ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ συνδιοργάνωσαν την υβριδική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

EOKE_ESEE_GSEVEE

Οι προκλήσεις στην «Επόμενης Γενιάς Στρατηγική για τις ΜμΕ»

Οι απαραίτητες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση μιας μακρόπνοης προσέγγισης για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της «υβριδικής» Ημερίδας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) που συνδιοργάνωσαν σήμερα, Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκτενούς διαλόγου που διεξάγεται στους επιχειρηματικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από τη δεύτερη Γνωμοδότηση που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ τον Σεπτέμβριο του 2020, αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η «Επόμενης Γενιάς Στρατηγική για τις ΜμΕ».

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας τόνισε πως οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και ιδίως οι πολύ μικρές, εξωθούνται σε έναν απότομο μετασχηματισμό μετά από μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. «Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές ΜμΕ αιωρούνται μεταξύ της βραχυπρόθεσμης, λόγω υποχρεώσεων, βιωσιμότητας τους και του μεσοπρόθεσμου μετασχηματισμού τους. Η αναγκαία συνθήκη για να ατενίσουν με προοπτική το μέλλον, και να ενταχθούν οργανικά στην Κοινή Αγορά, είναι η βελτίωση της πρόσβασης τους στους χρηματοδοτικούς πόρους. Αυτό απαιτεί επεξεργασίες, εξειδικευμένες προτάσεις και συγκροτημένες πολιτικές», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς υπογράμμισε ότι η επόμενη Γενιά Στρατηγικής για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ ξεκινά από την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία και φέρνει μπροστά στον κίνδυνο πτώχευσης το 40% των Ευρωπαϊκών ΜμΕ.«Η διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής για τις ΜμΕ οφείλει να συμπεριλάβει νέες διαστάσεις που συνθέτουν έναν κόσμο που πλέον αλλάζει ραγδαία σε πολλαπλά επίπεδα. Έναν κόσμο περισσότερο ψηφιακό, περισσότερο παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο αλλά ταυτόχρονα και εξίσου ευάλωτο και ασταθή απέναντι σε νέες προκλήσεις όπως η πανδημία, η κλιματική κρίση και η ενεργειακή αυτάρκεια,» ανέφερε

Την βασική παρουσίαση των θέσεων της ΕΟΚΕ έκαναν η Εισηγήτρια ΕΟΚΕ για τις Γνωμοδοτήσεις ΜΜΕ, κ. Milena Angelova και ο Συν- εισηγητής και εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ κύριος Παναγιώτης Γκόφας. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε το μέλος της Ομάδας Μελέτης της ΕΟΚΕ για τη νέα Στρατηγική και εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ σε αυτήν, κύριος Δημήτρης Δημητριάδης.

Στις δύο θεματικές ενότητες της εκδήλωσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΟΚΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και εμπειρογνωμόνων από τα επιστημονικά Ινστιτούτα ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ και ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, αναλύθηκαν διεξοδικά αφενός η πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοοικονομική στήριξη, αφετέρου οι τρόποι που η πανδημία μπορεί να μετατραπεί σε καταλύτη αλλαγής και μετασχηματισμού των ΜμΕ προς μία βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα.