Επιστολή ΕΣΕΕ προς τους αρμόδιους υπουργούς για την Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρομεσαίων

Building in hand businessmen

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απέστειλε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη, τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, με αντικείμενο την επαναφορά στην ατζέντα της Κυβέρνησης του ζητήματος της δημιουργίας μίας «Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων» (ΑΤΜΕ), το οποίο έχουμε ως ΕΣΕΕ ανακινήσει ήδη από το 2013. Όπως αναφέρεται στην επιστολή της ΕΣΕΕ, πρόκειται για μία τράπεζα ειδικού σκοπού με τραπεζικές, εγγυοδοτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), η οποία με τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ μπορεί να αξιοποιήσει τη δομή των συνεταιριστικών τραπεζών, η οποία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.

Βασικός σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συγκέντρωση-συγχώνευση όλων των προγραμμάτων ανάπτυξης στην ΑΤΜΕ και η άμεση προώθησή τους με ενιαίο τρόπο καθώς επίσης και η παροχή «μικρό-δανείων» («micro finance») αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορεί να αναπτύξει ένα δυναμικό και στοχευμένο μάνατζμεντ, σε σημεία που οι άλλες τράπεζες δεν μπορούν να προσεγγίσουν, με απλά- τυποποιημένα χρηματοδοτικά προϊόντα για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα της ρευστότητας και των εγγυήσεων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με ενέργειες στήριξης και προώθησης των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά, καθώς επίσης με πληροφόρηση και συμβουλές για την οικονομική εξέλιξη της μικρής επιχειρηματικότητας, ανάλογα με τις νέες τάσεις της αγοράς.

Η ΑΤΜΕ ενεργοποιώντας τη μεγάλη μετοχική βάση όλων των παραγωγικών φορέων σε περιφερειακή ή πανελλήνια διάσταση, τους επενδυτικούς χώρους, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και τις δομές της ΕΕ, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα έχει την δυνατότητα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε με τις δικές της χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις υφιστάμενες τραπεζικές εργασίες στη δομή της, να διαχειρίζεται να παρέχει εγγυήσεις και να προωθεί με τραπεζικά κριτήρια τα ευρωπαϊκά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, δίνοντας άμεσες αναπτυξιακές και ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις. Επίσης, η ΑΤΜΕ θα έχει μικρό λειτουργικό κόστος με την χρήση outsourcing τραπεζικών εργασιών, ενώ οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών και των Παραγωγικών Φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους 309 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ ζήτησε συνάντηση τόσο με τον κ. Δραγασάκη όσο και με τους κ.κ. Σταθάκη και Τσακαλώτο, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις ενέργειες που είχε αναλάβει για τη δημιουργία της ΑΤΜΕ και για τις δυνατότητες της εκ νέου ενεργοποίησης της εν λόγω πρότασης.