Επικοινωνία με «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες

xaxa

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, η ΕΣΕΕ συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τις αγορές ειδών πρώτης ανάγκης που ήδη αποδίδονται στους πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία συντονίζει τις δράσεις και την αγορά από τοπικές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις που αφορούν στην αγορά κάλυψη των έκτακτων αναγκών των προσφύγων, ενώ παράλληλα έχει διαθέσει 50.000 € εξ’ ιδίων πόρων, τα οποία διαχειρίζονται οι Εμπορικοί Σύλλογοι των περιοχών που διαπιστώνεται το πρόβλημα.
Στο πλαίσιο αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΣΕΕ έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού», οργάνωση με άρτια υποδομή, η οποία συμμετέχει ενεργά στην πιο πάνω προσπάθεια και έχει αναλάβει την συγκέντρωση και διανομή των προϊόντων που ήδη διατίθενται ή θα διατεθούν στους χώρους συγκέντρωσης των προσφύγων.
Όσοι λοιπόν από εσάς έχετε ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και συγκεντρώνετε προσφορές από συμπολίτες μας ή προμηθεύεστε προϊόντα από τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βάσει του προγράμματος της ΕΣΕΕ, ο μηχανισμός του «Χαμόγελου του Παιδιού» είναι στην διάθεσή σας, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσετε για την επιτυχία της πρωτοβουλίας.
Η ΕΣΕΕ βρίσκεται στην διάθεσή σας προκειμένου να διευκολύνει τις οποιεσδήποτε επαφές σας με το «Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Κορκίδης Γιώργος Καρανίκας