Εξεταστική Επιτροπή για τα Μνημόνια

600800p528EDNmainexetastiki

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ.Β. Κορκίδης καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθηκών και των ευθυνών που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των μνημονίων και της Επιτροπής για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή και υλοποίηση των μνημονίων.