Στήριξη ανέργων που απολύθηκαν από την εταιρία ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.

2

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας λαμβάνοντας υπόψη τα οξύτατα κοινωνικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις ριζικές αναδιαρθρώσεις που έχει επιφέρει στην αγορά εργασίας η οικονομική κρίση, αναλαμβάνει μία σειρά από πρωτοβουλίες για τη στήριξη ανέργων και την υποβοήθηση της επανεισόδου τους στην αγορά εργασίας.
Διαβάστε αναλυτικά
Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Φορέων ΕΣΕΕ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΕΕΔΕ θα υλοποιήσει πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αφορά 551 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρία ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. την περίοδο αναφοράς από 3 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 3 Ιουνίου 2014 και 49 εργαζόμενους που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών, δηλαδή απολύθηκαν μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 29 Νοεμβρίου 2012 και μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε όσους παραμένουν άνεργοι, ή εργάζονται με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, καθώς και σε όσους έχουν αναπτύξει δική τους επαγγελματική δραστηριότητα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Επαγγελματική συμβουλευτική
Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης
Κατάρτιση
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας. Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής.
Προώθηση επιχειρηματικότητας
Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενέργεια θα λάβουν χρηματοδότηση για την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Επιδότηση κινητικότητας
Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.
Εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευθεί αναλυτική πρόσκληση για τους ωφελουμένους και τη διαδικασία αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στην ΕΕΔΕ, κ. Ελένη Καπίρη, τηλ: 210 2110100,   eyd6@eede.gr.

2