Τα βασικά σημεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη φορολογία στην Ελλάδα «TAX POLICY REFORMS 2018» by OECD

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στους φόρους, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αλλά και στα χρέη, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

• Για τον ΟΟΣΑ (2018) το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα έχει δυο διακριτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα: υψηλούς συντελεστές και περιορισμένες φορολογικές βάσεις. Οι συνεχείς αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών, που προέκυψαν από τα τρία προγράμματα σταθερότητας, είχε ως αποτέλεσμα μια ιδιοτυπία: οι φορολογικοί συντελεστές να είναι από τους υψηλότερους στην ΕΕ ενώ τα φορολογικά έσοδα να είναι από τα χαμηλότερα ως ποσοστό της συμμετοχής τους στο ΑΕΠ.
• Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ (2018), μονάχα τα φορολογικά έσοδα από τους άμεσους φόρους στην επιχειρηματική δραστηριότητα καταγράφουν υψηλότερη ποσοστιαία συμμετοχή στο ΑΕΠ σε σχέση με τους υπόλοιπους φόρους (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ κ.α.). Το στοιχείο αυτό δύναται να θεωρηθεί ως ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Ο ΟΟΣΑ (2018) θεωρεί πως αντί να καταφεύγουν οι κυβερνήσεις σε συνεχείς αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών θα μπορούσαν να διευρύνουν τη φορολογική βάση, μειώνοντας τις απαλλαγές από τον ΦΠΑ που ‘κοστίζουν’ περίπου 0,5% ΑΕΠ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ ο περιορισμός των απαλλαγών ΦΠΑ και η αύξηση της συλλογής των εσόδων από τον ΦΠΑ (ώστε να φθάσει στο 90% του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ) θα συνεισφέρει από το 0,12% του ΑΕΠ το 2020, στο 0,69% για το 2025 και στο 1,25% για το 2030.
• Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2018) η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος είναι μια από τις βασικές αιτίες που ‘αποθαρρύνουν’ τα οικονομούντα άτομα να μετέχουν στην ‘επίσημη οικονομία’ περιορίζοντας έτσι τη φορολογική συμμόρφωση. Η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και η ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης θα αποτρέψουν τις συνεχείς αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών που λειτουργούν ως αντικίνητρο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
• O ΟΟΣΑ (2018) θεωρεί κρίσιμη την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής τόσο για τη μείωση του χρέους όσο και για την ανάπτυξη της οικονομίας. Προς τούτο προτείνει: στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους, ενίσχυση των κινήτρων για την εθελοντική φορολογική συμμόρφωση και αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης εξαρτάται από την αυξημένη εμπιστοσύνη στη φορολογική διοίκηση. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η δημιουργία της ΑΑΔΕ ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα ενώ προτείνει την ενίσχυση της αυτονομίας της αλλά και την απελευθέρωση των πόρων της ώστε αυτοί να κατευθυνθούν στους φορολογικούς ελέγχους.

* Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ:
Τρεις στους δέκα φορολογούμενους δεν πλήρωσαν 377 εκ. ευρώ από τα 1,2 δις ευρώ της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος. Επιπλέον 206.000 φορολογούμενοι προστέθηκαν στη λίστα των οφειλετών του Δημοσίου με αποτέλεσμα τα νέα ληξιπρόθεσμα του 2018 να φτάσουν τα 5,57 δις ευρώ. Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο με τα πρόστιμα, ανήλθαν στα 101,7 δις ευρώ και ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε σε 3.933.628 στο τέλος Ιουλίου. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα ανήλθε σε 65,6% που αντιστοιχεί σε 1.143.308 υπόχρεους, ενώ σε επιπλέον 1.742.903 μπορούν να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.