Καταγραφή κλειστών εμπορικών επιχειρήσεων

600800p528EDNmain1120closed