Χρηματοδοτικά Μέσα για την Ελληνική Αγορά-Financial Instruments for Greek Market

600800p528ednmaindio_9836

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΣΕΕ

κ. Βασίλη Κορκίδη στην εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα: «Χρηματοδοτικά Μέσα για την Ελληνική Αγορά-Financial Instrumentsfor Greek Market»

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Οκτωβρίου, με θέμα: «Χρηματοδοτικά μέσα για την Ελληνική Αγορά-Financial Instruments for Greek Market».

Παρακάτω επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του προέδρου της ΕΣΕΕ.

«Φίλες και φίλοι,

Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ημερίδας για την πρόσκληση. Το ζήτημα της ρευστότητας είναι κεντρικό για την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων και την αναζωογόνηση της ελληνικής αγοράς. Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω, έστω και πολύ συνοπτικά, την άποψη της ΕΣΕΕ στο θέμα.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι επιχειρήσεις, αναφορικά με την πρόσβασή τους στις πηγές ρευστότητας συνοψίζονται:

–         στην ελλιπή πληροφόρηση,

–         στην ασυμμετρία προσφοράς και ζήτησης κεφαλαίων,

–         στον κατακερματισμό των επιχειρηματικών κεφαλαίων,

–         στις καταγεγραμμένες αποκλίσεις των επιτοκίων χορηγήσεων,

–         στους αυστηρούς όρους χορήγησης πιστώσεων, ιδίως σε χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα,

–         στις ζητούμενες υπέρμετρες προσωπικές εγγυήσεις ως προϋπόθεση χρηματοδότησης.

Τι πιστεύει η ΕΣΕΕ ότι πρέπει να γίνει;

Πρώτον, απαιτείται η αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ: Είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και εργαλείων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Ο ΕΤΕΑΝ πρέπει να καταστεί ένα εργαλείο που θα έχει ως αποκλειστικό στόχο την χορήγηση πιστώσεων, ή άλλων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της εγχώριας οικονομίας. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ με τη συνδρομή των φορέων εκπροσώπησης της εγχώριας μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες  προς τις επιχειρήσεις υπηρεσίες, μέσω:

–            της διεύρυνσης του δανεισμού με την χορήγηση μικροπιστώσεων μέχρι 10.000 -15.000 €.

–            της πρόβλεψης για σχεδιασμό όσο το δυνατόν περισσότερων και ευέλικτων εγγυοδοτικών προϊόντων.

–            της διεύρυνση της συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, όχι μόνο για τις «start ups», οι οποίες εν πολλοίς δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά αλλά και για τα «follow ups» και τα «restarts».

Δεύτερον, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει η ελληνική αγορά, η παροχή Μικροπιστώσεων συνιστά μία αξιόλογη προοπτική που αναμένεται να αναθερμάνει την εγχώρια οικονομία. Η χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσά της τάξεως των 5.000 – 15.000 ευρώ, αναμένεται να προσδώσει την απαραίτητη  ώθηση σε νέους κυρίως επιχειρηματίες, καλύπτοντας την καταγεγραμμένη έλλειψη ιδίων κεφαλαίων. Παράλληλα και σε βάθος χρόνου θα αποδειχθεί μία κερδοφόρα τακτική και για τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς λόγω της ευρείας διασποράς θα οδηγήσει σε περιορισμό του ρίσκου/κινδύνου που αυτά αναλαμβάνουν. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα συνδυασμού των μικροπιστώσεων με την χρήση εγγυοδοτικών προϊόντων, η συνεισφορά των οποίων στην τόνωση της επιχειρηματικότητας την τελευταία πενταετία υπήρξε καθοριστικής σημασίας, θα αποβεί άκρως ευεργετική για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τρίτον, αναφέρομαι και σε νέες πηγές χρηματοδότησης –  βλ. Crowdfunding/ Venture Capital. Το crowdfunding(συμμετοχική χρηματοδότηση) είναι μία νέα δημοφιλής μέθοδος για την άντληση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων, κατά κύριο λόγο μέσω του διαδικτύου. Έχει ως σημείο αναφοράς την άντληση κεφαλαίων για νεοσύστατες εταιρίες (startups) ή άλλα εμπορικά εγχειρήματα και λειτουργεί συνήθως μέσω μίας ιστοσελίδας, στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.  Απαιτείται η σύσταση ενός συντονιστικού φορέα, ο οποίος θα καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας της συγκεκριμένης μορφής χρηματοδότησης. Ο θεσμός του Venture Capitalαναφέρεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας ή ανεύρεσης ιδίων κεφαλαίων, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή των επενδυτών (νέα Funds) στη διοίκηση της επιχείρησης. Πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου σχήματος θα πρέπει να αποτελέσουν τόσο οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) όσο και οι υφιστάμενες που χρήζουν αναδιάρθρωσης και οι οποίες, κατά κοινή ομολογία, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Το Venture Capital μοιράζεται με μία επιχείρηση το ρίσκο και ως εκ τούτου περιμένει να αμειφθεί με υψηλές αποδόσεις, ισάξιες με εκείνες του επιχειρηματία. Και οι 2 προαναφερθέντες θεσμοί, παρόλη την περιορισμένη απήχηση που έχουν μέχρι στιγμής στο εγχώριο επιχειρείν, θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά, από τη στιγμή που συνιστούν τις μοναδικές εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης…»