Χαιρετισμός Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΣΕΕ

a1

Αγαπητές/οι Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους που τιμάτε την ΕΣΕΕ σήμερα με την παρουσία σας. Η σημερινή μας Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα μας. Δυστυχώς, εφτά χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης βρισκόμαστε ακόμη στη δίνη της. Η Ελλάδα ακόμη παλεύει να βρει βηματισμό προς την ανάπτυξη, χωρίς όμως εθνικό σχέδιο, χωρίς εθνική στρατηγική και χωρίς εθνική ομοψυχία, κάθε προσπάθεια θα πέφτει στο κενό. Φαίνεται, πλέον, ξεκάθαρα ότι αυτό δεν το έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Αναλώνονται σε μάχες χαρακωμάτων, αποπροσανατολισμένες από τον αναγκαίο εθνικό στόχο της επιστροφής στην ανάπτυξη. Χωρίς να κατανοούν ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει μόνο όταν στρέψει την οικονομία της σε παραγωγικές επενδύσεις, μόνο όταν διασφαλίσει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε αυτές να ευοδωθούν και να καρποφορήσουν προς όφελος της απασχόλησης, της ανάπτυξης των ΜμΕ, της τόνωσης της εσωτερικής αγοράς.
Οι ευθύνες όμως εντοπίζονται μόνο στο εγχώριο πολιτικό και οικονομικό σύστημα;
Βεβαίως και η απάντηση είναι ΟΧΙ.
Σε τέτοιου είδους πολυσύνθετα και πολυεπίπεδα ζητήματα οι ευθύνες χρειάζεται να καταμερίζονται. Και το αναφέρω αυτό, γιατί σε σημαντικό βαθμό για όσα βιώνει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη και η Ευρώπη.

Είναι τόσο μεγάλο το έλλειμμα ηγεσίας που ενυπάρχει στους κόλπους της, που η Ένωση αδυνατεί να επουλώσει τις πληγές που δημιούργησε η κρίση και η ατελής αρχιτεκτονική της απέτυχε να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις.

Οι σχέσεις ισότιμων εταίρων εγκαταλείφθηκαν και κυριάρχησε η υπόσταση της σχέσης δανειστών και οφειλετών. Πέφτοντας στην παγίδα της λιτότητας, διαιρέθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε δυο ταχύτητες. Έτσι, η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της υπεράσπισης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ανενόχλητα και ανερυθρίαστα παρακολουθεί τις χώρες να κλείνουν η μια μετά την άλλη τα σύνορά τους, ανακόπτοντας τον διάδρομο των Ανατολικών Βαλκανίων προς την Κεντρική Ευρώπη. Η Ευρώπη που απαιτεί τη δημοσιονομική προσαρμογή από την Ελλάδα με αυστηρούς όρους και κανόνες, που παραδίδει μαθήματα αντιμετώπισης κρίσεων, είναι η ίδια που αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια μεγάλη, μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση: την προσφυγική, αδιαφορώντας για τις πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

Αυτή την Ευρώπη ονειρευτήκαμε; Γι’ αυτήν την Ευρώπη παλέψαμε;
Αναμφίβολα, όχι.

Ευτυχώς, στην ΕΣΕΕ, καταφέραμε όλοι μαζί να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Να δώσουμε νέο ρόλο και περιεχόμενο στους κοινωνικούς εταίρους.

Μέσα από τη θεματολογική υπέρβαση που κάναμε τα τελευταία χρόνια τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα, συμβάλλαμε καθοριστικά στο δημόσιο διάλογο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Πριν αναφερθώ στα φλέγοντα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία και κοινωνία στο επόμενο διάστημα, τα οποία αναμένεται να μας επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα ήθελα να αφιερώσω λίγα λεπτά για να σας μεταφέρω το Ευρωπαϊκό κλίμα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και το εμπόριο.
Η ΕΣΕΕ ενέταξε την κατάταξη και υποχρεώσεις των εταιρειών, κατ’ εφαρμογή σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία καθιερώνει μία νέα μορφή επιχείρησης στο εμπορικό δίκαιο, τη «μικροεπιχείρηση».

Η νομοθεσία, υιοθετώντας τον ορισμό της ΕΕ για την κατάταξη των επιχειρήσεων, κάνει διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα τις μικροεπιχειρήσεις, τις μικρές και εκείνες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του αριθμού απασχολουμένων, του κύκλου εργασιών και του ύψους του ισολογισμού.

Πιο αναλυτικά, ως μικροεπιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες που απασχολούν το πολύ 10 εργαζόμενους, πραγματοποιούν κύκλο εργασιών έως 700.000 ευρώ και ο ισολογισμός τους δεν ξεπερνά τα 350.000 ευρώ, ως μικρομεσαίες αυτές που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους. Η νέα νομοθεσία επίσης εισάγει περαιτέρω διάκριση για τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις που ενσωματώνουν στα οικονομικά τους στοιχεία και τις θυγατρικές τους εταιρείες, διαχωρίζοντας τους μικρούς από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι μεν πρώτοι απασχολούν έως το πολύ 250 εργαζόμενους, διαθέτουν κύκλο εργασιών έως 34 εκατ. ευρώ και ύψος ισολογισμού έως 17 εκατ. ευρώ και οι δεύτεροι υπερβαίνουν τα ανωτέρω θεσπισθέντα όρια. Η νέα νομοθεσία καθιερώνει διαφορετικές φορολογικές υποχρεώσεις για τους μικρούς απ’ ό,τι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Με σκοπό λοιπόν να βοηθηθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις η Συνομοσπονδία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να προωθήσει την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στο Ελληνικό εταιρικό δίκαιο καθιερώνοντας την κατηγορία της «μικροεπιχείρησης» στην εθνική μας νομοθεσία εντός του 2016 στην ίδια λογική.

Η παρατεταμένη και ιδιαίτερα έντονη οικονομική ύφεση έχει μεταβάλλει προς το δυσμενέστερο το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Σωρευτικά, από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης έχουν κλείσει περίπου 250 χιλ. ΜμΕ, εκ των οποίων οι περίπου 230 χιλ. ήταν πολύ μικρές “micro” επιχειρήσεις που βάσει του επίσημου ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από δέκα (10) άτομα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ ή ο ισολογισμός τους δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σήμερα, πλέον, ο αριθμός των “micro” επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν ξεπερνάει τις 610 χιλ. επιχειρήσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί περίπου 475 χιλ. θέσεις εργασίας, με την συνολική απασχόληση σε αυτές να εκτιμάται στις 1.100.000 εργαζομένους. Ωστόσο, εξακολουθούν να προσφέρουν σχεδόν το 60% των θέσεων εργασίας στον επιχειρηματικό/ιδιωτικό τομέα ενώ το μερίδιο των απασχολουμένων σε αυτές είναι διαχρονικά σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο μερίδιο στην Ευρώπη.
Είναι απόλυτα κατανοητή, δηλαδή, η ιδιαίτερη σημασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων για την απασχόληση στην ελληνική οικονομία.

Η ΕΣΕΕ έχει εκφράσει τη θέση της στις ευρωπαϊκές οργανώσεις που συμμετέχει και κρίνει αναγκαίο τον αναπροσανατολισμό της λεγόμενης πολιτικής λιτότητας, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση υπέρ των αναπτυξιακών πολιτικών.
Τα ευρωπαϊκά εργαλεία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και ειδικότερα ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης και την επιστροφή σε τροχιά διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με αναγκαίες προτεραιότητες τις επενδύσεις και την απασχόληση.
Επίσης δημοσιεύθηκαν τα 28 σημεία της Έκθεσης προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με τις ανάγκες, τον τραπεζικό δανεισμό και τις πηγές χρηματοδότησης των ΜμΕ. Ευτυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους μικρομεσαίους κινείται προς θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, οι επιδόσεις της Ελλάδας, όπως καταγράφονται στην πρωτοβουλία «Small Business Act», κρίνονται ανεπαρκείς, καθώς σε αρκετούς τομείς αξιολογούνται αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνεται η «δεύτερη ευκαιρία» (που διασφαλίζει ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες που κηρύσσουν πτώχευση), η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι δεξιότητες και η καινοτομία, καθώς και η διεθνοποίηση.

Η εγχώρια κατανάλωση στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες, συρρικνώνεται συνεχώς, η χρηματοδότηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν εδώ και καιρό πάψει να υφίστανται και η απασχόληση αυξομειώνεται παρά το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που διαθέτουμε. Το αποτέλεσμα είναι η ψαλίδα να ανοίγει και η απόσταση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη να μεγαλώνει.

Οι μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεις των μνημονίων δεν βελτίωσαν την ανεργία και τον αποπληθωρισμό, ούτε δημιούργησαν αναπτυξιακές προοπτικές, αφού πάντα καταλήγουν στην αύξηση της φορολογίας των μικρομεσαίων.

Να αναφέρω απλά ότι τα θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τις Ευρωπαϊκές εμπορικές ΜμΕ, είναι η προώθηση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς στον κλάδο του εμπορίου, οι συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, οι εμπορικές σχέσεις και οι άδικες εμπορικές πρακτικές που αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από την καλή εμπορική συναλλαγή, αντίκειται στην καλή πίστη και στη δίκαιη συμφωνία και επιβάλλονται μονομερώς από τον ένα εμπορικό εταίρο στον άλλο, και η προώθηση της «κυκλικής οικονομίας».

Να περάσω όμως, τώρα σε όσα προβλήματα απασχολούν την πατρίδα μας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει μπροστά της μια σειρά από εκκρεμότητες που χρειάζεται να διευθετήσει για να επιτευχθεί η αξιολόγηση έως το Eurogroup της 22ας Απριλίου.

Το ύψος των μέτρων είναι 3% του ΑΕΠ ή 5,4 δις ευρώ, ενώ το ΔΝΤ πιέζει για μέτρα 4,5% του ΑΕΠ. Αυτό όμως που μας προβληματίζει όλους και η ΕΣΕΕ το επεσήμανε με επιμονή τις προηγούμενες ημέρες είναι οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών θεσμών και κυρίως του ΔΝΤ για τη τριετία 2016-2018.
Αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια οι εκκρεμότητες που παραμένουν και αναμένεται να συζητηθούν τις επόμενες ημέρες δεν σχετίζονται μόνο με την προστασία των δανειοληπτών αλλά με ένα ευρύτερο φάσμα της αγοράς, δεδομένου ότι για τις τράπεζες η εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σχετίζεται και με τη ρευστότητα στην αγορά. Η Ελληνική Κυβέρνηση ζητά την προστασία μεγάλου μέρους δανειοληπτών ενώ οι δανειστές εμμένουν στην άποψη να εφαρμοστεί το μοντέλο Κύπρου, όπου έγινε πλήρης απελευθέρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Ελληνική πρόταση που έχει κατατεθεί στους δανειστές προς διαπραγμάτευση προβλέπει:

• Εξαίρεση για τρία χρόνια στα κόκκινα στεγαστικά δάνεια που αφορούν πρώτη κατοικία, χωρίς όριο
• Προστασία στα επιχειρηματικά δάνεια, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με όριο τις 500.000 ευρώ
• Προστασία πρώτης κατοικίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν δανειστεί με ανώτατο όριο τις 250.000 ευρώ
• Εξαίρεση πώλησης καταναλωτικών δανείων με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ.

Το γεγονός δε ότι οι εκπρόσωποι των θεσμών φαίνεται ότι ζητούν όχι μόνο να μεταβιβαστούν σε εταιρίες διαχείρισης τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και κάποια από αυτά από που εξυπηρετούνται κανονικά δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι ζήτημα αν θα επιτευχθεί συμφωνία τουλάχιστον για προστασία στην πρώτη κατοικία.

Όπως καταλαβαίνετε, αν η Κυβέρνηση δεν καταφέρει να αντικρούσει τις απαιτήσεις αυτές με κοστολογημένες αντιπροτάσεις, πολύ φοβάμαι ότι τα 5,5 δις ευρώ μέτρα εκ των οποίων τα 1,9 δις ευρώ είναι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις θα τα επωμιστεί η μεσαία τάξη, της οποίας ραχοκοκαλιά είναι ο εμπορικός κόσμος.

Με το ετήσιο δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα να διαμορφώνεται σε περίπου 74 δισ. ευρώ και οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που επιβάλλονται να είναι 59 δις ευρώ, από τα οποία τα νοικοκυριά πληρώνουν 8,7 δισ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος και ειδικές εισφορές, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η φορολογία στη χώρα μας είναι επιεικώς ουτοπική και το μέλλον της μεσαίας τάξης αβέβαιο και ανησυχητικό.
Οι επιβαρύνσεις χτυπούν κυρίως τα μεσαία στρώματα με εισοδήματα της τάξης των 30.000 ευρώ, χωρίς όμως να ελαφρύνουν από επιβαρύνσεις τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Όπως έχουμε υπογραμμίσει την ανάγκη για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να μην επιβαρύνονται μονομερώς οι ίδιοι και οι ίδιοι και βεβαίως να αποκατασταθούν οι αδικίες που έχουν συντελεστεί. Αναφέρω ενδεικτικά ότι:
• Ο φόρος που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα (29%) είναι τουλάχιστον κατά 10% μεγαλύτερος από τον Μέσο Όρο στις Βαλκανικές και γειτονικές χώρες (15,6%).
• Ο ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους (ο τρίτος μεγαλύτερος) μεταξύ των Βαλκανικών και γειτονικών χωρών, φτάνοντας στο 23%.
• Η φορολογική επιβάρυνση σε επίπεδο συνόλου υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 51,9% των εσόδων τους. Δηλαδή, μόλις το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των γειτονικών χωρών ύστερα από την Ιταλία και κατά 18% μεγαλύτερο από τον Μέσο Όρο των γειτονικών χωρών.
• Οι εισαγωγές προϊόντων στην Ελλάδα πραγματοποιούνται κυρίως από τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα, όπου το κόστος για τη μεταφορά του φορτίου από εκεί έως τον χώρο αποθήκευσης ανέρχεται στα 745 ευρώ ανά φορτίο, όταν για τις γειτονικές χώρες αυτό κυμαίνεται μεταξύ 105- 309 ευρώ.

Αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη τώρα που συζητείται ανοιχτά η περαιτέρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι αυξήσεις φόρων που σχεδιάζονται ελέω αξιολόγησης είναι πολύ πιθανόν να ενθαρρύνουν είτε την παραοικονομία, είτε την επιχειρηματική μετανάστευση της μεσαίας τάξης.

• Η ανάγκη για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές,
• η σταδιακή μείωση του μη μισθολογικού κόστους,
• τα φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και αύξηση της απασχόλησης,
• η καθολική χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
• και η ρευστότητα στην υγιή επιχειρηματικότητα
είναι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να αξιολογήσουν Κυβέρνηση και δανειστές.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, υπάρχουν επτά πληγές που επηρεάζουν αρνητικά την αγορά:

1. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια & Πιστωτικά ανοίγματα 117 δις ευρώ
2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Εφορία: 86,3 δις € (1/1/2016)
3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία: 15,3 δις €
4. Ακάλυπτες Επιταγές – Απλήρωτες Συναλλαγματικές
5. Μείωση τζίρου στο λιανεμπόριο από 20-40%
6. Αυξήσεις τιμών λόγω μεταβολών ΦΠΑ παρά τον τριετή αποπληθωρισμό.
7. Λουκέτα στο εμπόριο 10.000 το πρώτο τρίμηνο του 2016
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο ότι οι αντοχές των Ελλήνων επιχειρηματιών έχουν εξαντληθεί.
Κυρίες και Κύριοι,

Είμαστε όλοι εμείς που τόσα χρόνια αγωνιζόμαστε για να δυναμώσουμε τη φωνή του φορέα, να τεκμηριώσουμε τις προτάσεις μας με στοιχεία ώστε να καταφέρουμε να συμβάλουμε ουσιαστική στη βελτίωση του εγχώριου επιχειρηματικού κλίματος.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στις πλέον πρόσφατες παρεμβάσεις μας:

• Ζητήσαμε παράταση της κάλυψης ασθένειας των ανασφάλιστων εμπόρων προκειμένου να παρασχεθεί μια προσωρινή ανακούφιση σε όσους δεν απασχολούνται ή υποαπασχολούνται δεν έχουν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στον ΟΑΕΕ, χάνοντας οι ίδιοι και οι οικογένειά τους την κάλυψή τους σε παροχές ασθενείας.
• Ζητήσαμε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών υποχρεώσεων σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ και ελαστικότητα των ρυθμίσεων για την άμεση ανακούφιση των επιχειρήσεων.
• Συμμετείχαμε ενεργά στον διάλογο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ό,τι αφορά τις πτωχεύσεις και την επιχειρηματική «δεύτερη ευκαιρία» με στόχο τη νομοθέτηση και την εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου ώστε να αποτελέσει το συντομότερο δυνατό εσωτερικό δίκαιο.
• Κυρίως όμως απευθυνθήκαμε με επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη σχετική επιστολή, με κοινοποίηση προς το γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο για την νομοθέτηση και διεύρυνση της δεύτερης ευκαιρίας για τους μικρομεσαίους.
• Τονίσαμε ότι η ευεργετική απαλλαγή των συγγνωστών πτωχών πρέπει να καλύψει, επίσης, όσους έχουν κηρύξει πτώχευση κατά το παρελθόν ως μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους απέτυχαν και δεν τα κατάφεραν να ανταπεξέλθουν μέσα στην πρωτοφανή κρίση και ύφεση της τελευταίας επταετίας.
• Υπογραμμίσαμε ότι η επέκταση της ρύθμισης αυτής είναι επιβεβλημένη, καθώς σήμερα η πτώχευση αποτελεί για όλους μια μακρά και πολυετή ταλαιπωρία χωρίς τέλος, με αδυναμία των πτωχευσάντων να λάβουν νέο επαγγελματικό ΑΦΜ, με εγγραφή τους στον Τειρεσία και με στέρηση της φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, που καθιστούν απαγορευτική την ανάληψη νέας επαγγελματικής πρωτοβουλίας.
• Και βεβαίως επαναφέραμε το πάγιο αίτημά μας για τη θεσμοθέτηση της «εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» ,για την επιχείρηση εκείνη που δεν είχε χρέη και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προ της κρίσης αλλά περιήλθε στην θέση του οφειλέτη λόγω της ύφεσης, της πτώσης του τζίρου και της κατάρρευσης των δικτύων της.
• Να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι η Κυβέρνηση προωθεί την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο, αυτό υπάρχει σκέψη να προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής των εμπόρων από τα χρέη τους τρία χρόνια από την κήρυξη της πτώχευσης, αλλά και η εισαγωγή στην ελληνική πραγματικότητα των διαχειριστών αφερεγγυότητας, που θα διαχειρίζονται και θα ρευστοποιούν την περιουσία όσων πτωχεύουν.
• Τα στελέχη μας στην ΕΣΕΕ παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και τα δύο αυτά κορυφαία θέματα, παρακολουθούν από κοντά τις διαδικασίες τόσο στα αρμόδια υπουργεία όσο και στην Βουλή και για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη στα συγκεκριμένα ζητήματα να είστε βέβαιοι ότι θα σας παρασχεθεί η κατάλληλη ενημέρωση.
• Ασκούμε πιέσεις για τη μείωση των τραπεζικών χρεώσεων. Μέχρι στιγμής το μόνο βήμα που έγινε προς αυτή την κατεύθυνση είναι η απαγόρευση πρόσθετων επιβαρύνσεων στους καταναλωτές για πληρωμές με κάρτα.
• Στηρίξαμε και ζητήσαμε να μην γίνονται κατασχέσεις εταιρικών λογαριασμών για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 70.000 ευρώ (θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού) εν μέσω μάλιστα αυστηρών capital controls, κάτι που μοιάζει περισσότερο ως τιμωρητική υπερβολή και οδηγεί πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θάνατο.
•Εκείνο, όμως, που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς και επιτεύχθηκε κατόπιν άοκνων προσπαθειών και αλλεπάλληλων αιτημάτων της ΕΣΕΕ, συνιστά η αποποινικοποίηση και απόσυρση των ποινικών διώξεων εις βάρος οφειλετών του ΟΑΕΕ.
• Ζητήσαμε και πετύχαμε την Ψηφιακή Υπογραφή, έναν νέο γρήγορο και ασφαλή τρόπο συναλλαγής των επιχειρήσεων με τα Επιμελητήρια.
• Οργανώσαμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο Εμπόρων για έμπορους που έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα, που βρίσκονται υπό πτώχευση ή έχουν κλείσει τα καταστήματα τους λόγω της κρίσης ή οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια.
• Προωθήσαμε την Κάρτα Αλληλεγγύης με τη συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας σε καταστήματα εμπορίας τροφίμων προκειμένου συνάνθρωποί μας από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με εντοπισμένα προβλήματα να μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα με επιδότηση βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
• Θεσμοθετήσαμε και εφαρμόζουμε στην ΕΣΕΕ τον «Δικηγόρο του Εμπόρου» όπου μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μπορούν να λαμβάνουν νομικές συμβουλές από εξειδικευμένους επιστήμονες της ΕΣΕΕ χωρίς χρέωση με στόχο την ελάφρυνσή τους από άλλο ένα κόστος μέσα στην κρίση.
• Σχεδιάσαμε και αναλάβαμε δωρεάν τη συμβουλευτική Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων με σκοπό αυτές να υποστηριχθούν σε ένα ευρύ φάσμα από τομείς της καθημερινής λειτουργίας τους αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξή τους. Η συμβουλευτική πρέπει να επεκταθεί και να αποτελέσει μέρος της φιλοσοφίας μας τα επόμενα χρόνια.
• Θεσμοθετήσαμε– και αυτό είναι επιτυχία όλων όσοι βρίσκονται εδώ σήμερα- τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου ως απάντηση στα κλειστού τύπου malls, προκειμένου να δυναμώσει η τοπική αγορά, να καταστεί πόλος έλξης για τους καταναλωτές για αγορές, ψυχαγωγία και αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες και άλλες.
• Άλλη μια επιτυχημένη πρωτοβουλία μας που έχει ως επίκεντρο την τοπική αγορά είναι οι «Επιχειρηματικές Διαδρομές». Μια προσπάθεια να αναδείξουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη γεωγραφική τους συσχέτιση με παράλληλες τουριστικές, πολιτιστικές και παραγωγικές δραστηριότητες.
• Δώσαμε περιεχόμενο με την Υλοποίηση του Προγράμματος eco-commerce στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα και τις δράσεις Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης που οφείλουν να αναπτύσσουν οι εμπορικές επιχειρήσεις.
• Feel Safe: Άλλη μια δράση μας που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και των μελών της ΕΣΕΕ σχετικά με την ηλεκτρονική απάτη.
• e-μπόριο: Δώσαμε τη δυνατότητα στις εμπορικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή βιτρίνα ως ένα πρώτο βήμα για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.
• Συμμετέχουμε στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου ώστε με τον εφοδιασμό τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες να επανεντάσσονται με μεγαλύτερη ευκολία τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας.
• Με στόχο την ουσιαστική συμβολή του εμπορικού κόσμου στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ αποφάσισε τη διάθεση ποσού 50.000 ευρώ για όλο το 2016 προκειμένου οι Εμπορικοί Σύλλογοι των περιοχών που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σημειώνονται αυξημένες προσφυγικές ροές και συγκεντρώσεις σε hot spots να αγοράζουν είδη πρώτης ανάγκης από τις τοπικές αγορές. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύξαμε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ ζητήσαμε και πετύχαμε την απαλλαγή από ΦΠΑ των δωρεών για τους πρόσφυγες.
• Μόλις πριν λίγες ημέρες υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Eurobank με στόχο την εδραίωση μιας νέας σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνολικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της χώρας δοκιμάζεται σκληρά. Δεδομένου ότι το 50% των επιχειρήσεων ζουν με τον φόβο της επόμενης ημέρας, ενώ το υπόλοιπο 50% αυτών διστάζουν να επενδύσουν, η συμφωνία με τη Eurobank ως συνεργασία του ιδιωτικού τομέα μεριμνά και για τα δυο μέρη μέσα από την πολύπλευρη στήριξη των ΜΜΕ τόσο σε όρους ρευστότητας αλλά και μέσω της προσφοράς ποιοτικών, σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη εξωστρέφειας, δυναμισμού και καινοτομίας από μέρους της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
• Στελέχη της ΕΣΕΕ παρέχουν σε συστηματική βάση πληροφορίες για τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που ξεκίνησαν.
Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι,

Να είστε σίγουροι ότι η προσφορά μας όχι μόνο στον κλάδο του εμπορίου αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν τον Έλληνα επιχειρηματία, την Ελληνική οικογένεια είναι ουσιαστική και μεγάλη. Η ΕΣΕΕ -που απαρτίζεται από όλους εμάς που αγωνιζόμαστε καθημερινά για να κρατήσουμε ανοιχτές τις επιχειρήσεις μας, να διευρύνουμε τις δραστηριότητές τους, να επενδύσουμε σε νέες, να απασχολήσουμε προσωπικό συμβάλλοντας στη μείωση της δραματικής ανεργίας και να ανταποκριθούμε με συνέπεια σε όλες μας τις υποχρεώσεις, να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζει τη σκληρή πραγματικότητα με την οποία είμαστε αντιμέτωποι.

Μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις μας στα χρόνια του Μνημονίου ειδικά στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα αποτελεί το γεγονός ότι διατηρήσαμε το θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κρατώντας ζωντανή την Κλαδική Σύμβαση του Εμπορίου. Και είναι πολύ θετική η πρόσφατη απόφαση για παράταση έως τα τέλη του 2016 της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ώστε να «διασωθούν» τόσο η Σύμβαση όσο και οι θεσμικοί όροι της, που περιλαμβάνουν το επίδομα γάμου και τις άδειες, με δεδομένο το γεγονός ότι παραμένει «ανοικτή» η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους Θεσμούς για την επαναρρύθμιση του καθεστώτος των συλλογικών συμβάσεων, της επεκτασιμότητας και του τρόπου καθορισμού του κατώτατου μισθού.
Σας ευχαριστώ όλους για την πολύτιμη συνεργασία σας, ευχαριστώ για την συνεργασία στο πρώτο διαπαραταξιακό προεδρείο της ΕΣΕΕ. Εύχομαι οι επόμενοι μήνες να είναι ιδιαίτερα παραγωγικοί για όλους μας και να φέρουν ελπίδα και προοπτική στη χώρα μας.
Καλό μήνα και καλή Ανάσταση.