Αναγνώριση εποχικής/τουριστικής εμπορικής δραστηριότητας

ESEE_FB_2021_12

Επιστολή της ΕΣΕΕ προς:

  • Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
  • Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
  • Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επανερχόμαστε σε ένα διαχρονικό αίτημα του εμπορικού κόσμου, αυτό της οριοθέτησης της -υπό την ευρεία έννοια- τουριστικής εποχικής εμπορικής επιχειρηματικότητας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει περιβληθεί έναν κοινά αποδεκτό ορισμό, παρότι αποτελεί από μακρού παραδοσιακή μορφή δραστηριότητας της ελληνικής αγοράς. Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες ανάδειξης του εμπορίου που λειτουργεί στα πλαίσια του τουρισμού άρχισαν στην δεκαετία 1970-1980 χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία όμως, αφού προσανατολίσθηκαν περισσότερο στον καθορισμό τουριστικών περιοχών παρά επιχειρήσεων. Πρώτα οι Δήμοι (με τα φυσικά τους όρια), μετά οι χώροι και οι αποστάσεις πέριξ των εθνικών οδών αλλά και η οριοθέτηση ευρύτερων περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος απέτυχαν να επιφέρουν το ζητούμενο αποτέλεσμα και οι σχετικές νομοθετικές προσπάθειες ποτέ δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Η εμπειρία πλέον αποκλείει τον χωρικό διαχωρισμό σε τουριστικό και μη, καθότι, υπό ευρεία έννοια, όλη η Ελλάδα είναι εν δυνάμει τουριστική περιοχή.

Ωστόσο, οι εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις του εμπορίου αποτελούν βασικό κύτταρο της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, συνεισφέροντας μεγάλο μέρος του ΑΕΠ και ως τέτοιες πρέπει να αναγνωριστούν σε διακριτό τομέα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας Covid-19 έζησαν μια τελείως «δική τους» κρίση, καθώς η αλληλεξάρτηση με τον τουρισμό και την προσέλευση των τουριστών σε συνδυασμό με την υποτονική περυσινή τουριστική περίοδο δημιούργησε προβλήματα, τα οποία η Πολιτεία κατά γενική ομολογία απέτυχε να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΕΣΕΕ ζητάει την εισαγωγή ενδεικτικών του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους αντικειμενικών κριτηρίων, ώστε αντίστοιχα να καλυφθούν οι ειδικότερες ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών που ζουν, λειτουργούν και συνεισφέρουν στις τοπικές τουριστικές οικονομίες και κοινωνίες. Σε συνάφεια με αντίστοιχα κριτήρια που χρησιμοποίησε η Κυβέρνηση κατά την κρίση της πανδημίας, προτείνουμε το εξής χαρακτηριστικό ως κύριο δηλωτικό του χαρακτήρα τους: Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών των αμέσως προηγούμενων 2 ετών να έχει πραγματοποιηθεί, είτε εντός του τετραμήνου Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου είτε εντός του τετραμήνου Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου. Για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών μπορούν να λαμβάνονται ως βάση οι συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες
δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Στην κατηγορία των εποχικών τουριστικών επιχειρήσεων του εμπορίου προτείνεται να υπάγονται, ακόμη και χωρίς τα παραπάνω κριτήρια, όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε οριοθετημένες αστικές τουριστικές ζώνες, όπως, για παράδειγμα, τα καταστήματα στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι και στην πέριξ αυτών ευρύτερη τουριστική περιοχή.

Αυτονόητη συνέπεια της προτεινόμενης διάκρισης, που επιβάλλει πλέον η σύγχρονη μορφή της οικονομίας, θα είναι οι εποχικές τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν αυτοτελώς και ισότιμα σε όλα τα ειδικότερα μέτρα ενίσχυσης του τουριστικού κλάδου, είτε αυτά αφορούν την πανδημία είτε όχι και να συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στα μέτρα που λαμβάνονται για τους ΚΑΔ των κυρίως τουριστικών επιχειρήσεων, όπως τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά καταλύματα, τα πρακτορεία, τα γραφεία οργανωμένων ταξιδιών κλπ.

Η ΕΣΕΕ, εκπροσωπώντας το σύνολο του εμπορικού κόσμου της χώρας, έχει την βεβαιότητα ότι η υλοποίηση της πρότασής μας δεν θα βοηθήσει μόνο τις συγκεκριμένες εμπορικές επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και να ξεπεράσουν την κρίση αλλά παράλληλα θα διορθώσει έναν αναχρονισμό της αγοράς και θα θέσει σε πιο ορθολογικές βάσεις τους άξονες της μελλοντικής πορείας της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση και συνεργασία.