Ενημέρωση ΕΣΕΕ για την συνάντηση των προέδρων των κοινωνικών εταίρων με τον Αντιπρόεδρο της Ε.Ε. κ. Β. ΝΤΟΜΠΡΟΒΣΚΙΣ

600800p528EDNmain5-1–7-thumb-large

Η Τοποθέτηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις ήταν η ακόλουθη:

Το Κεντρικό Μήνυμα της ΕΣΕΕ είναι ότι οι Έλληνες καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μην επιστρέψει ξανά ο διάλογος περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος από την Κυβέρνηση, αλλά απομένει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για δομικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο ενός «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου με Ανάπτυξη και Απασχόληση».

Στόχος της Ευρώπης χρειάζεται να είναι η πλήρης απασχόληση με κοινωνική συνοχή. Έχουμε 26 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 26 εκατομμύρια ανέργους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 χωρών μελών. Αν κάθε επιχείρηση προσλάμβανε έναν άνεργο, το φάντασμα της ανεργίας θα εξαφανιζόταν από την ήπειρό μας.

Μνημόνιο

− Το νέο Μνημόνιο δεν επιλύει της προβλήματα της αγοράς. Βασίζεται και πάλι στη γνωστή συνταγή των υπερβολικών φορολογικών επιβολών και των πολιτικών λιτότητας. Το μόνο αντίβαρο σε αυτές τις ασύμμετρες πιέσεις είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου προσέλκυσης επενδύσεων και εξορθολογισμού του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς αναμένουν πρωτοβουλίες για οικονομική στήριξη και τη σταδιακή άρση των συνεπειών των capital controls και τη βελτίωση του κλίματος στην αγορά. Εάν δεν προκύψουν περαιτέρω ανωμαλίες στην εφαρμογή των προβλέψεων του νέου προγράμματος, τότε ενδεχομένως μπορούμε να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης των Μμε επιχειρήσεων και αντιμετώπισης των πάγιων προβλημάτων τους: υπερφορολόγηση, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης, έλλειμμα εμπιστοσύνης.

Κοινωνικός Διάλογος

− Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ωστόσο, κατά τα τελευταία έξι χρόνια της κρίσης, οι κοινωνικοί εταίροι κλήθηκαν να υπερβούν τα συνήθη θέματα του διαλόγου και να τοποθετηθούν σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.

− Στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων και συγκεκριμένα στον κλάδο του εμπορίου, οι πέντε θεσμοθετημένοι κοινωνικοί εταίροι καταφέραμε 1) να διατηρήσουμε τον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 2) να κρατήσουμε ζωντανή την Κλαδική Σύμβαση του Εμπορίου, 3) να υλοποιήσουμε από κοινού ένα σχέδιο δράσεων με τη συνδρομή του ILO για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό διάλογο.

− Στο άμεσο μέλλον θα αποτελέσει αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου το ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, που χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν, να απλοποιηθούν και βεβαίως να ανταποκρίνονται στις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Ασφαλιστικό Σύστημα και Εξυγίανση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

− Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών το εκτιμώμενο για το 2015 έλλειμμα ύψους περίπου 530 εκ. ευρώ σε συνδυασμό με την απορρόφηση ήδη του 81,5% της κρατικής επιχορήγησης στο χρονικό διάστημα μέχρι και το πρώτο οκτάμηνο του έτους, συνιστούν κάποια μόνο από τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη δεινή θέση που έχει περιέλθει το Ταμείο. Εάν στα παραπάνω δεδομένα και για το ίδιο χρονικό διάστημα προστεθούν οι περίπου 545.000 οφειλέτες ποσών που προσεγγίζουν τα 10,3 δις ευρώ (με τάσεις περαιτέρω αύξησης του ποσού σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις), αντιλαμβάνεται κανείς πως η βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ έχει τεθεί σε σοβαρούς κινδύνους. Μάλιστα, η διάκριση του αριθμού των συνολικών οφειλετών σε ενεργούς – 316.500 με χρέη 8 δις ευρώ – και σε διακόψαντες την εμπορική τους δραστηριότητα – 228.000 με χρέη 2,3 δις ευρώ – καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης ριζικών αλλαγών του υπάρχοντος πλαισίου.

− Η ΕΣΕΕ έχει υποβάλλει προτάσεις προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής αναμόρφωσης του ασφαλιστικού με σημείο αναφοράς την επίδειξη σεβασμού στη “διαδοχή των γενεών” και τη μετάβαση από ένα προβληματικό αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα σε ένα περισσότερο ανταποδοτικό.

Εργασιακά

Έχουμε καταθέσει προτάσεις για την τόνωση της απασχόλησης, οι οποίες επικεντρώνονται:

Α. Στο μισθολογικό κόστος: Τα άμεσα μέτρα στα οποία πρέπει να προχωρήσουν για την τόνωση της απασχόλησης στο εμπόριο είναι τα ακόλουθα:

• Επιδότηση της εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κατάταξη των επιχειρήσεων κατά κατηγορία αριθμού απασχολουμένων με το ισόποσο του επιδόματος ανεργίας.

• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο εμπόριο με  χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία εισόδου στην εργασία.

• Φορολογικά κίνητρα με τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για την ενίσχυση ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να διατηρήσουν και να αυξήσουν το προσωπικό τους.

Β. Στο μη μισθολογικό κόστος: Προτείνουμε συνολική μείωση 5% του μη μισθολογικού κόστους για τους συνεπείς επιχειρηματίες και παράλληλα, την αναπλήρωση των απωλειών που θα προκύψουν για τα ασφαλιστικά ταμεία από την μείωση των εισφορών με την επιβολή ασφαλιστικού τέλους 1 τοις χιλίοις (1‰) επί του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, με βασική προϋπόθεση όμως να υπολογίζεται ως δαπάνη της επιχείρησης.

Γ. Στις στρατηγικές για την Τόνωση της Απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ: Η ΕΣΕΕ επανειλημμένα έχει εκφράσει τη θέση για επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας. Στις σχετικές στρατηγικές για τόνωση της απασχόλησης, κυρίαρχο ρόλο μπορεί να παίξει ο ΟΑΕΔ, προχωρώντας σε έξυπνες κινήσεις σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ, που γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα την αγορά μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην διατήρηση θέσεων εργασίας.

Τραπεζικά Ζητήματα

Η ΕΣΕΕ έχει επισημάνει στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών τα παρακάτω ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

− Το υψηλό κόστος των υπηρεσιών του e-banking, όπως και το αδικαιολόγητα υψηλό ποσοστό προμήθειας χρεωστικών και πιστωτικών καρτών τόσο στους καταναλωτές όσο και σε εμπόρους.

− Τα προβλήματα στο εμπόριο από τα capital controls.

− Την ανάγκη για προμήθεια όλων των επιχειρήσεων με POS μηχανήματα. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι από τα 150.000 μηχανάκια POS που είναι σε χρήση σήμερα, θα απαιτηθούν άλλα 400.000 για να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

− Το έλλειμμα στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

− Το πτωχευτικό δίκαιο και τη θεσμοθέτηση της “δεύτερης ευκαιρίας”.

− Την αντιμετώπιση των “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων.

− Τη διόγκωση των ακάλυπτων επιταγών και τον εκσυγχρονισμό του ρόλου του “Τειρεσία.

− Την ταύτιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με το ΕΣΠΑ 2014-20.

− Την εναρμόνιση της ελληνικής οικονομίας στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM).

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες κάθε εμπορική επιχείρηση να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας και να μεταβεί με επιτυχία στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Ενδεικτικά αναφέρω:

− Υλοποίηση δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ονομασία «FeelSafe» που αφορά στην ευαισθητοποίηση εμπόρων και καταναλωτών γύρω από τους κινδύνους που ενέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο.

− Υλοποίηση δράσης για την ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing) που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για τους χρήστες και κυρίως τις επιχειρήσεις στην «χωρίς σύνορα» αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων.

− Εκπόνηση σχεδίου για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, την προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την άρση των εθνικών φραγμών στις διασυνοριακές συναλλαγές υπέρ των χωρών της ΕΕ.

− Εκπόνηση σχεδίου για τη βελτίωση των όρων πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2014-2020.