεσε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Π. Σκουρλέτη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δ. Στρατούλη αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της σχετικά με τη διαχείριση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, με τρόπο που τεκμηριώνεται ότι θα είναι εξίσου επωφελείς τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και τον ίδιο τον ασφαλιστικό φορέα. Το εν λόγω σημείωμα θέσεων συνοδεύεται και από μία προτεινόμενη τροπολογία για την κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, ώστε να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία του Υπουργείου Εργασίας.

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση και η δυσπραγία που αυτή επέφερε, ιδίως στους Μμε επιχειρηματίες, είχε σαφή επίδραση και στο βαθμό κάλυψης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων πολλών συναδέλφων. Η ΕΣΕΕ από το 2012, είχε έγκαιρα επισημάνει το πρόβλημα των πολλών οιονεί ανασφάλιστων επιχειρηματιών, οι οποίοι, πέραν της αδυναμίας πρόσβασής τους
σε προνοιακές υπηρεσίες, αντιμετώπιζαν το γκρίζο φάσμα της ποινικοποίησης των οφειλών τους. Το πρόβλημα τείνει να καταστεί εκρηκτικό, δεδομένου ότι η προϊούσα άρνηση στοιχειωδών διευκολύνσεων επέτεινε μία, έτσι κι αλλιώς, δυσχερή κατάσταση και διεύρυνε τις απώλειες του Ταμείου.

Ενδεικτικά, στον ΟΑΕΕ 375.560 οφειλέτες χρωστάνε €8,2 δις, εκ των οποίων οι 182.440 διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως €15.000 και οι υπόλοιποι 193.120 οφείλουν ποσά άνω του συγκεκριμένου ορίου, ενώ 237.000 έχουν διακόψει την ασφάλισή τους αφήνοντας απλήρωτες οφειλές σχεδόν €3 δις. 
Για την επανένταξη των ανενεργών ασφαλισμένων, η ΕΣΕΕ κατέθεσε δύο εναλλακτικές προτάσεις ένταξης του συνολικού αριθμού αυτών στην μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία απόδοσης εισφορών. Οι δύο προτάσεις διαμορφώνονται αναλόγως εάν αυτοί θα ενταχθούν στις κλίμακες των παλαιών ασφαλισμένων ή των  νέων. Στην πρώτη περίπτωση, μπορούν να διασφαλιστούν επιπρόσθετα έσοδα στον ΟΑΕΕ από 349 εκ. ευρώ έως 697 εκ. ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση, τα έσοδα μπορεί να κυμανθούν από 300 εκ. ευρώ έως 599 εκ. ευρώ. Και οι δύο προτάσεις υπολογίζονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων ετησίως και οποιαδήποτε και αν επιλεγεί θα καλύψει το έλλειμμα των 556 εκ. ευρώ με βάση τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ για το 2015.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, η ΕΣΕΕ προτείνει εκ νέου, το «πάγωμα» και την «κεφαλαιοποίηση» των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ, με μετατροπή σε ασφαλιστικό χρόνο και φυσικά με προϋπόθεση την επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, με ελεύθερη επιλογή κλάσης. Σκοπός είναι να ενεργοποιήσουμε ένα μεγάλο ποσοστό οφειλετών και να υπερβούμε το εισπρακτικό αδιέξοδο των κατά 52% μειωμένων εσόδων στον ασφαλιστικό φορέα και εν τέλει να καλύψουμε την ανάγκη ιατροφαρμακευτικής κάλυψης όλων των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηματίες/οφειλέτες θα μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και παράλληλα θα διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.

Η παρέμβαση της ΕΣΕΕ έρχεται σε μία στιγμή που πράγματι πρέπει να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για το ασφαλιστικό σύστημα εν γένει. Είναι επιβεβλημένο ότι αυτονόητες ρυθμίσεις που μπορούν να δώσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα των ταμείων πρέπει επιτέλους να γίνουν αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση που έχουν επίσης υποστηρίξει η ΓΣΕΒΕΕ, η ΚΕΕΕ και άλλοι φορείς δεν είναι μια ακόμα ρύθμιση, αλλά η ζητούμενη λύση. Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ είναι διατεθειμένο να συμβάλει με οικονομετρικά στοιχεία και κοστολογημένες προτάσεις, ώστε να  μεταφέρει την οπτική της Μμε επιχειρηματικότητας στην Κυβέρνηση, για λήψη ουσιαστικών αποφάσεων.

Επισυνάπτεται το πλήρες Υπόμνημα της ΕΣΕΕ με αναλυτικούς πίνακες και η προτεινόμενη Τροπολογία.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]