Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

//Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δομή Ισότητας της ΕΣΕΕ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 συνεργάτες

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»Η πράξη είναι ενταγμένη (κωδ. ΟΠΣ:305575) στο Ε.Π «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013», στους Άξονες Προτεραιότητας 07,08 και 09 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο υλοποίησης με [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτες – εμπειρογνώμονες

Προσοχή!!! Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για την συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται έως την Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό». Η πράξη είναι ενταγμένη (κωδ. ΟΠΣ:305575) [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργάτες

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» Η πράξη είναι ενταγμένη (κωδ. ΟΠΣ:305575) στο Ε.Π «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013», στους Άξονες Προτεραιότητας 07,08 και 09 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο υλοποίησης [...]